Vitviteja/Presidenca e Rep. Kosovës

Nga Wikibooks
Presidenca e Republikës së Kosovës
NË ENCIKLOPEDI
Presidenca e Republikës së Kosovës
Kryesi, Kryetar, Kryetari i Kosovës, Kryetari i Republikës, Presidenca,...

http://www.president-ksgov.net/

1944[redakto]

 • 1 janar - Mehmed Hoxha VV·W , emërohet në postin e Udhëheqësit të Komitetit Çlirimtar Popullor për Krahinën Socialiste Autonome të Kosovës. [1]

1945[redakto]

 • Vije deri tek ngritja e sistemit pas Luftës së Dytë Botërore.[1]
 • 11 qershor - Fadil Hoxha VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1946[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdon të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1947[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1948[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1949[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1950[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1951[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1952[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1953[redakto]

 • 20 shkurt - Fadil Hoxha VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]
 • 20 shkurt - Ismet Shaqiri VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/53)[1]
 • 12 dhjetor - Ismet Shaqiri VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/53)[1]
 • 12 dhjetor - Xhorxhije Pajkoviq VV·W (Đorđije Pajković), emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/56)[1]

1954[redakto]

 • Xhorxhije Pajkoviq VV·W (Đorđije Pajković), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/56)[1]

1955[redakto]

 • Xhorxhije Pajkoviq VV·W (Đorđije Pajković), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/56)[1]

1956[redakto]

 • 5 maj - Xhorxhije Pajkoviq VV·W (Đorđije Pajković), shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/56)[1]
 • 5 maj - Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1956[redakto]

 • Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1957[redakto]

 • Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1958[redakto]

 • Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1959[redakto]

 • Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1960[redakto]

 • 4 prill - Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës.(1956/60)[1]
 • 4 prill - Dushan Mugosha VV·W (Dušan Mugoša), emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1960/63)[1]

1961[redakto]

 • Dushan Mugosha VV·W (Dušan Mugoša), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1960/63)[1]

1962[redakto]

 • Dushan Mugosha VV·W (Dušan Mugoša), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1960/63)[1]

1963[redakto]

 • 18 korrik - Dushan Mugosha VV·W (Dušan Mugoša), shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1960/63)[1]
 • 18 korrik - Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]

1964[redakto]

 • Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]

1965[redakto]

 • Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]

1966[redakto]

 • Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]

1967[redakto]

 • 24 qershor - Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]
 • 11 korrik - Fadil Hoxha VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1968[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1969[redakto]

 • 7 maj - Fadil Hoxha VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]
 • 7 maj - Ilaz Kurteshi VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1970[redakto]

 • Ilaz Kurteshi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1971[redakto]

 • Ilaz Kurteshi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1972[redakto]

 • Ilaz Kurteshi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1973[redakto]

 • Ilaz Kurteshi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1974[redakto]

 • mars - vije deri tek ndryshime në strukturen e sistemit. Nga Kryetari i Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, si përfaqësuesi më i lartë, vije deri të krijimi i Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome dhe zgjedhja e postit të Kryetarit të kësaj kryesie. Ish-përfaqsuesi i lartë vazhdon mandatin e tij në nivel të njëjtë brenda Kosovës.[1]
 • mars - Xhavit Nimani VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1975[redakto]

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1976[redakto]

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1977[redakto]

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1978[redakto]

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1979[redakto]

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1980[redakto]

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1981[redakto]

 • - Xhavit Nimani VV·W shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81)[1]
 • gusht - Ali Shukriu VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1981/82) [1]

1982[redakto]

 • - Ali Shukriu VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1981/82)[1]
 • maj - Kolë Shiroka VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/83) [1]

1983[redakto]

 • maj - Kolë Shiroka VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/83)[1]
 • maj - Nebih Gashi VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1983/85) [1]

[Titulli i lidhjes]====1984====

 • Nebih Gashi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1983/85) [1]

[2]====1985====

 • maj - Nebih Gashi VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1983/85)[1]
 • maj - Branislav Skembareviq VV·W (Branislav Skembarević), emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1985/86) [1]

1986[redakto]

 • maj - Branislav Skembareviq VV·W (Branislav Skembarević), shkarkohet nga postin i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1985/86)[1]
 • maj - Bajram Selani VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/89)[1]

1987[redakto]

 • Bajram Selani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/89)[1]

1988[redakto]

 • Bajram Selani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/89)[1]

1989[redakto]

 • maj - Bajram Selani VV·W , shkarkohet nga postin i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/89)[1]
 • 5 prill - Remzi Kolgeci VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1988/89)[1]

1989[redakto]

 • 5 prill - Remzi Kolgeci VV·W , shkarkohet nga postin i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1988/89)[1]
 • 27 qershor - Hysen Kajdomçaj VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]

1990[redakto]

 • 11 prill - Hysen Kajdomçaj VV·W , shkarkohet nga postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]
 • 10 shtator vije deri tek konflikti ligjor[3] i dominimit të sistemeve.
 • 10 shtator - bije sistemi i ngritur pas luftës së dytë botërore, fillon lufta në mes okupimit dhe ngritjes së sistemit Republikan.

2000[redakto]

 • Ngritet sistemi i ri pas luftës në Kosovë, një lloj protektoriati i një sistemi në formim të një Republike.

2008[redakto]

 • 17 shkurt - Ngritet sistemi Republikan.
 • 17 shkurt - Me shpalljen e Republikës së Kosovës, automatikisht[4] , postin e presidencës e merr (konvertohet funksioni) presidenca e IPVQ së Kosovës.[5];
 • 17 shkurt automatikisht ish-presidenti i IPVQ-së, Fatmir Sejdiu VV·W , i emëruar[6] së pari më 10 shkurt 2006 dhe së dyti më 9 janar 2008 për të dytën herë me një mandat 5-së vjeçar si President i IPVQ së Kosovës, konvertohet në President të Republikës së Kosovës.[7];
 • 17 shkurt - automatikisht, Vjosa Osmani VV·W , e emëruar, më 1 gushti të vitit 2006, në funksionin të këshilltarës për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare për Presidentin e IPVQ-së së Kosovës konvertohet në këshilltare për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare për Presidentin e Republikës së Kosovës;
 • 17 shkurt - automatikisht, i emëruar më parë në funksion të këshilltarit për ekonomi të Presidentit të Kosovës konvertohet, Isa Mustafa VV·W ;
 • 17 shkurt - automatikisht, Naim Jerliu VV·W , i emëruar nga janari i vitit 2007, në funksion të këshilltarit politik të Presidentit të IPVQ-së së Kosovës konvertohet në funksion të këshilltarit politik të Presidentit të Republikës;
 • 17 shkurt - automatikisht, Shqipe Mjekiqi VV·W , e emëruar, nga 23 janari i vitit 2008, në funksinon të këshilltarës për Integrim Evropian pranë Presidentit të IVQ së Kosovës, konvertohet në funksion të Këshilltarës për Integrime Evropiane të Presidentit të Kosovës;
 • 19 mars - Korab R. Sejdiu VV·W , emërohet në funksionin e këshilltarit ligjor të Presidentit të Republikës;

2009[redakto]

 • Fatmir Sejdiu VV·W [8], vazhdonë të jetë President i Republikës (2008-2013).[9]
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare (nga 2006).[9]
 • Isa Mustafa VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Makroekonomi.[9]
 • Naim Jerliu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Politik (nga 2007).[9]
 • Shqipe Mjekiqi VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Integrime Evropiane (nga 2008).[9]
 • Korab R. Sejdiu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Ligje (nga 2008).[9]
 • 27 gusht - Vjosa Osmani VV·W emërohet edhe shefe e stafit të Presidentit të Republikës;[9]
 • nëntor - Berim Ramosaj VV·W , emrohet në funksionin e këshilltarit për ekonomi pranë Presidentit të Republikës.[9]

2010[redakto]

 • Fatmir Sejdiu VV·W , vazhdon të jetë President i Republikës (2008-2013). [9]
 • 27 shtator Fatmir Sejdiu VV·W , shkarkohet nga posti i Presidetit, detyrat e Presidentit i merr përsipër Kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi VV·W [10].
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Shefe e Stafit Presidencial (nga 2009)[9]
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare (nga 2006).[9]
 • Isa Mustafa VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Makroekonomi.[9]
 • Naim Jerliu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Politik (nga 2007).[9]
 • Shqipe Mjekiqi VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Integrime Evropiane (nga 2008).[9]
 • Korab R. Sejdiu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Ligje (nga 2008).[9]

2011[redakto]

 • Kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi VV·W , vazhdonë të kryej detyrat e Presidentit të Republikës deri më 22 shkurt 2011.
 • 22 shkurt - Bexhet Pacolli VV·W [11] emërohet[12] me mandat 5-së vjeçar President i Republikës së Kosovës.
 • 31 mars - Bexhet Pacolli VV·W , shkarkohet nga mandati 2011/16 i të qenit President i Republikës së Kosovës. Detyrat e Presidetit i merr përsipër Kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi VV·W .
 • 7 prill - Atifete Jahjaga VV·W [13], emërohet me mandat 1,5 vjeçar, Presidente e Republikës së Kosovës.[9]
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Shefe e Stafit Presidencial (nga 2009)[9]
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare (nga 2006).[9]
 • Isa Mustafa VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Makroekonomi.[9]
 • Naim Jerliu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Politik (nga 2007).[9]
 • Shqipe Mjekiqi VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Integrime Evropiane (nga 2008).[9]
 • Korab R. Sejdiu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Ligje (nga 2008).[9]

Dëftimet[redakto]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 EN.Wikipedia, art. Socialist Autonomous Province of Kosovo, sek. Heads of institutions, und.sek. Presidents, me datë shikimi: 3 maj 2011, burim i ngjajshëm gjendet dhe në SK. Wikipedia. Ekziston dhe një amzë e jashtme në internet që përmbanë listën sipas funksioneve. Këto shënime nuk janë krahasuar me të. Mund të jetë i njëjti burim.
 2. Vendosni Tekst poshtëshënim këtu
 3. H.Zh.) Konflikt kushtetutash, i argumentuar para ligjit me "shkrim". Në pyetje është Kushtetuta e vendasve apo Statuti i imponuar nga sistemi i ngritur në Beograd. Për shkaçe të ndryshme të politikës ditore ka mjegullime edhe sot, politika e Beogradit e mjegullon asgjësimin apo mohimin e ekzistimit të Kosovës si një vend me ndonjë status, Prishtina e mjegullon shpalljen e Kushtetutës së Kaçanikut.
 4. Për shkaqe politike dhe ndikimit direkt të tyre është vështirë të flitet përbrenda botëkuptimeve se nga cila datë fillon ekzistimi i Presidencës, por një gjë dihet se sipas ligjit, më 17 shkurt 2008, fillon funksioni i Presidentit.
 5. H.Zh) Ekzistimi i UNMIK-ut dhe pranimi nga ana e IPVQ-së ekzistencën si të tilla. Ky argument fillon që nga shpallja e Republikës së Kosovës më 2 korrik 1990 gjegjësisht me datën e pranimit të nënshtrimit të Republikës urdhëresave të UNMIK-ut.
 6. Sepse ngjarjet pasuese e dëshmojnë që nuk ka qenë i zgjedhur por i emëruar sipas një marrveshje të brendshme të quajtur "Marveshja Xhentelmen"
 7. H.Zh.) Ekzistimi i Republikës së Kosovës dhe mos mohimi i saj nga ana e UNMIK-ut, si dhe njohja e saj nga më shumë shtete antare të OKB-së, është argument i ekzistimt ligjorë. Ky argument merret parasysh nga këtu e më poshtë.
 8. H.Zh.) Nga radhët e partisë "Lidhja Demokratike e Kosovës"
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 Amza e Presidences së Republikës së Kosovës]
 10. H.Zh.) Nga radhët e partisë "Partija Demokratike e Kosovës"
 11. H.Zh.) Nga radhët e partisë "Aleanca Kosova e Re"
 12. Sepse ngjarjet pasuese e dëshmojnë që nuk ka qenë i zgjedhur por i emëruar sipas një marrveshje të brendshme të quajtur "Marveshja SMS"
 13. H.Zh.) Mbipartiake