Vitviteja/Fadil Hoxha

Nga Wikibooks

NË ENCIKLOPEDI


Fadil Hoxha \ kr.:Fadil Hodza \ cg.:Fadilj Hodza \ sr.: Фадиљ Хоџа \ sk.: Fadil Hodža \ Fadili
Jeta dhe Vepra
Fadil Hoxha
Dëftime për artikuj në projektin "Wiki Libra"
Pjesë nga:
Për Fadilin, ... :
Dëftime për projekte jashtë projektit "Wiki Libra"

provo nëse ekzistojnë:
http://www.fadilhoxha.org .edu .al .com


NË ENCIKLOPEDI
Vitviteja#

#të dhëna #burime

... Jemi në shtëpin tonë ...


1916[redakto]

 • 15 maj - Në Gjakovë u lind Fadil Hoxha.[1]

1929[redakto]

 • Pas mbylljes së Gjimnazit në Gjakovë, të cilin e vijojë për një vit, filloj të merret me tregti.[2]

1932[redakto]

 • Fadil Hoxha së bashku me shokun e tij Emin Durakun, kalojnë ilegalisht në Shqipëri me qëllim arsimimi në gjuhën amtare.[2]

1936[redakto]

 • Fadil Hoxha, për shkak të aktiviteteve të tija të vijës komuniste, përjashtohet nga Gjimnazi i Shkodrës. Me të përjashtuar nga ky gjimnaz, regjistrohet në Shkollen Pedagogjike në Elbasan. Këtu merr udhëheqjen e të ashtuquajturit "Grupit komunist të Shkodrës".[2]

1939[redakto]

 • Fadil Hoxha, së bashku me Emin Durakun, nga qarqet komuniste që vepronin në Elbasan, marri për detyrë të këthehen në Kosovë dhe të krijojnë lidhje me Partin Komuniste të Jugosllavisë.(Me të arritur në Kosovë, bijen në kontakt me Miladin Popoviqin dhe Boro Vukmiroviqin, antarë të komitetit të Partis Komoniste të Jugosllavis, për Kosovë dhe Metohi.[2]

1940[redakto]

 • Fadil Hoxha, me ramjen e kufirit Jugosllavi-Shqipëri, si rrjedhë e pushtimit italial ishte dhe ngushtimi i hapsirës së veprimit të komunistëve, endet në mes Partisë Komuniste të Jugosllavisë dhe grupeve komuniste në Shqipëri.[2]

1941[redakto]

 • Fadil Hoxha, prapë merr detyrën nga qarqet komuniste në Shqipëri që të vë kontaktin me Partinë Komuniste të Jugosllavisë. Këthehet në Kosovë, ku punon si mësues në Gjakovë dhe krahas saj propagandon kundër fashizmit.[2]
 • Fadil Hoxha, me rastin e mbledhjes së komitetit të Partisë Komuniste për Kosovë dhe Metohi në Gjakovë, zgjedhet nga pjesëmarrësit në postin e sekretarit për këtë komitet.[2]
 • fundviti - Fadil Hoxha kalon edhe fizikisht në ilegalitet.[2]

1942[redakto]

 • prill Fadil Hoxha, zgjedhet antarë për Byron e Qarkut të Komitetit të PKJ-së për Kosovë dhe Metohi, mirëpo mbanë edhe më tutje postin e sekretarit të komitetit lokal në Gjakovë.[2]
 • Fadil Hoxha, burgoset pas një aksioni të kryerë nga partizanët që kishin këputur lidhjet e telefon-telegrafit. [2]
 • 9 maj - Fadil Hoxha, ja arrin të ikë nga burgu italian dhe përqendrohet në veri të Shqipërisë për të mbledhur grupe të organizuara e të armatosura. [2]
 • fund shtatori - formohet njësiti partizan "Zenel Hajdini".[3] Së pari, Fadil Hoxha emërohet komisar politik, e më vonë edhe komandant i njësitit. [2]
 • nëntor - Në Kosovë formohet njësiti partizan "Çeta e Sharrit".[3]
 • fund viti - F.H. emërohet Komandant i Përkohëshem i UNÇ të Jugosllavisë për Kosovë dhe Metohi. [2]

1943[redakto]

 • janar - Në Kosovë formohet njësiti partizan "Emin Duraku".[3]
 • janar - Në Kosovë formohet njësiti partizan "Çeta e Kardakut".[3]
 • fund janari - Fadil Hoxha, kalonë në njësitin partizan "Emin Duraku" ku edhe merr komanden e njësitit më vonë të quajtura "Aradha".[2]
 • prill - Në Kosovë formohet Shtabi Kryesor i Ushtrisë NÇ për Kosovë[3]
 • prill F.H. emërohet nga ana e Shtabit të Lartë të UNÇ të Jugoslavisë dhe PKJ-së, Komandant i UNÇ dhe njësive partizane në Kosovë dhe Metohi. [2]
 • shtator - Në Kosovë formohen dy batalione dhe Brigata maqedono-kosovare.[3]
 • Në fund të v. 1943 në K. ishin ngritur 81 këshilla NÇ.[3]

1944[redakto]

 • F.H. si komandant i shtabit të UNÇ dhe njësiteve e brigadave partizane në teritorin e Kosovës dhe Metohis, nga fundi vitit merr pjesë edhe në aksionet dhe kordinimin e tyre me divizionet e UNÇ të Shqipërisë.[2]
 • 22 shtator Vritet bashkaktivisti i Fadil Hoxhës. Hajdar Dushi VV·W vritet më 22.09.1944 në Kala të Dodës në rrethin e Dibrës,[3]

1945[redakto]

 • Në Kosovë shtrihet regjimi ushtarak, F.H. emërohet zëvendës i komandant.[2]
 • Vije deri tek ngritja e sistemit shtetrorë në Kosovës, pas Luftës së Dytë Botërore.[4]
 • 11 qershor - Fadil Hoxha, emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[4]

1946[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[4]

1947[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[4]

1948[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[4]

1949[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[4]

1950[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[4]

1951[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[4]

1952[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[4]

1953[redakto]

 • 20 shkurt - Fadil Hoxha, shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69). Pas tij në këtë postë vije Ismet Shaqiri VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (1953/53)[4]
 • 20 shkurt - Fadil Hoxha, emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]
 • 6 korrik - Fadil Hoxha, dekorohet me urdhërin "Hero i popullit" nga ana e Kryesis së RSFJ-së.[2]

1954[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1955[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1956[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1957[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1958[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1959[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1960[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1961[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1962[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]

1963[redakto]

 • Fadil Hoxha, shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të KSA të Kosovës. (a.1953/63)[4]
 • Fadil Hoxha, emërohet anëtar i Këshillit Qendrorë të RSFJ. (1963/67)[2]

1964[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë anëtar i Këshillit Qendrorë të RSFJ. (1963/67)[2]

1965[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë anëtar i Këshillit Qendrorë të RSFJ. (1963/67)[2]

1966[redakto]

 • Fadil Hoxha, vazhdonë të jetë anëtar i Këshillit Qendrorë të RSFJ. (1963/67)[2]

1967[redakto]

 • Fadil Hoxha, shkarkohet nga anëtarsia e Këshillit Qendrorë të RSFJ. (1963/67)[2]

1972[redakto]

 • F.H. emërohet anëtar i Kryesisë së RSFJ-së.[2]
 • Botohet libri me përjetimet e F.H nga lufta, me titull "Në shtëpinë tonë".[2]

1973[redakto]

 • F.H. vazhdonë të jetë anëtar i Kryesisë së RSFJ-së.[2]

1974[redakto]

 • F.H. vazhdonë të jetë anëtar i Kryesisë së RSFJ-së.[2]

1975[redakto]

 • F.H. vazhdonë të jetë anëtar i Kryesisë së RSFJ-së.[2]

1976[redakto]

 • F.H. vazhdonë të jetë anëtar i Kryesisë së RSFJ-së.[2]
 • F.H, dekorohet me "Urdhërin e Djalërisë të Punës Socialiste" nga ana e Kryesisë së RSFJ-së.[2]

1977[redakto]

 • F.H. vazhdonë të jetë anëtar i Kryesisë së RSFJ-së.[2]

1978[redakto]

 • 15 maj F.H. vazhdonë të jetë anëtar i Kryesisë së RSFJ-së dhe me 15 maj emërohet në postin e Kryesuesit të Kryesisë së RSFJ-së.(1978/79)[2]

1979[redakto]

 • 15 maj F.H. vazhdonë të jetë anëtar i Kryesisë së RSFJ-së dhe me 15 maj shkarkohet nga posti i Kryesuesit të Kryesisë së RSFJ-së.(1978/79)[2]

1980[redakto]

 • Pjesë përjetimesh të F.H. nga lufta ekranizohen dhe publikohen në TV, me një seri të titulluar "Kur pranvera vonohet". [2]

1986[redakto]

 • Pjesë nga fjalimi i F.H. përbledhen dhe botohen nën titullin "Jemi në shtëpinë tonë".[2]

1987[redakto]

 • F.H. përjashtohet nga Lidhja Komuniste e Jugosllavisë.[2]

1991[redakto]

 • F.H. arrestohet, burgoset dhe sjellet para gjyqit nga ana e komunistëve të rinjë.[2]
 • Sigurimi Shtetëror i Serbisë, hapë dosjen "Hoxha" dhe merr vendim: Shkarkohet nga detyra e komandantit të Shtabit Operativ për Kosovë e Metohi, sepse ishte i pavendosur dhe fare i butë ndaj forcave kundërevolucionare të Shaban Polluzhës.... .... Ai ka manifestuar gatishmëri të bashkëpunojë e të bëjë kompromise me ballistë e rebelë... [3]

2001[redakto]

 • 23 prill në Prishtinë vdesë Fadil Hoxha. Vorrimi gjegjësisht furnerali i tij bëhet nën përcjellen e qytetarve të Gjakovës.[1]

të dhëna[redakto]

burime[redakto]

 1. 1,0 1,1 w:Fadil Hoxha, njëheri edhe të dhëna të përgjthëshme që qarkullojnë në internet.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 Фадиљ Хоџа
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Kush ishte F.H. - R.Megjuani, Prishtinë
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 EN.Wikipedia, art. Socialist Autonomous Province of Kosovo, sek. Heads of institutions, und.sek. Priministers, me datë shikimi: 3 maj 2011, burim i ngjajshëm gjendet dhe në SK. Wikipedia. Ekziston dhe një amzë e jashtme në internet që përmbanë listën sipas funksioneve. Këto shënime nuk janë krahasuar me të. Mund të jetë i njëjti burim.