Pepili/Përralla/2

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

LETËRSI POPULLORE
VËLLIMI VII

Pregatitur nga
ANTON ÇETTA


Recensorë
Dr. FAZLI SYLA dhe Mr. RRUSTEM BERISHAINSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS

PËRRALLA
II
Prishtinë
1982

INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS
PËRRALLA
II
Kopertinën dhe redakturën teknike
SHYQERI KUSHEVICA
Korrektor
BASRI PALLASKA
Dorëshkrimi u dorëzua në shtyp në janar të vitit 1982
Doli nga shtypi në shtator të vitit 1982
Madhësia 26 1/2 tabakë shtypi
Tirazhi 1.500 kopje
Formati; 15,5 X 22 cm.
U shtyp në Shtypshkronjën e OPGBG
"Rilindja" - Prishtinë 1. Anton Berisha / 33, 46, 48, 59, 74
 2. Anton Çetta, "Prozë popullore nga Drenica, I, Prishtinë 1972" / 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 28, 49, 53, 54, 55, 56, 61, 73, 77, 78, 86, 88, 89, 90, 97, 101, 103,104, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 120, 126, 128, 133, 139, 142.
 3. Anton Çetta / 7, 44.
 4. Avni Dehari / 6,51,52,63,122,132.
 5. Bajram Bytyçi / 94,96,117.
 6. Baki Yneri-Voka / 137.
 7. Basri Saliu / 84,118,125,129.
 8. Beqir Bajraktari / 50.
 9. Çelë Bardhaj / 22,25,37,43,70,81,121.
 10. Eqrem Basha / 127, 130, 134.
 11. Esat Beqiri, lindur më 1934 ë Gjakovë. Më 1951 ishte nxënës i Shkollës Normale të Prishtinës. Ka kryer Shkollën e Lartë Pedagogjike; arsimtar / 23.
 12. Fran (Zef) Jankaj / 40, 79.
 13. Gani Mehmeti / 114.
 14. Halil Kajtazi, "Proza popullore e Drenicës, II, Prishtinë 1972" / 32, 36, 39, 62, 65, 93, 102.
 15. Hatixhe Çurdina, lindur më 1933 në Gjakovë. Më 1951 ishte nxënëse e Shkollës Normale të Gjakovës, tani amvise: / 30.
 16. Isak Kasemi, nga Tetova / 100.
 17. Ismail Doda / 34, 58, 92.
 18. Jonuz Fetahaj / 67, 71, 144.
 19. Masar Stavileci, lindur më 1935 në Gjakovë. Më 1951 ishte nxënës i Shkollës Normale të Prishtinës. Tani është ligjerues në Fak. Fil. të Prishtinës, magjistër i filologjisë / 24.
 20. Mehdi Haraçija, mësues në fshatin Kabash (Viti) / 13, 105.
 21. Mehmet Halimi / 76.
 22. Mirash Gojçaj / 87, 135.
 23. Muqereme Jusufi-Hidri, lindur më 1947 në Manasir. Apsolvente e Grupit të Historisë të Fak. Fil. të Prishtinës; nëpunëse / 60, 68.
 24. Nuhi Vinca / 26.
 25. Ramadan Gjoka, lindur më 1935 në Tërstenik (Drenicë). Automekanik, ka kryer shkollën fillore / 29, 72, 85, 138.
 26. Ramadan Ibrahimi, lindur më 1943 në Përlepnicë (Gjilan). Ka kryer Fakultetin e Shkencave Natyrore të Prishtinës. Bashkëpunëtor profesional i Institutit Albanologjik të Prishtinës / 106.
 27. Rufije Doçiqi, nga fshati Rashtishë (Ana e Malit, Ulqin). Studenteshë e Fakultetit Filozofik të Prishtinës / 27, 131.
 28. Rrustem Berisha / 16, 38, 95.
 29. Sali Doçiqi / 35.
 30. Simon Filipaj / 15, 91.
 31. Shpresa Tuda / 99, 108, 119, 123, 136, 141.
 32. Tahir Geci / 5, 20, 31, 98, 124, 140.
 33. Tefik Buzoku / 19, 57, 69, 78, 80, 82, 112, 143.
 34. Dr. Vinçenc (Pjetër) Malaj, lindur më 1928 në Ljare (Shestan). Ka kryer Fakultetin Telogjik në Zagreb dhe ka doktoruar në Romë / 42, 45, 47, 66, 75.
 35. Zef Gjuravçaj, nga fshati Trijesh (komuna e Titogradit) / 3.
 36. Zihin Osmani / 21, 41.