Pepili/Përralla/1

Nga Wikibooks

LETËRSI POPULLORE
VËLLIMI VII

Pregatitur nga
ANTON ÇETTA


Recensorë
Dr. FAZLI SYLA dhe Mr. RRUSTEM BERISHAINSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS

PËRRALLA
II
Prishtinë
1982

INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS
PËRRALLA
II
Kopertinën dhe redakturën teknike
SHYQERI KUSHEVICA
Korrektor
BASRI PALLASKA
Dorëshkrimi u dorëzua në shtyp në janar të vitit 1982
Doli nga shtypi në shtator të vitit 1982
Madhësia 26 1/2 tabakë shtypi
Tirazhi 1.500 kopje
Formati; 15,5 X 22 cm.
U shtyp në Shtypshkronjën e OPGBG
"Rilindja" - Prishtinë