Jump to content

Letër e hapur eurodeputetes zonjës Doris Pak me kompani/8

Nga Wikibooks

< 7
faqe
- 8 -

9 >
Lexuesit[1]
.
.
     Lexues të nderuar, e dini se çfarë mund të përbluajnë kokat shoviniste të
  xhonboltonëve?13 - se kjo mund të jetë humor dhe gënjeshtër e Një Prillit[2], Ditës
  Ndërkombëtare të rrenave!!! Ama mjafton që ne ta dimë e ta thadrojmë në kokë mirë e
  mirë se indiferentët e Masakrës së Tivarit dhe indiferentët e Masakrës të Srebrenicës[3], nuk
  e kanë vetëm një ditë, por 365 ditë e 6 orë, pra, tungji vitin kalendarik e kanë rrena të
  ditës dhe rrena të natës, rrena të ëndrrave të tyre të liga pushtuese-shoviniste, për të na
  përgatitur rrengjet e radhës. Kujdes e vigjilencë!!
.
     Në tavolinë e kam edhe librin e autorit dhe të përjetuesit të Masakrës së Tivarit, Azem
  Hajdini-Xani: "TRAGJEDIA E TIVARIT"-1990.[4]
.
.

< 7
faqe
- 8 -

9 >

 1. Porosia e Autorit (Kadri Osmani-Mani) për lexuesit e kësaj letre të hapur
 2. 1 prilli - në vende të ndryshme është e lejuar gënjeshtra në formë kurthe, janë të lejuara edhe tallje e shaka serioze; në Enc.> w:1 prill.
 3. Masakra e Srebenicës, është një ndër masakrat më të njohura të kohës më të re në Evropë, ka ndodhur si tradhëti e gjeneralve dhe poliikanëve Evropianë; në Enc.> w:Masakra e Srebenicës.
 4. në Enc.> w:Azem Hajdini dhe libri i tij w:Libri Tragjedia e Tivarit.