Kur'ani/2

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Kur'ani


Faqe 1
faqe
- 2 -

Faqe 3
Kur'an 2.png

Me emrin e All-llahut, më Mëshiruesit, më Mëshirëbërësit!

1. Elif, Lam, Mim.


2. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim, udhëzues për ata që frikësohen (nga All-llahu).


3. Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen dhe prej asaj që Ne i kemi furnizuar, japin.


4. Dhe ata të cilët e besojnë atë që t’u shpall Ty, dhe atë që është shpallur para teje, dhe të cilët për ahiretin (botën tjetër) janë të bindur.


5. Të tillët janë të udhëzuarit nga Zoti i tyre dhe të tillët janë të shpëtuarit.


Faqe 1
faqe
- 2 -

Faqe 3