Engjëjt e Tiranës kërcejnë Makarena/4

Nga Wikibooks

Opozitën, pse e dua  ?!


Faqe 3
faqe
- 4 -

Faqe 5
Shumë herë ti po më pyet,

o Çelo :

-  Opozitën,  pse e do  ?!

Po, nuk ka si të mos e dua,
nuk më lë të gaboj rëndë,
nuk më lë baltë nën thua !


Po dhe shtegu në i daltë,
më mbulon komplet me baltë ...

Faqe 3
faqe
- 4 -

Faqe 5