Jump to content

Diskutim:Medvegja në ditët tona

Page contents not supported in other languages.
Shto një temë
Nga Wikibooks

Për hirë të mbajtjes së origjinaliteti të materialit të dhuruar janë bërë ndryshime minimale ashtu që jetë i mundëshem botimi në këtë projekt.

Pjestë e shtuar materialit janë:

  1. Fleta kopertin Medvegja në ditët tona
  2. Disa tituj të kapitujve dhe nëntitujve
  3. Lidhjet e fletave janë bërë me stampen Stampa:Medvegja në ditët tona
  4. Në fleten Hyrje në bazë të KOLONIZIMI SERB I KOSOVËS (Dr Jusuf Osmani), Ilirët dhe Autorët antik për Ilirët, teksti hyrës është ndryshuar dhe plotësuar me tekstin:

//Presheva, Bujanoci dhe Medvegja në ditët tona janë komuna të pazhvilluara në lindje të Kosovës të adinistruar nga qeveria serbe me popullsi të përzier, shqiptar, serb dhe romë. Kjo hapësirë e mbetur me popullsi autoktone Dardane, kufizohet me Kosovë e administruar nga Organizata e Kombeve të Bashkuar në jugperendim, dhe me vendin e dalur nga gërmadhat e Jugosllavisë komuniste Republiken e Maqedonisë në jug. Përbërja demografike e krijuar gjatë viteve 1929, pozita e regjionit dhe jozhvillimi i tij e sidomos represaliet e qeverive serbe të kordinuara me kishën serbe kanë bërë që nga këtu të shpërngulen shumë banorë vendas. Këto shpërngulje shpesh kanë përfunduar në Kosovë.

Sot Presheva, //


--Hipi Zhdripi 2006 Maj 22 04:41 (UTC)