Botajon/Buka

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
Botajon

Buka
Vini Re! Një pjesë e lidhjeve tek përgjigjet nuk punon ashtu si duhet - shumica e përgjigjeve gjendet aty.
      Çka d.m.th Buka ?
  1. Në pritje...Pjesa: I-rë · II-të · III-të · IV-të · V-të · VI-të