Botajon/Fjalorthi

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
Botajon
Ekspert biologu


Çka d.m.th ... Ekspert biologu Vizualizime dhe shënime
A[redakto]

A B C D Dh E F G Gj H I J K L M N O P Q R Rr S Sh T U V X Z Zh

Animalia Animalia është shprehje e shkencëtarëve. Ata e përdorin këtë shprehje për të grupuar frymorët apo qeniet e gjalla. Këtë grupim ata e bëjnë më qëllim të dallimit nga llojet tjera të qenieve që nuk marrin frymë e nuk shfaqin gjallëri në jetën e tyre. Sipas tyre në kjo grup e sistemit zologjik ndahet më tutje në nëngrupe. Pas nëngrupit të parë klasifikues Dega, pason nëngrupi i tij që shpesh quhet Fisi, pastaj nëngrupi i Fisit, Klasa e kështu me radhë, Rendi, Familja, Fara dhe së fundi Lloji i frymorit.
Animalia diversity.jpg
Acnidaria Acnidaria është shprehje e shkencëtarëve me të cilën caktohet populli i fisit të disa gjallesave të detit me prerje tërthore prej disa milimetrave deri në disa metra, në formë sfere apo shiriti, të pa kapsa por me qeliza ngjitëse (Kollocyten) mbi tentele. Trupi i tyre tregon dy rrafshe simetrike që gjenden pingul ndërmjet veti dhe është i mbuluar me fije si qerpik syri. Ka një çift të tenteleve. Tentelet dhe qerpikët shërbejnë për lëvizje. Këtij fisi i takojnë diku 90 lloje.
Ctenophore.jpg
B[redakto]
B.. ...
B.. ...
C[redakto]

A B C D Dh E F G Gj H I J K L M N O P Q R Rr S Sh T U V X Z Zh

Calcarea Calcarea është shprehje e shkencëtarëve me të cilën caktohet populli i fisit të shpuzoreve gëlqerorë. Individët e këtij fisi gjallërojnë të vetmuar ose në koloni në numër të shumtë të tyre. Kanë formën e gypit, pra janë grykorë dhe qulli (shkencëtarët e quajnë Mesenchym - për ta mbajtur mend : mesi apo mishi i krymit) i tyre është i përforcuar për një, dy, tri apo katër gjilpëra kalku - gëlqere.
Meskrymi.JPGMesenchym
Cnidaria Cnidaria është shprehje e shkencëtarëve me të cilën caktohet populli i fisit të disa gjallesave frymore që kanë vetit të ngjashme me bimën e hithit por që janë sasi qulli (fisi i meduzave). Janë diku 9000 lloje të këtij fisi të shtazëve ujorë, disa prej tyre janë pak a shumë të lëvizshme. Individët e këtij fisi gjallërojnë të vetmuar ose në koloni në numër të shumtë të tyre. Trupi i tyre përbëhet nga dy shtresa qelizore, pjesën e jashtme shkencëtarët e quajnë Ektodermë, të brendshmen Endodermë. Në mes të tyre ndodhet një shtresë mbajtëse (Mesogloea). Këto shtazë i kanë të zhvilluara qelizat e muskujve dhe ato të nervave.
Anemone.bristol.750pix.jpgAnemonia
Ç[redakto]
Ç.. ...
Ç.. ...
D[redakto]

A B C D Dh E F G Gj H I J K L M N O P Q R Rr S Sh T U V X Z Zh

D.. ...
D.. ...
Dh[redakto]
Dhia Dhiani a asht burri i dhisë
... ...
P[redakto]

A B C D Dh E F G Gj H I J K L M N O P Q R Rr S Sh T U V X Z Zh

Porifera Porifera është shprehje e shkenctarëve me të cilën caktohet populli e fisit të shpuzorëve. Sot janë të njohura rreth 5 000 lloje. Këto lloje hasen më së shumti në detëra e oqeane. Vetëm një lloj i tyre që në latinisht shkruhet Spongillidae, gjallëron në ujrat e ëmbël.
Venus Flower Basket.jpg
P.. ...
S[redakto]

A B C D Dh E F G Gj H I J K L M N O P Q R Rr S Sh T U V X Z Zh

Silicea Silicea është shprehje e shkencëtarëve me të cilën caktohet populli i fisit të shpuzorëve, pakë sa më të përparuar se ata të shpuzorët e fisit gëlqerorë, të quajtur Calcarea. Individët e këtij fisi gjallërojnë të vetmuar ose në koloni në numër të shumtë të tyre. Qulli (Mesenchym) i tyre lloj skeleti të ndërtuar vetëm nga spirra gëlqere, shpesh edhe me formë; nganjëherë spirrat janë ë lidhura nëpërmjet veti me fije. Tek disa lloje i gjithë skeleti përbëhet nga fijet e quajtura sponga. Një lloj i tillë është shpuza natyrore që përdoret në banjë apo për të fshirë dërrasën e zezë.
Hexactinellida-uncertain-0126.JPG