Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/134

Nga Wikibooks
 
 
  FINANCIMI I ARKIVAVE
  Neni 45.
  45.1. Drejtoria e Arkivave, Arkivi i Kosovës, arkivat ndërkomunale si arkiva publike,
  financohen nga Buxheti i Kosovës.
  45.2. Arkivat komunale financohen nga buxheti i komunës.
  45.3. Arkivi publik siguron mjete financiare e materiale plotësuese edhe nga donacioni,
  trashëgimia, përshpirtësia, si dhe burime të tjera sipas ligjit.
  45.4. Arkivi special financohet nga themeluesi.
  45.5. Arkivi privat financohet nga pronari.
  45.6. Arkivi privat-publik financohet nga pronari, por me marrëveshje mund të financohet nga
  pronari dhe nga mjetet materiale dhe financiare publike apo të subjekteve të tjera.
 
 

< 133
faqe
- 134 -

135 >