Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/107

Nga Wikibooks
 
 
  LIGJI Nr. 2003 / 6


                  LIGJI PËR BIBLIOTEKAT  Kuvendi i Kosovës ,

  Duke u bazuar në Rregulloren nr.2001/9 të dt. 15 majit 2001 për Kornizën Kushtetuese për
  Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, nenet 9.1.26.(a) , 5.1 (e),

  Duke pasur parasysh nevojen e vendosjes së një sistemi modern të bibliotekarisë i cili do
  t’u mundësojë shfrytëzuesve qasje të lirë, dhe të avancuar në fitimin e njohurive dhe
  informacioneve të reja:

  miraton ligjin vijues:
 
 

< 106
faqe
- 107 -

108 >
Në amëzën e Kuvendit