Vitviteja/Qeveria e Rep. Kosovës

Nga Wikibooks
Qeveria e Republikës së Kosovës
NË ENCIKLOPEDI
Kuvendi
Kryesi e Kuvendit, Kryetari i Kuvendit, Qeveria, Kryeministri, Kabineti ...

http://www.president-ksgov.net/

1953[redakto]

 • 20 shkurt - Fadil Hoxha VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1954[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1955[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1956[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1957[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1958[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1959[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1960[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1961[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1962[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1963[redakto]

 • Fadil Hoxha VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]
 • Ali Shukriju VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1963/67)[1]

1964[redakto]

 • Ali Shukriju VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1963/67)[1]

1965[redakto]

 • Ali Shukriju VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1963/67)[1]

1966[redakto]

 • Ali Shukriju VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1963/67)[1]

1967[redakto]

 • maj - Ali Shukriju VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]
 • maj - Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1968[redakto]

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1969[redakto]

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1970[redakto]

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1971[redakto]

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1972[redakto]

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1973[redakto]

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1974[redakto]

 • maj - Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]
 • maj - Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]

1975[redakto]

 • Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]

1976[redakto]

 • Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]

1977[redakto]

 • Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]

1978[redakto]

 • maj - Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]
 • maj - Bahri Oruçi VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1978/80)[1]

1978[redakto]

 • Bahri Oruçi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1978/80)[1]

1979[redakto]

 • Bahri Oruçi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1978/80)[1]

1980[redakto]

 • maj - Bahri Oruçi VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1978/80)[1]
 • maj - Riza Sapunxhiu VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1980/82)[1]

1981[redakto]

 • Riza Sapunxhiu VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1980/82)[1]

1982[redakto]

 • maj - Riza Sapunxhiu VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1980/82)[1]
 • maj - Ymer Pula VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/84)[1]

1983[redakto]

 • Ymer Pula VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/84)[1]

1984[redakto]

 • 5 maj - Ymer Pula VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/84)[1]
 • 5 maj - Lubomir Borkoviq VV·W (ser. Љубомир Борковић), emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1984/86)[1]

1985[redakto]

 • Lubomir Borkoviq VV·W (ser. Љубомир Борковић), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1984/86)[1]

1986[redakto]

 • maj - Lubomir Borkoviq VV·W (ser. Љубомир Борковић), shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1984/86)[1]
 • maj - Nazmi Mustafa VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/87)[1]

1987[redakto]

 • Nazmi Mustafa VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/87)[1]
 • Kaqusha Jashari VV·W , emërohet në postin e Kryeministres së Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1987/89)[1]

1988[redakto]

 • Kaqusha Jashari VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministres së Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1987/89)[1]

1989[redakto]

 • Kaqusha Jashari VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministres së Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1987/89)[1]
 • Nikolla Shkerli VV·W , emërohet dhe shkarkohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/89)[1]
 • Daut Jashanica VV·W , emërohet dhe shkarkohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/89)[1]
 • 4 dhjetor - Jusuf Zejnulahu VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]

1989[redakto]

 • Jusuf Zejnulahu VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]

1990[redakto]

 • 5 qershor - Jusuf Zejnulahu VV·W , puçohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]
 • Fillon konflikti në mes kuvendeve, të Serbis në Beograd dhe të Kosovës prapa dyerëve të ndërteses së Kuvendit në Prishtinë. [2]

1991[redakto]

Dëftimet[redakto]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 EN.Wikipedia, art. Socialist Autonomous Province of Kosovo, sek. Heads of institutions, und.sek. Priministers, me datë shikimi: 3 maj 2011, burim i ngjajshëm gjendet dhe në SK. Wikipedia. Ekziston dhe një amzë e jashtme në internet që përmbanë listën sipas funksioneve. Këto shënime nuk janë krahasuar me të. Mund të jetë i njëjti burim.
 2. H.Zh. )