Vargje me Gjemba/36

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Fjalë të urta


Faqe 35
faqe
- 36 -

Faqe 37
Kanë thënë moti
Thonë dhe sot
Mendja e madhe
E zeza t`zot.

Thoshin të vjetrit
Kohë më parë
Dy atllarë 
s` bën një mullar.

Është shumë e vërtetë
S`e fshinë gomë as gisht
Kanë thënë të vjetrit
Dardha ka bisht.

Një ditë me një plak
Po rrinim në park
Tha-mos t`ju hyj
Lepuri në bark.

Të vjetrit kanë thënë
Kjo tashmë u pa
Se nuk duhet pasur
Jo kurrë besë me shka.

Po është e vërtetë
Si buka e grytë
Mali i ka veshët
Fusha i ka sytë.

E mirë është banja
Dhe uji i detit
Por pastërtia
Është gjysma e shëndetit.

Edhe këtë më poshtë
E dinë gjithë dynjaja
Ku s`e shpon burgija
Aty e shpon paraja.

Pleqtë tanë të urtë
Nga përvoja në jetë
E kanë lënë fjalën
Kush vetë, nuk tretë.

Këto fjalë i kanë lënë
Pleqtë tanë të mirë
Secila nga ato
Vlen sa një lirë.

            Gusht,1996

Faqe 35
faqe
- 36 -

Faqe 37