Vargje me Gjemba/2

Nga Wikibooks

Në fund


Faqe 1
faqe
- 2 -

Faqe 3
ky hiçnjeri

me pamjen 

si thi

kur ngeli

si gjeneral

pa ushtri

e zgjodhën

posllanik

në Serbi.
 

      1989   

Faqe 1
faqe
- 2 -

Faqe 3