Jump to content

Tokajon/Çanta magjike e Gjeografit

Nga Wikibooks
Tokajon
Çanta magjike e Gjeografit


Si quhet Ça a n'ta Ça shehë syri e ti
Anija Anija është një transportuese e pa shmangëshme e çantës së gjeografëve, posaqërisht të atyre që studiojnë sipërfaqen e detit dhe brendin e saj.
Anemografi Anemografi është instrument që hynë në çanten magjike të gjeografëve të specializuar që iu shërben për regjistrimin si të drejtimit, ashtu edhe të shpejtësisë së erës.
Atllasi Atlasi hynë në çantën e çdo gjeografi.
Baromerptri i Toriçelit Është instrument matës i shtypjes atmosferike të ajrit, i ndërtuar nga një segment të mbyllur gypi prej qelqi të shënuar me vija, nga një enë të mbushur me sasi të merkurit.
Barografi Barografi është lloj bametri, instrument që hynë në çanten magjike të gjeografëve të specializuar që shënon vet ndryshimet e shtypjes atmosferike. Vepron mbi parimin e aneroidit.
Heliografi Heliografi është instrument që hynë në çanten magjike të gjeografëve të specializuar i cili iu shërben për matjen e diellosjes ose insolacionit, gjegjësisht zgjatjen e shkëlqimit diellor, vlera e të cilit shprehet në orë/ditë, muaj, sezon dhe vit. Prishtina p.sh mesatarisht ka 2048 orë diellosje në vit, Tirana 2561, Hvari 2715, Athina 2655, Vlora 2721 etj.
Higrografi Hidrografi është instrument që hynë në çanten magjike të gjeografëve të specializuar për matjen e ndryshimit të lagështisë së ajërit.
Kompasi (Busolla) Kompasi ( Busolla) është instrument që hynë në çanten magjike të gjeografëve të specializuar dhe mjet i pa zavendsueshëm që shërben për orientimin e hartës dhe në teren.
Kurvimetri Kurvimetri ështëinstrument që hynë në çanten magjike të gjeografëve të specializuar i cili iu shërben pë matjen e larësive për gjat vijave pak të lakuar në mënyrë direkte.
Pluviografi Pluviografi është instrument që hynë në çanten magjike të gjeografëve të specializuar për matjen e të reshurave të shiut.
Pentografi Petografi- është vegël e cila përdoret për përcjelljen e fenomeneve gjeografike nga një hartë në tjetër në mënyrë mekanike.
Seizmografi Seizmografi është instrument që hynë në çanten magjike të gjeografëve të specializuar - seizmologëve për regjistrimin e kohës së shfaqjes, forcës dhe regjistrimin e të dhënave të tjera për tërmetet.