Përkthime: Zgjedhjet e Bordit të administratorëve te besuar të Wikimedias, 2011

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on the main wiki