SondazhiSigurt

Jump to navigation Jump to search

Më poshtë është lista e sondazheve.

Emri Data e fillimit Data e përfundimit  
Test vote 8 prill 2009 12:00 10 prill 2009 12:00
Wikimedia license update vote 2009 12 prill 2009 12:00 3 maj 2009 12:00
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 28 korrik 2009 12:00 10 gusht 2009 23:59
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 29 maj 2011 00:00 12 qershor 2011 23:59
Personal image filter referendum, 2011 15 gusht 2011 00:00 30 gusht 2011 23:59
Wikimedia Foundation Elections 2013 8 qershor 2013 00:00 22 qershor 2013 23:59