Regjistri i privilegjeve të përdoruesit

Jump to navigation Jump to search

Ky është një regjistër për ndryshimet e privilegjeve të përdoruesit.

Regjistrat
  • 22 maj 2008 07:14 Puntori diskuto kontribute ndërroi anëtarësinë e grupit për Hipi Zhdripi nga (asgjë) në administrues (pasi qe eshte votuar edhepse me pak vota, por aktiviteti e arsyeton nevojen.)