Pepili/Tri këng zie për Kosovën

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Përgatiti për botim
Bujar Hudhri


Copyright 1998 by Onufri
për botimin në gjuhën shqipe.
brenda dhe jashtë kufinjëve të Shqipërisë.


ISBN 99927-30-18-8


Tiranë: Rruga "Asim Vokshi". Nr. 26
Kutia postare nr. 8152
Tel/Fax. 00 355 42 20017
Mobil 00 355 382022609
http://www.albanian.com/Onufri
Tri këngë

zie

për KosovënNovela
nga
Ismail Kadare
Kadare, Ismail
Tri këngë zie për Kosovën: Novela/
Ismail Kadare; Përg. për bot. B.Hudhri.-
T.: Onufri, 1998.- 89 f.; 18 cm.
ISBN 99927-30-18-8


1. Tregime dhe novela shqipe
891.983. -32
K 14

PËRMBAJTJA
LUFTA E VJETËR, ... f.5
ZONJA E MADHE, ... f.37
LUTJE MBRETËRORE, ... f.83
PËRMBAJTJA ... f.89