Jump to content

Pepili/Ali Pashë Tepelena

Nga Wikibooks


Biblioteka Portrete-MonografikiRedaktor biblioteke
ALI REXHA
SABRI GODOALI PASHË TEPELENA


RILINDJA
1972
PRISHTINËSabri Godo
ALI PASHË TEPELENA
Redaktor teknik
ABDYLKADER PAGARUSHA

Kryeredaktor
Korrektor
RIZA NOKA
Tirazhi 6000 copë
U shtyp në tetor 1972 në Shtypshkronjën e Ndërmarrjes gazetare botuese e grafike
"RILINDJA" PrishtinëPASQYRA E LËNDËS
       /PJESA E PARË:
       - Rruga e një kaçaku 9
       - Pashai i Janinës 56
       - Ali Luani 98
       - Një besëlidhje dhe fundi i Sulit 131
       PJESA E DYTË:
       - Horizontet e juglindjes 175
       - Shteti i Ri i Epirit 219
       - Apogjeu 271
       - Intervali i gjatë 296
       PJESA E TRETË:
       - Kara Aliu 307
       - "Fataliteti" i Njeriut në Litharicë 338
       - Lufta totale 388
       - /Prijësi i tretë 435
       /Pasthënje 469