Pepigu/Buletini i Shkencave Gjeologjike/20061

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Pjesë të nxjerra nga[1] Buletini i Shkencave Gjeologjike.PNGPërmbajtja
Artikulli autor faqe[2]
Vendosja gjeologjike e boniniteve në ofiolitet e tipit lindor të Shqipërisë dhe veçoritë petrografike e gjeokimike të tyre. Kristina Gjeçi , Minella Shallo 3
Masivët ofiolitikë të Shqipërisë juglindore. (Voskopoja, Morava,Vithkuq-Rehova). Gjeologjia dhe petrologjia e tyre. Kujtim Onuzi, Friedrich Koller,Volker Hoeck, Haxhi Puloj, Thomas Maisel 17
Vlerësimi i kushteve gjeomorfologjike të zonës Tiranë-Vorë për qëllime të planifikimit dhe zhvillimit urban. Ylber Muceku 33
Baseni akuifer i Elbasanit, konditat tektonik-formuese dhe problemet e menaxhimit te tij. Petraq Naço, Enton Bedini, Piro Leka 47
Studimet gjeoshkencore-kërkimi-zbulimi komplrks janë të afta të sigurojnë efektivitet të lartë të investimeve për ringjalljen e industrisë minerare shqiptare. Alfred Frashëri 57
Magnezitet copëzore në taracat lumore të Gramshit. Selim Marishta 65
Lëvizjet masive shkallore në formacionet flishore të Çervenit, Gjoricë. Sefedin Shabani, Leonard Kazanxhiu, Mustafa Manjani, Jorgo Kola 73
Shpërndarja e vatrave të tërmeteve me epiqendra përfaqësuese. Rrapo Ormeni 87
Karakteristikat fizike, mineralogjike dhe elementare të argjilave në depozitimet mollasike në rrethin e Mirditës. Nikollë Ndreca 95

Shpjegime të Wiki-redaktorit:

  1. Këto janë pjesë të nxjerrura nga Buletini i paraqitur në amzën e internetit të krijuar nga Ing. Sokol Marku nën adresen http://www.gsa.gov.al . Për të dhëna të sakta dhe shtesë ju lutemi drejtohuni adresës kontaktuese të paraqitur në faqen kryesore të amzës : marku2s@yahoo.com
  2. Faqja në Buletini - kjo është vetëm PEPiGazetave