Jump to content

Pepigu

Nga WikibooksPEPiL
nga
Wikibooks
redaktor
Hipi Zhdripi
2008

PEPiG është artikujve të nxjerrur gazeta e revista të ndryshme shkencore, kulturore dhe të interesit edukativ shoqërorë etj. Qëllimi i kësaj përmbledhje vije nga vetë emri i saj Programi Edukativ Propagandistik i Gazetave dhe nxitja e këti lloji të edukimi në hapsirën shqiptare. Për këtë qëllim së paku në fillim ju shmangemi artikujve me përmbajtje politike.

Shiko dhe : Pepili

Deri më tani me këtë qëllim janë nxjerr këta artikuj: ] http://www.pr-tech.net/ [ mision i kryer