Jeta dhe Vdekja/Kopertina

Nga Wikibooks

Kopertina


Ballina
faqe
- Kopertina -

ParathëniaMuhamed Muteveli Sharavi
Jeta dhe vdekja


Redaktor gjuhësor:
Mimoza Sinani


Korrektor:
Muhamed Jusufi
e-mail: kajolli5@hotmail.com
www.kajolli.has.it


Përgaditja kompjuterike:
Kajolli


Botoi:
Shoqata Kulturore
“Zëri Ynë” – Prishtinë


Logoja


Rr. 19 Dëshmorët e Kombit D1 / III 1
e-mail: zeri@zeriyne.org
www.zeriyne.org


Shtypi:
“MOZAIKU”
00377 (0) 300 205


Ballina
faqe
- Kopertina -

Parathënia