Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/Kuantifikatorët

Nga Wikibooks
Kuantifikatorët NË ENCIKLOPEDI

Sikurse se me metodën e zëvendësimit, me të cilën, funksionet e gjykimeve F1(x), F2(x, y), F3(x, y, z), . . . shndërrohen në gjykime po ashtu funksionet mund të shëndrohen në gjykime edhe duke përdorur kuantifikatorët dhe , të cilëve u përgjigjen fjalët "çdo" ("secili") dhe "ekziston" ("ndonjë" , "së paku një"). Simboli quhet kuantifikator universal (i përgjithshëm), ndërkaq kuantifikator i ekzistimit.[1]

Simboli[redakto]

Burimi[redakto]

  1. Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.15]