Hipi Zhdripi i Matematikës/12

Nga Wikibooks

Algjebra - një pjesë e lëmisë së Matematikës, që në fillimet e saja merrej me zgjedhjen e barazazimeve (ekuaioneve; para së gjithash atyre algjebike) dhe sistemeve të barazimeve. Pasi që zgjidhja e këtyre barazimeve është e lidhur ngusht me bashkësit fillestare të numrave, për këtë algjebra merret edhe me strukturën e fushave të numrave. Në ditët tona, në fushën e algjebrës hyjnë edhe studimi i nyjeve të llojeve të ndryshme të cilat mund të mos jenë numra.

Në algjebren moderne (abstrake), nuk gjenden në qendër të vëmendjes më, vetit e elementeve, me të cilat llogarite, më shumë të rëndësishme paraqiten studimi i ligjeve të llogaritjes. Ajo vërteton saktësin e ligjeve të nyjeve të dhëna në lista, nyje të cilat i futë në klasa dhe më tej studion këto lidhje në mënyrë apstrakte.

Shembull:

Nëse G është një Bashkësi me një nyje >> * <<, pastaj ....