Dua të di/Energjia dhe lëvizja

Nga Wikibooks
Dua të di
Energjia dhe lëvizja

Çka është energjia ?

      Energjia është fuqi. Energjia është aftësi, për të punuar. Për tu ngjitur shkallëve të duhet të punosh, dhe trupit tendë i duhet energjia. Spiralja e hekurt në një mekanizëm të orës jep energjinë për të lëvizur akrepat. Bateria e xhepit jep energjinë e duhur për poçin ashtu që të ndriçojë. Energjia që lëshon Dielli e mundëson rritjen e bimëve. Në të vërtet e gjithë jeta e gjallë është e varur nga energjia e Dielli. Energjia as nuk mund të fitohet as të humbet, ajo etëm mund të transformohet nga një formë në tjetrën. Për shembull energjia e një shigjete në hark transformohet në energji kinetike të shigjetës në fluturim.
      Çka është puna ?
      Puna për shumë njerëz ka kuptime të ndryshme: puna në zyre, në fabrikë, shtypja e bankës, kositja e barit, larja e enëve, të menduarit etj. Mirëpo për fizikanët puna është fuqi që matet me xhul. Kjo njësi rrjedhë nga emri i fizikanit britanik Xhems Preskot Xhul i cili jetoi nga viti 1818 deri më 1889.
      Nga vije energjia ?
      Energjia vije nga lënda, nga materia. Çdo gjë në këtë botë dhe gjithësi përbëhet na lënda dhe për këtë gjithë kund mund të gjendet energjia në trajta të ndryshme. Edhe pjesëzat e grimcave më të imëta të atomit mund të transformohet në energji. As energjia, as materi nuk mund të zhduken ato vetëm marrin forma tjera.