Diskutim:Botajon/Far e Fis

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Terminologji krahasuese:[redakto]

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_11_Biologji-gjnatyror.pdf[redakto]

Tekste[redakto]

  • Biologjia, kl.XI, Gjimnazi i përgjithshëm dhe TIK, grup autorësh,2004
  • Bilogjia kl. X, Gjimnazi natyror, grup autorësh, Libri Shkollor, 2003.
  • Biologjia për klasën e parë të shkollës së mesme të mjekësisë,Q. Pajazitaj, et.al., Libri shkollor,

2000

  • Biologjia për klasën IV gjimnaz, Libri Shkollor, grup autorësh,2000
  • Biologjia 9,10,11,E.Ruka, Tiranë

Krahas tekstit shkollor si burim tradicioanl i informacionit,për zbatimin e suksesshëm të përmbajtjeve mësimore sugjerohet përdorimi i doracakëve, (atlasi botanik, zoologjik, anatomik, fjalori terminlogjik,burime nga interneti etj)., si p.sh. .Atlas i përgjithshëm i zoologjisë ,I. Zeneli,Prishtinë

  • Atlas i anatomisë, D.Rexhepi dhe H. Qerimi,2002,Prishtinë
  • Atlas i biologjisë, A.Gashi, K. Abdullahu,2002, Prishtinë

Fjalorë[redakto]

  • - Fjalor i biologjisë,E.Ruka,Zyri Bajrami,Botime Toena,Tiranë, 1999
  • - Fjalor i emrave të bimëve, F.Krasniqi et.al. 2004.Tiranë-Prishtinë
  • - Çelësi i ilustruar me fotografi për determinimin e bimëve, kërpudhave dhe shtazëve

Burime nga interneti:[redakto]

virtual plant cell from a University of Illinois project.qeliza bimore, struktura

animal cell from a course at the university of Nebraska., qeliza shtazore, struktura

dissection, Sistemet e organeve

endokrinologji, feed-back,

bimëve, shtazëve, zigota, embrioni,fetusi, fara