C++/Shembuj/Kapitulli/3

Nga Wikibooks
< C++‎ | Shembuj
Jump to navigation Jump to search

Shembulli 1 Veprimet me treguesin[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
               // Kapitulli 3 - Programi 1 - TREGUESI.CPP
#include <iostream>

int main()
{
int  *TrInt;
float *TrFloat;
int  Lopa = 7, Qeni = 27;
float x = 1.2345, y = 32.14;
void *univerzal;

  TrInt = &Lopa;
  *TrInt += Qeni;
  std::cout << "Lopa ka tani vleren " << *TrInt << "\n";
  univerzal = TrInt;

  TrFloat = &x;
  y += 5 * (*TrFloat);
  std::cout << "y-ni tani ka vleren " << y << "\n";
  univerzal = TrFloat;

  const char *Emri1 = "Jonas";  // Vlera nuk mund të ndryshohet
  char *const Emri2 = "Jonas";  // Treuesi nuk mund të ndryshohet

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Lopa tani ka vleren 34
// y-ni tani ka vleren 38.3125

Shembulli 2 'new' dhe 'delet' për treguesin[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
                // Kapitulli 3 - Programi 2 - NEWDEL.CPP
#include <iostream>

struct Data
{
  int Muaji;
  int Dita;
  int Viti;
};

int main()
{
int index, *Treguesi1, *Treguesi2;

  Treguesi1 = &index;
  *Treguesi1 = 77;
  Treguesi2 = new int;
  *Treguesi2 = 173;
  std::cout << "Vlerat jane " << index << " " << 
                 *Treguesi1 << " " << *Treguesi2 << "\n";
  Treguesi1 = new int;
  Treguesi2 = Treguesi1;
  *Treguesi1 = 999;
  std::cout << "Vlerat jane " << index << " " << 
                 *Treguesi1 << " " << *Treguesi2 << "\n";
  delete Treguesi1;

float *floatTreguesi1, *floatTreguesi2 = new float;

  floatTreguesi1 = new float;
  *floatTreguesi2 = 3.14159;
  *floatTreguesi1 = 2.4 * (*floatTreguesi2);
  delete floatTreguesi2;
  delete floatTreguesi1;

Data *DataTreguesi;

  DataTreguesi = new Data;
  DataTreguesi->Muaji = 32;
  DataTreguesi->Dita = 12;
  DataTreguesi->Viti = 2000;
  std::cout << DataTreguesi->Muaji << "/" << DataTreguesi->Dita << "/" <<
                      DataTreguesi->Viti << "\n";
  delete DataTreguesi;

char *cTreguesi;

  cTreguesi = new char[37];
  delete [] cTreguesi;
  cTreguesi = new char[sizeof(Data) + 133];
  delete [] cTreguesi;

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Vlerat jane 77 77 173
// Vlerat jane 77 999 999
// 10/18/1938

Shembulli 3 Treguesi mbi funksion[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
                // Kapitulli 3 - Programi 3 - FUNKTRE.CPP
#include <stdio.h>

void ShtypDicka(float RegjistraPerIgnorim);
void ShtypLajmin(float RegjistratPerRreshtim);
void ShtypFloat(float RegjistratPerShtypje);
void (*FunksioniITreguesit)(float);

int main()
{
float Pi = 3.14159;
float DyPi = 2.0 * Pi;

  ShtypDicka(Pi);
  FunksioniITreguesit = ShtypDicka;
  FunksioniITreguesit(Pi);
  FunksioniITreguesit = ShtypLajmin;
  FunksioniITreguesit(DyPi);
  FunksioniITreguesit(13.0);
  FunksioniITreguesit = ShtypFloat;
  FunksioniITreguesit(Pi);
  ShtypFloat(Pi);

  return 0;
}

void ShtypDicka(float RegjistraPerIgnorim)
{
  printf("Ky eshte funksioni 'ShtypDicka'.\n");
}

void ShtypLajmin(float RegjistratPerRreshtim)
{
  printf("Regjistrat per rreshtim, jane %f\n", RegjistratPerRreshtim);
}

void ShtypFloat(float RegjistratPerShtypje)
{
  printf("Regjistrat per shtypje, jane %f\n", RegjistratPerShtypje);
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Ky eshte funksioni ShtypDicka.
// Ky eshte funksioni ShtypDicka.
// Regjistrat per rreshtim, jane 6.283180
// Regjistrat per rreshtim, jane 13.000000
// Regjistrat per shtypje, jane 3.141590
// Regjistrat per shtypje, jane 3.141590