C++/Shembuj/Kapitulli/2

Nga Wikibooks
< C++‎ | Shembuj
Jump to navigation Jump to search

Shembull 1 Vlerat e numruara të ndryshores 'enumr'[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
                 // Kapitulli 2 - Programi 1 - ENUMR.CPP
#include <iostream>

enum Rezulltatiilojes {FITORE, HUMBJE, BARAZIM, NDERPRE};

int main()
{
Rezulltatiilojes Rezulltati;
enum Rezulltatiilojes Nderpre = NDERPRE;
int Numruesi;

  for (Numruesi = FITORE ; Numruesi <= NDERPRE ; Numruesi++) 
  {
   Rezulltati = (Rezulltatiilojes)Numruesi;
   if (Rezulltati == Nderpre)
   { 
     std::cout << "Loja u nderpre.\n";
   }
   else 
   {
     std::cout << "Loja u luajt ";
     if (Rezulltati == FITORE)
      std::cout << "dhe ne fituam!";
     if (Rezulltati == HUMBJE)
      std::cout << "dhe ne humbem.";
     std::cout << "\n";
   }
  }

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxiimit të programit
//
// Loja u luajt dhe ne fituam!
// Loja u luajt dhe ne humbem.
// Loja u luajt
// Loja u ndërpre. 

Shembull 2 Strukturat 'struct'[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
               // Kapitulli 2 - Programi 2 - STRUKT.CPP
#include <iostream>

struct Kafsha 
{
  int Pesha;
  int Kemba;
};

int main()
{
Kafsha Qeni1, Qeni2, Pula;
Kafsha Maca1;
struct Kafsha Maca2;

  Qeni1.Pesha = 15;
  Qeni2.Pesha = 37;
  Pula.Pesha = 3;

  Qeni1.Kemba = 4;
  Qeni2.Kemba = 4;
  Pula.Kemba = 2;

  std::cout << "Pesha e Qenit (1) eshte " << Qeni1.Pesha << "\n";
  std::cout << "Pesha e Qenit (2) eshte " << Qeni2.Pesha << "\n";
  std::cout << "Pesha e Pules eshte " << Pula.Pesha << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Pesha e Qenit (1) eshte 15
// Pesha e Qenit (2) eshte 37
// Pesha e Pules eshte 3

Shembull 3 Kalimi nga struktura në klasë 'struct'-'class'[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
                // Kapitulli 2 - Programi 3 - KLASA1.CPP
#include <iostream>

class Kafsha
{
public:
  int Pesha;
  int Kemba;
};

int main()
{
Kafsha Qeni1, Qeni2, Pula;
Kafsha Maca1;
class Kafsha Maca2;

  Qeni1.Pesha = 15;
  Qeni2.Pesha = 37;
  Pula.Pesha = 3;

  Qeni1.Kemba = 4;
  Qeni2.Kemba = 4;
  Pula.Kemba = 2;

  std::cout << "Pesha e Qenit (1) eshte " << Qeni1.Pesha << "\n";
  std::cout << "Pesha e Qenit (2) eshte " << Qeni2.Pesha << "\n";
  std::cout << "Pesha e Pules eshte " << Pula.Pesha << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit 
//
// Pesha e Qenit (1) eshte 15
// Pesha e Qenit (2) eshte 37
// Pesha e Pules eshte 3

Shembulli 4 Unioni i bashkësive brenda strukturës 'struct'[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
                // Kapitulli 2 - Programi 4 - UNION.CPP
#include <iostream>

struct Avioni
{
  int Rrezeveprimi;
  int Udhetaret;
  union 
  {
   float Niveliirezervarit;   // për fluturake luftuese
   float Bumjet;   // për bombardues
   int Paletat;     // për transportues
  };
} Avioniluftarak, Avionibombardues, Avionitransportues;

int main()
{
  Avioniluftarak.Rrezeveprimi = 40;
  Avioniluftarak.Udhetaret = 1;
  Avioniluftarak.Niveliirezervarit = 12000.0;

  Avionibombardues.Rrezeveprimi = 90;
  Avionibombardues.Udhetaret = 12;
  Avionibombardues.Bumjet = 14000.0;

  Avionitransportues.Rrezeveprimi = 106;
  Avionitransportues.Udhetaret = 4;
  Avionitransportues.Paletat = 42;

  Avionitransportues.Niveliirezervarit = 18000.0;
  Avioniluftarak.Paletat = 4;

  std::cout << "Avioni luftarak barte " 
               << Avioniluftarak.Paletat << " paleta.\n";
  std::cout << "Avion bombardues eshte paisur me " << Avionibombardues.Bumjet << " bumje.\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Avioni luftarak barte 4 paletat.
// Avion bombardues eshte paisur me 14000 bumje.

Shembulli 5 Kundërvlersimi i tipit të vlerave[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
               // Kapitulli 2 - Programi 5 - NDRTIP.CPP
#include <iostream>

int main()
{
int a = 40;
float x = 59.1, y = 38.95, z;
char c;

  c = (char)a + (char)x;
  c = (char)(a + (int)x);
  c = (char)(a + x);
  c = a + x;

  z = (float)((int)x * (int)y);
  z = (float)((int)(x * y));
  z = x * y;

  c = char(a) + char(x);
  c = char(a + int(x));
  c = char(a + x);
  c = a + x;

  z = float(int(x) * int(y));
  z = float(int(x * y));
  z = x * y;

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// (Ky program nuk paraqet asgjë në skenë për t'u parë.)