Albumi i Pavarësisë

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to searchAlbumi i Pavarësisë


nga
Vikipedianët


redaktor
Vikipedianët
2008
Albumi i Pavarësisë është përmbledhje e të dhënave të ndryshme mbi ditët e para të pavarësimit të shteteve anë e mbanë botës. Këto të dhëna kryesisht janë fotografi, bartës të tonit, karikatura, tituj e copa tekstesh të shkëputura nga dokumente e gazeta. Janë të dhëna kurioze që ndoshta nuk e prekin seriozitetin e kohës por që kanë ndodhur.
PËRMBAJTJA

/Republika e Kosovës /Republika e Malit të Zi /Republika e Serbisë /Republika e Maqedonisë /Republika e Bosnjës dhe Hercegovinës /Republika e Kroacisë /Republika e Sllovenisë /Republika e Bullgarisë /Republika e Rumanisë /Republika e Shqipërisë /Republika Federale e Gjermanisë - bashkimi /Shtete e Bashkuara të Amerikës