Jump to content

1 i Kronikave - Kapitulli 8

Nga Wikibooks
Dhjata e Vjetër
< 1 I KRONIKAVE >
Kapitulli 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29


1 Beniaminit i lindi Balahu, djali i tij i parë, Ashbeli, i dyti, Anbarahu, i treti,

2 Nohahu, i katërti dhe Rafa i pesti.

3 Bijtë e Belahut ishin Adari, Gheri, Abihudi,

4 Abishua, Naamani, Ahoahu,

5 Ghera, Shefufani dhe Hurami.

6 Këta ishin bijtë e Ehudit (që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Gebës që u internuan në Manahath):

7 Naamani, Ahijahu dhe Ghera, që i internoi; atij i lindën Uza dhe Ahihudi.

8 Shaharaimit i lindën fëmijë në tokën e Moabit, mbasi u nda nga bashkëshortja e tij,

9 lindi Jobabi, Tsibia, Mesha, Malkami,

10 Jeutsi, Shakia dhe Mirmah. Këta ishin bijtë e tij, të parët e shtëpive të tyre atërore.

11 Nga Hushimi lindën Abitubi dhe Elpaali.

12 Bijtë e Elpaalit ishin Eberi, Mishami, Shemedi, që ndërtoi Onon, Lodin dhe fshatrat përreth,

13 Beria dhe Shema, që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Ajalonit dhe që i bënë të ikin me vrap banorët e Gathit.

14 Ahio, Shashaku, Jeremothi,

15 Zebadiahu, Aradi, Ederi,

16 Mikaeli, Ishpahu, Joha ishin bijtë e Beriahut.

17 Zebadiahu, Meshulami, Hizki, Heberi,

18 Ishmerai, Jizliahu dhe Jobabi ishin bijtë e Elpaalit,

19 Jakimi, Zikri, Zabdi,

20 Elianai, Tsilethaj, Elieli,

21 Adajahu, Berajahu dhe Shimrathi ishin bijtë e Shimeit.

22 Ishpani, Eberi, Elieli,

23 Abdoni, Zikri, Hanani,

24 Hananiahu, Elami, Anthothijahu,

25 Ifdejahu dhe Penueli ishin bijtë e Shashakut.

26 Shamsherai, Shehariahu, Athaliahu,

27 Jaareshiahu, Elijahu dhe Zikri ishin bijtë e Jerohamit.

28 Këta ishin të parët më të rëndësishëm të shtëpive atërore në brezat e tyre; ata banonin në Jeruzalem.

29 I ati i Gabaonit banonte në Gabaon dhe gruaja e tij quhej Maakah.

30 I parëlinduri i tij ishte Abdoni; pastaj i lindën Tsuri, Kishi, Baali dhe Nadabi,

31 Gedori, Ahio, Zekeri,

32 dhe Miklothi të cilit i lindi Shimeahu. Edhe këta banuan përballë vëllezërve të tyre në Jeruzalem bashkë me vëllezërit e tyre.

33 Nerit i lindi Kishi; Kishit i lindi Sauli, Saulit i lindi Jonathani, Malkishua, Abinadabi dhe Eshbaali.

34 I biri i Jonathanit ishte Merib-Baali. Merib-Baalit i lindi Mikahu.

35 Bijtë e Mikahut ishin Pitoni, Meleku, Taarea dhe Ashazi.

36 Ashazit i lindi Jeoadahu; Jeoadahut i lindën Amekethi, Azmavethi dhe Zimri; Zimrit i lindi Motsa.

37 Motsas i lindi Binea, bir i të cilit ishte Rafahu, bir i të cilit ishte Eleasahu, bir i të cilit ishte Atseli.

38 Atseli pati gjashtë bij, emrat e të cilëve ishin: Azrikam, Bokeru, Ishmael, Sheariah, Obadiah dhe Hanan. Tërë këta ishin bij të Atselit.

39 Bijtë e Eshekut, vëllait të tij, ishin Ulami, djali i parë, Jeushi i dyti, dhe Elifeleti, i treti.

40 Bijtë e Ulamit ishin njerëz të fortë dhe trima, harkëtarë të mirë; ata patën shumë bij e nipër, njëqind e pesëdhjetë. Tërë këta ishin trashëgimtarë të Beniaminit.