Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/177

Nga Wikibooks
 
 
   LIGJI Nr. 2003 / 10
   LIGJI PËR PLEHRAT ARTIFICIALE
   Kuvendi i Kosovës
   Duke u bazuar në regulloren e UNMIK-ut nr. 2001/9 dt.15 maj 2001 për Kornizën Kushtetuese për
   Vetqeverisje të Përkohshme në Kosovë, nenet 9.1 .26 (a ) dhe 5.1 (j) .
   Me qëllim të vendosjes së rregullave të mbrojtjes së prodhuesve e konsumatorëve të plehrave
   artificiale dhe sistemit regullues të plehrave në Kosovë për të mbrojtur konsumatorin e plehrave,
   Miraton ligjin vijues:
 
 

< 176
faqe
- 177 -

178 >