Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/147

Nga Wikibooks
 
 
   Neni 8
   Zbritja lidhur me vendbanimin kryesor
   Personit fizik, i cili më 1 mars ose para 1 marsit të një periudhe tatimore vendos
   se prona ose njësia e banimit i shërben si vend kryesor për banim, i lejohet zbritja prej
   10.000 eurosh nga vlera e tatueshme e pronës.
 
 

< 146
faqe
- 147 -

148 >