Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/144

Nga Wikibooks
 
 
   Neni 5
   Baza e tatimit
   5.1 Bazë e tatimit për tatimin mbi pronën do të jetë vlera e pronës në treg e përcaktuar
   në pajtim me standardet dhe procedurat e përcaktuara në përputhje me nenin 12.
   5.2 Për çdo vit tatimor vlerë e tregut e cilësdo prone është vlera e pronës më 31
   dhjetor të vitit paraprak.
 
 

< 143
faqe
- 144 -

145 >