Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/142

Nga Wikibooks
 
 
   Neni 3
   Objekti i vënies së tatimit
   Tatimi mbi pronën do të vihet mbi tërë pronën e paluajtshme në Kosovë, me përjashtim të
   pronës e cila lirohet nga tatimi në përputhje me nenin 7.
 
 

< 141
faqe
- 142 -

143 >