Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/115

Nga Wikibooks
 
 
  KREU VIII
  FINANCIMI

  Neni 38

  38.1.Bibliotekat e sektorit publik financohen nga fondet buxhetore dhe fondet tjera
  publike.

  38.2. Bibliotekat e sektorit publik mund të përfitojnë të ardhura edhe nga burimet e tjera
  si donacione nga fondacionet, organizatat joqeveritare vendase dhe të huaja etj., si
  dhe nga shërbimet që ushtrojnë me pagesë; këto të ardhura, biblioteka ia bën të
  njohur autoritetit kompetent publik dhe mund të shfrytezohen për pasurimin e
  koleksioneve për mirevajtjen dhe zhvillimin e bibliotekës.

  38.3. Bibliotekat tjera financohen nga themeluesi dhe nga burimet e tjera financiare në
  kuptim të paragrafit të sipërm.
 
 

< 114
faqe
- 115 -

116 >