Jump to content

Vitviteja/Zef Serembe/dhe muzikën

Nga Wikibooks
Serembe: [1]
shkruar nga V. S. Tole


Zërat e shkrimtarëve

“...Gjëja më e rëndësishme e një shkrimtari është toni i tij, ndërsa gjëja më e rëndësishme e një libri është zëri i shkrimtarit, ky zë që mbërrin deri tek ne”
[2]
  1. Nxierr nga : vepra Muzika dhe Letërsia
    Libër në përpunim e sipër në internet
    Shënime nga libri:
  2. Eqrem Çabej, “Meshari”, Hyrja, Tiranë, 1968.

       Dihet fare pak për prirjet muzikore të Serembes. Çabej thote se: “… në rreth të miqve e kish për zakon të këndonte vjershat e tij të sajuara spontanisht”.[1] Ekziston mundësia që ai ta këndonte më përpara mendimin e tij lirik dhe paskëtaj ta formulonte poetikisht. Pohimi se “Lidhjet e poezisë së vjetër të kultivuar me poezinë popullore (deri në shek XIX),më parë se ndikime mund të quhen ngjashmëri”; është konsideruar i drejtë sepse “Poeti, ta quajmë i shkolluar, dhe këngëtari popullor, akoma e luajnë, pothuaj, të njëjtin instrument…”[2].
  1. Eqrem Cabej.”Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes”, fq. 102, M.Ç.M, 1994.
  2. Rexhep Qosja. “Historia e letërsisë shqiptare. Romantizmi, I, fq. 100, Prishtinë, 1984.