Vitviteja/Profetëve

Nga Wikibooks
Profetët
NË ENCIKLOPEDI

Koha e paditur[redakto]

 • Profeti i parë, në Kuran nën emrin Adem, shkruhet se ka arritur moshën 1000 vjeçare. Për kohën e gjallimit të tij nuk dihet.[1]
 • Profeti i dytë, në Kuran nën emrin Idris, shkruhet se ka arritur moshën 83 vjeçare. Për kohën e gjallimit të tij nuk dihet.[1]
 • Profeti i tretë, në Kuran nën emrin Nuh, shkruhet se ka arritur moshën 950 vjeçare. Për kohën e gjallimit të tij nuk dihet.[1]

-2500[redakto]

 • Profeti i 4-të, në Kuran nën emrin Hud, shkruhet se ka arritur moshën 150 vjeçare.[1]

-2000[redakto]

 • Profeti i 5-të, në Kuran nën emrin Sali, shkruhet se ka arritur moshën 58 vjeçare. Gjallërojë 2000 vjet p.e.[1]

-1861[redakto]

 • Profeti i 6-të, në Kuran nën emrin Ibrahim, shkruhet se ka arritur moshën 175 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1686-1861 p.e.[1]
 • Profeti i 7-të, në Kuran nën emrin Lut, shkruhet se ka arritur moshën 175 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1686-1861 p.e.[1]

-1800[redakto]

 • Profeti i 10-të, në Kuran nën emrin Jakub, shkruhet se ka arritur moshën 147 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1653-1800 p.e.[1]

-1781[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 8-të me radhë sipas Kuranit.[1]
 • Profeti i 8-të, në Kuran nën emrin Ismail, shkruhet se ka arritur moshën 143 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1638-1781 p.e.[1]

-1761[redakto]

 • Profeti i 9-të, në Kuran nën emrin Isak, shkruhet se ka arritur moshën 180 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1581-1761 p.e.[1]

-1686[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 6-të me radhë sipas Kuranit.[1]
 • Vdesë gjallëria e profetit të 7-të me radhë sipas Kuranit.[1]

-1653[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 10-të me radhë sipas Kuranit.[1]

-1638[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 8-të me radhë sipas Kuranit.[1]

-1610[redakto]

 • Profeti i 11-të, në Kuran nën emrin Jusuf, shkruhet se ka arritur moshën 110 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1500-1610 p.e.[1]

-1581[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 9-të me radhë sipas Kuranit.[1]

-1500[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 11-të me radhë sipas Kuranit.[1]
 • Profeti i 12-të, në Kuran nën emrin Shuaib, nuk dihet ç'farë moshe ka arritur. Gjallërojë në shekujt 15,16 p.e.[1]
 • Profeti i 13-të, në Kuran nën emrin Ejub, shkruhet se ka arritur moshën 92 vjeçare. Gjallërojë në shekujt 15,16 p.e.[1]
 • Profeti i 14-të, në Kuran nën emrin Zylkifli, shkruhet se ka arritur moshën 75 vjeçare. Gjallërojë në shekujt 15,16 p.e.[1]

-1439[redakto]

 • Profeti i 16-të, në Kuran nën emrin Harun, shkruhet se ka arritur moshën 122 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1317-1439 p.e. (Ademi është prej truallit)[1]

-1436[redakto]

 • Profeti i 15-të, në Kuran nën emrin Musa, shkruhet se ka arritur moshën 120 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1316-1436 p.e. (Njerëzit janë prej Ademit)[1]

-1317[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 16-të me radhë sipas Kuranit.[1]

-1316[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 15-të me radhë sipas Kuranit.[1]

-1043[redakto]

 • Profeti i 17-të, në Kuran nën emrin Davud, shkruhet se ka arritur moshën 70 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 973-1043 p.e.[1]

-973[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 17-të me radhë sipas Kuranit.[1]

-985[redakto]

 • Profeti i 18-të, në Kuran nën emrin Sulejman, shkruhet se ka arritur moshën 53 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 932- 985 p.e.[1]

-932[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 18-të me radhë sipas Kuranit.[1]

-900[redakto]

 • Profeti i 19-të, në Kuran nën emrin Iljaz, nuk dihet ç'farë moshe ka arritur. Gjallërojë nëntë shekuj para Isait.[1]
 • Profeti i 20-të, në Kuran nën emrin Eljasa, nuk dihet ç'farë moshe ka arritur. Gjallërojë nëntë shekuj para Isait.[1]

-800[redakto]

 • Profeti i 21-të, në Kuran nën emrin Junuz, nuk dihet ç'farë moshe ka arritur. Gjallërojë tetë shekuj para Isait.[1]
 • Profeti i 22-të, në Kuran nën emrin Zekirija, shkruhet se ka arritur moshën 120 vjeçare. Për kohën e gjallimit të tij nuk dihet.[1]
 • Profeti i 23-të, në Kuran nën emrin Jahja, shkruhet se ka arritur moshën 30 vjeçare. Për kohën e gjallimit të tij nuk dihet.[1]

1[redakto]

 • Profeti i 24-të, në Kuran nën emrin Isa, shkruhet se ka arritur moshën 33 vjeçare. Gjallërojë gjatë viteve 1 - 33.[1]

33[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 24-të me radhë sipas Kuranit.[1]

571[redakto]

 • 20 prill : Profeti i 25-të, në Kuran nën emrin Muhamedi, shkruhet se ka arritur moshën 63 vjeçare. Gjallërojë nga Meka nga viti 571.[1]

634[redakto]

 • Vdesë gjallëria e profetit të 25-të me radhë sipas Kuranit.[1]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 Rizvani në Historia e pejgamberëve