Vitviteja/Mërgata në Turqi

Nga Wikibooks
Mërgata në Turqi
NË ENCIKLOPEDI
Mërgata në Turqi

1912[redakto]

 • Nëntor  : Nga Kosova[1] në Turqi shpërngulen 8866 shqiptarë,[2]
 • Dhjetor : në Turqi shpërngulen 11493 shqiptarë,[2]

1913[redakto]

 • Janar : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 12087 shqiptarë,[2]
 • Shkurt : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 1288 shqiptarë,[2]
 • Mars : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 7553 shqiptarë,[2]
 • Prill : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 6725 shqiptarë,[2]
 • Maji : Nga Kosova në Turqi shpërngulen12813 shqiptarë,[2]
 • Qershor  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 9386 shqiptarë,[2]
 • Korrik  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 21045 shqiptarë,[2]
 • Gusht  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 29312 shqiptarë,[2]
 • Shtator  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 13380 shqitparë,[2]
 • Tetor  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 14764 shqiptarë,[2]
 • Nëntor  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 17313 shqiptarë,[2]
 • Dhjetor  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 15502 shqiptarë,[2]

1914[redakto]

 • janar  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 10182 shqiptarë,[2]
 • Shkurt  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 25060 shqiptarë,[2]
 • Mars  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 12346 shqiptarë,[2]
 • Prill  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 6520 shqiptarë.[2]
 • majit  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 15414 shqiptarë,[2]
 • Qershor  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 14821 shqiptarë[2]
 • Korrik  : Nga Kosova në Turqi shpërngulen 26237 shqiptarë,[2]

 1. Kosova në kuptim e Vilajetit të Kosovës
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 Sipas : Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve, seksioni i Shkencave Historike ("Dokumenta o spolnjoj politici kraljevine serbije", K.VII Sv.1 Beograd 1980.f.617-618).(Në shifra nuk janë të regjistruar të shpërngulurit nën moshën 6 vjeçare)