Vitviteja/Bashkimi Evropian

Nga Wikibooks
Bashkimi Evropian
NË ENCIKLOPEDI

1947[redakto]

 • Plani "Marshall". [Fillimi i Luftës së Ftohtë]. [1]

1948[redakto]

 • "Kongresi i Hagës" [Bllokada e Berlinit : Hyrja në fuqi e GATT-it]. [1]


1949[redakto]

 • Themelimi i "NATO"-s . [1]
 • Themelimi i "Këshillit të Evropës" (Komiteti i Ministrave, Asambleja Këshilluese - ndërqeveritar). [1]
 • Themelimi i "RFGJ"-së [Themelimi i COMECON-it : Shpallja e Republikës Popullore të Kinës]. [1]


1950[redakto]

 • Plani "Schuman" [Lufta e Koresë]. [1]
 • Plani "Pleven" (BEM). [1]

1951[redakto]

 • Themelimi i "BEQÇ" . [1]
 • Themelimi i "BETHÇ"-së; Zyra e lartë, Këshilli i ministrave, Asambleja a përbashkët, Gjykata - mbikombëtare;. [1]


1952[redakto]

 • Firmosja e marrëveshjes "BEM". [1]


1953[redakto]

 • Vdekja e Stalinit. [1]
 • Përfundimi i "Luftës së Koresë". [1]


1954[redakto]

 • Dështimi i projektit "BEM/BEP" . [1]
 • Themelimi i "BEP"-it . [1]
 • Transmetimi i parë i "Eurovision"-it. [1]


1955[redakto]

 • "Konferenca e Mesinës" (fillimi i punës së Komisionit Spaak). [1]
 • "Monnet"-i themelon "Komitetin e Veprimit për Shtetet e Bashkuara të Evropës" [Themelimi i Traktatit të Varshavës]. [1]


1956[redakto]

 • Marrëveshja gjermano-franceze për çështjen "Saar". [1]
 • "Kriza e Suezit". [1]
 • Kryengritja në Hungari. [1]


1957[redakto]

 • "Marrëveshjet e Romës": . [1]
 • Themelimi i "BEE"-së dhe "Euratom"-it: Komisioni, Këshilli i Ministrave, Asambleja (më vonë: PE), Gjykata Evropiane (GJE), KES; Bashkimi Doganor, tregu i përbashkët (qëllimi kryesor). Fushat e tjera të planifikuara: politika e përbashkët agrare, e komunikacionit, e konkurrencës dhe ajo ekonomike. [1]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 dadalos-europe.org