Vitviteja/Adolf Hitleri/13 korrik 1934 Rasti Roehm

Nga Wikibooks

Shpjegime të dhëna më 13 korrik 1934 rreth rastit Roehm


Grupi i tretë i elementeve destruktive vije nga disa revolucionar mardhënjet e hershme të të cilëve me shtetin janë tronditur apo ç'rrëjëzuar dhe me këtë kanë humbur çdo lidhje të brendshme me çfardo rendi njerzorë të shoqërisë. Janë bërë revolucionar, e adhurojnë revolucionin dhe atë donë ta shohin si gjendje e përhershme ... ndër akte të panumërta, të cilat e morra për detyrë të i lexojë, gjeta edhe një ditar me shënime të një njeriu i cili më 1918 në rrjedha të rezistencës kundër ligjit ishte hedhur dhe jetonte në një botë në të cilën ligji si i tillë shihet si ngacmues... një konspirim dhe betim i përhershëm. Një shikim në mentalitetin e njerzëve, i cili, pa vetëdije në Nihilizëm ka gjetur mirënjohen e besimit.57


57-Fjalimi në Reichstag, 13 korrik 1934. Baynes, Bd. I, S. 300-302 u. DNB.