Vargje me Gjemba/29

Nga Wikibooks

Lokalet me tapi


Faqe 28
faqe
- 29 -

Faqe 30
Ngulin hunj gardhi
Anekënd qytetit
Ndërtojnë lokale
             Si me tapi t`mbretit.

Faqe 28
faqe
- 29 -

Faqe 30