Suretu El Gashije

Nga Wikibooks

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. A të erdhi ty lajmi për belanë që kaplon (kijameti)?

2. Atë ditë sheh fytyra të përulura,

3. Të lodhura e të rraskapitura (nga mundimi).

4. Ato hyjnë në zjarrin të ndezur fort,

5. U jepet të pijnë prej një kroi të valë.

6. Ata kanë ushqim tjetër pos një barishte me ferra helmuese.

7. Që as nuk jep fuqi, as nuk largon uri.

8. Atë ditë dheh fytyra të ndritshme,

9. Të kënaqura për veprimet e veta,

10. Në Xhennet të shkallës së lartë,

11. Aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme,

12. Aty ka kroje që rrjedhin,

13. Aty kanë shtretër të lartë,

14. Edhe jastekë të renduar për mbështetje,

15. Edhe qilima të shtruar.

16. A nuk i shikojnë devet se si janë krijuar?

17. Edhe qiellin se si është ngritur lart!

18. Edhe kodrat se si janë venduar!

19. Edhe tokën se si është shtruar!

20. E ti pra, këshillo, se je vetëm përkujtues,

21. Ti ndaj tyre nuk je mbizotërues!

22. Përveç atij zbrapset e nuk beson,

23. All-llahu atë me vuajtje e dënon.

24. Vetëm te Ne kthimin e kanë.

25. Dhe vetëm detyrë Jona është llogaira e tyre.