Suretu El Beled

Nga Wikibooks

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Betohem në këtë qytet!

2. E ti je që gjendesh në këtë qytet!

3. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej tij!

4. Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme.

5. A mendon ai, se atë nuk mund ta mposhtë askush?

6. E thotë: “Unë kam shpenzuar shumë pasuri!”

7. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë?

8. A nuk i dhamë Ne atij dy sy?

9. Edhe gjuhë e dy buzë?

10. Dhe i sqaruam atij për të dy rrugët.

11. E ai nuk u hodh në përpjetëzen (rrugë e vështirë - qafëmalit).

12. E ç’gjë të mësoi ty se ç’është Akabe (rruga e vështirë)?

13. Është lirimi i një skllavi,

14. Ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria:

15. Ndonjë jetimi që është i afërt,

16. Ose ndonjë të varfëri që e ka molisur varfëria.

17. E pastaj të bëhej prej atyre që besuan, që këshilluan njëri-tjetrin për durim dhe që këshillluan për mëshirë (për ndihmë).

18. Të tillët janë të zotët e anës së djathtë.

19. Ndërsa ata që nuk i besuan argumentet Tona, ata jaanë të të majtës.

20. Kundër tyre është zjarri i mbyllur.