Stampa:WarnTabEdit

Nga Wikibooks
Kjo stampë gjen përdorim mjaft të gjerë në shumë tabela të ndryshme, prandaj jeni të lutur të bëni ndryshimin
e saj vetëm pasi ju të keni llogaritur mirë pasojat e rënda që mund të shkaktojë ndryshimi sado i vogël i saj.