Statistikat e mediave

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

Informacioni i mëposhtëm është një kopje e rifreskuar më 22 janar 2022 20:01. E shumta 5.000 rezultate janë ruajtur në kopje.

Imazh bitmap

Lloji MIMEShtojcat e mundshmeNumri i skedaveMadhësia e kombinuar
image/gif.gif3 (0,974%)44.936 bytes (44 KB; 0,0564%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe33 (10,7%)9.326.835 bytes (8,89 MB; 11,7%)
image/png.png, .apng255 (82,8%)12.723.072 bytes (12,13 MB; 16%)

Total file size for this section of 291 files (94,5%): 22.094.843 bytes (21,07 MB; 27,7%).

Zërim

Lloji MIMEShtojcat e mundshmeNumri i skedaveMadhësia e kombinuar
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus7 (2,27%)38.639.127 bytes (36,85 MB; 48,5%)

Total file size for this section of 7 files (2,27%): 38.639.127 bytes (36,85 MB; 48,5%).

Zyrë

Lloji MIMEShtojcat e mundshmeNumri i skedaveMadhësia e kombinuar
application/pdf.pdf10 (3,25%)18.998.324 bytes (18,12 MB; 23,8%)

Total file size for this section of 10 files (3,25%): 18.998.324 bytes (18,12 MB; 23,8%).

Të gjitha skedat

Total file size for all 308 files: 79.732.294 bytes (76,04 MB).