Kërkim lidhjesh të jashtme

Jump to navigation Jump to search

Ylli zëvendësues mund të përdoret si p.sh. "*.wikipedia.org". Duhet një domen top-nivel, si p.sh. "*.org.
Protokollet e mbështetura: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (vendoset http:/ nëse nuk përcaktohet protokolli).

Kërkim lidhjesh të jashtme