Veglat

Jump to navigation Jump to search

Më poshtë është një listë e mjeteve shtesë speciale që mund të aktivizohen në faqen e preferencave të tyre, siç është përcaktuar nga përkufizimet. Kjo pasqyrë siguron qasje të lehtë në faqet e mesazheve të sistemit që përkufizon përshkrimin e çdo mjeti shtesë dhe kodin.