Jump to content

SHENJAT e mëdha para Ditës së Gjykimit (Kiametit)

Nga Wikibooks

Shenjat e mëdha para Ditës së Gjykimit (Kiametit)[redakto]

Autor: Ahmed ALI[redakto]

Përktheu nga Anglishtja: Daut AZEMI[redakto]

Parathënie[redakto]

Të gjitha lavdërimet I takojn All-llahut . Ne Atë e lavdërojmë ,ne atë e kërkojm, dhe prej tij falje kërkojmë . Ne kërkojmë strehim tek Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona të liga . Atë që Allahu e udhëzon , nuk mund të jetë i gabuar . Paqja dhe bekimet qofshin mbi Muhammedin të derguarin e fundit, mbi familjen e tij dhe shokët e tij fisnikë , Amin.


Besimi në Ditën e Gjykimit është një nga bazat dhe shtyllat e besimit . Ajo është dita kur të gjithë marrim shpërblimin dhe dënimin për punët tona e seicili dhe ka për të shkuar në parajsë ose në ferr sipas veprave të veta. Kjo është arsyeja përse çdo Profet paralajmëroi popullin e tij për Ditën e Gjykimit . Sa për njohuri të kohës se kur ndodh Kiameti ( Fundi i Botës ) , ajo nuk është dhënë ndonjë engjëlli apo profeti. Askush nuk e di përveq All-llahut , kur ora përfundimtare është .


Thekson Kur'ani, O Pejgamber të pafetë të pyesin ty për kohën e Kiametit . Pra, tregoni atyre se dituria për të I përket vetëm All-llahut . (Sure Lukman )


Megjithatë disa ngjarje do të ndodhin para ardhjes se orës së fundit . Këto ngjarje janë të njohur si Shenjat e Kiametit .

Të gjithë Profetët informuan njerëzit e tyre për shenjat e orës së fundit . Profeti ynë Muhammed (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) profeti i fundit dhe vula e profetëve . Duke ditur se Dita e Kiametit është për të ardhur mbi këtë umet , shpjegonte në mënyrë të qartë dhe në detaje të konsiderueshme shenjat e orës së fundit në atë masë që nganjëherë ai (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) do të ligjërojë shoqëruesit e tij tërë ditën në këtë temë. Ebu Zejd (ra ) (Allahu qoftë i kënaqur me të thotë): "Profeti i Shenjtë (Paqja dhe bekimi qofshin mbi të) u ul në minber pas namazit te Sabahut dhe filloi të japë një predikim të gjatë deri sa koha për namaz te Drekes erdhi. Pasi dha lutjen e Drekes ai (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) përsëri u ul në minber dhe vazhdoi predikimin , i cili zgjati deri në namazin e Ikindisë . Pas namazit të Ikindisë ai (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) vazhdoi predikimin aq gjatë derisa që perendoi dielli. Ai (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) na I tergoi Çfarëdo që ka ndodhur në të kaluarën dhe në detaje lidhur çdo gjë që do të ndodhë në të ardhmen . Ata të cilët midis nesh kishin memorje të mirë mbajtën në mend shumë gjëra. " (Muslimi )

Shenjat e çastit të fundit mund të ndahen në dy grupe.[redakto]

Shenjat e vogla[redakto]

Shenjat e vogla janë ngjarje të natyrës normale predikuar nga Profeti ynë Muhammed (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) ndodhin para Kiametit, si konsumimit të alkoolit , humbja e dituris dhe mbizotërimi i injorancës dhe imoralitetit,shenjat të kësaj natyre . Shumica e shenjave të vogla janë shfaqur , ndërsa disa do të ndodhin dhe disa do të shfaqen me shenja të mëdha.

Shenjat e mëdha (kryesore)[redakto]

Shenjat e mëdha janë ngjarjet e natyrës së jashtëzakonshme të profetizouara nga Profeti (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) ndodhin para Kiametit se të gjitha ngjarjet e përmendura në hadithin vijues transmetuar nga ibn Hudhaifa Usaid tregon se Profeti (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) ka thënë , 'ora e fundit nuk do të arrijë, deri sa ju ti keni parë dhjetë shenja . Ai (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) pastaj përmendi: Tymin , Dexhallin , Shtazën, Lindja e diellit nga vendi i perëndimit të tij, Zbritja e Isait ( paqja dhe mëshira qoftë mbi të), Jaxhuxhët dhe Mexhuxhet ,Tri Rrëshqitje të dheut : një në lindje , një në perëndim dhe një në Gadishullin Arabik , pastaj një Zjarr që do të përhapet nga Jemeni dhe ti shtyj njerëzit për në vendin e tyre të tubimit ". (Muslimi ) Ky libër i shkruar nga ulemaja e Institutit është një përmbledhje koncize e shkurtër e ngjarjeve të mëdha që shpiejn deri në Ditën e Gjykimit . Secila nga shenjat e mëposhtme: Mehdiu , Dexhallin , Zbritja e Isait (paqja qoftë mbi te) , Jaxhuxhët dhe Mexhuxhet, Rrëshqitjet e tokës , Tymi,Llindja e diellit nga perëndimi ,Shtaza dhe Zjarri janë shpjeguar në detaje. Dëshmitë mbështetëse janë të shkruara në fund të çdo seksioni dhe janë marrë nga variacionet e koleksioneve autentike të hadithit Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut , Zotit të të gjitha botërave

Mehdiu[redakto]

Ardhja e Imam Mehdiut është një nga shenjat e Ditës se Gjykimit siç është besimi i Ehlis- Sunetit, dhe ai ka ende për të dalë . Abdullah -bin Mesudi ( Allahu qoftë i kënaqur me të) ka raportuar se Profeti (Paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë: "Bota nuk do të kalojë para se arabët të jenë të sunduar nga një njeri (duke iu referuar Mehdiut ) prej familjes sime emri i të cilit do të të jetë i njëjtë si i imi . " (Ebu Davudi ) Megjithatë, shumë njerëz në të kaluarën rrejshëm pohuan të jenë Imam Mehdiu . Njëri prej këtyre pretenduesve të rremë ishte Mohd-bin- TOMART , një tiran që përhapi korrupsionin dhe që kishte varrosur edhe disa prej shokëve të vet , sepse ata nuk besonin se ai ishte Mehdiu siç ishte përshkruar nga hadithet e Profetitt (Paqeja dhe bekimi qofshin mbi të) . Disa besojnë se ai ishte Mohd - bin el - Askari që ishte zhdukur në moshën 5 vjeçare që u fsheh dhe ka qenë i fshehur për 10 shekuj. Mirza Ghulam Ahmad (I mallkuari) ishte gjithashtu një nga ata i cili pretendonte të jetë Mehdiu, si dhe shumë njerëz të tjerë. Përveç atyre që u përmendën ishin shumë të tjerë të cilët pretendonin titullin e Mehdiut, një më i fundit ka qenë nga Mançesteri (Angli) i cili pretendonte pozitën për veten e tij . Duhet të theksohet se asnjë nga këta te lartpërmendurit, ose kushdo tjetër që pretendonte të jetë Mehdiu, në të kaluarën, nuk i ka përmbushur kushtet e parashtruara nga Profeti (Paqja dhe bekimet qofshin mbi të). Një listë e disa prej shenjave që do ti paraprijnë Imam Mehdiut dhe disa që përshkruajnë atë janë mbledhur në këtë libër, në mënyrë që ne muslimanët mos të mashtrohemi të besojmë në dikend që pretendon të jetë Mehdiu, i cili në realitet mund të jetë një gënjeshtar zhurmëmadh . Shenjat që do t'i paraprijnë Atij

1) Një shenjë e Përgjithshme[redakto]

Ka shumë shenja që do të paraprijnë atë, një shenjë e përgjithshëm dhe shumë e rëndësishme është se ai do të vijë në një kohë kur ka një konfuzion të madh , kontestime intensive dhe vdekje të dhunshme . Kur njerëzit janë të prekur nga turbullirat dhe frika. Sprovat do të rëndojn mbi njerëzit , aq shumë në mënyrë që njeriu nuk do të gjejë strehë për tu strehuar nga opresioni . Do të ketë shumë beteja dhe përçarje para paraqitjes së tij . Çdo herë që një përqarje i ka ardhur fundi , një tjetër do të fillojë ,përhapen dhe intensifikohen. Njerëzit do të jenë të shqetësuar në masë të tillë, sa që ata do të donin të ishin të vdekur . Pas këtyre ndodhirave ësht koha kur Imam Mehdiu do të dërgohet. Ebu Said el- Khudri ka raportuar se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: Ai do të dërgohet në një kohë të mosmarrëveshjeve intensive, dallimeve në mesin e njerëzve, dhe tërmeteve . (Ahmedi )

2)Shenim.[redakto]

Deklarata me hadithin për Eklipsin e Dyfishtë në muajin Ramadan e cituar nga Darequtni NUK është i verifikuar , vërtetë autenticiteti i këtij hadithi është i diskutueshm . Kjo deklaratë e tij nuk është për t'u konsideruar si hadith autentik .

3)Beteja në Mina[redakto]

Para se Imam Mehdiu të dale, një luftë ndër- fisnore do të zhvillohet. Në të njëjtin vit e Haxhilerët do të plaçkiten dhe një betejë do të shpërthejë në Mina në të cilën shumë njerëz do të vriten . Amr -bin- Shuaib ka raportuar nga gjyshi i tij, se i Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: Në Dhul - kada (muaji islam) fiset do të luftojnë , Haxhinjët do të plaçkiten dhe do të ketë një betejë në Mina në të cilat shumë njerëz do të vriten dhe gjaku do të rrjedhë derisa ai shkon mbi Xhamara - TUL - akba. Shokët e tij, ( duke iu referuar Imam Mehdiut ) do të ikën në një pikë midis Qoshes dhe Makamit, por ata do ta njohin dhe do të jetë i detyruar të pranojë (Bejat) betimin e besnikërisë prej këtyre njerëzve. (Al - Fitan Nuaim - b- Hammad )

4)Lumi Eufrat do të zbuloj nje mal me ari[redakto]

Ora përfundimtare nuk do të vijë për deri sa lumi Eufrat (i cili rrjedh nëpër Siri dhe Irak dhe në fund hapet në Gjirin) do të zbulojë një mal prej ari, për të cilën njerëzit do të luftojnë dhe vdesin. Kjo duhet të theksohet se kjo është një shenjë , e cila do t'i paraprijë Imam Mehdiut duke iu referuar disa dijetarëve . Ebu Hurejre (ra ) transmeton se i Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: Ora, nuk do të ndodhë deri sa Eufrati do të zbulojë një mal me ari për të cilin njerëzit do të luftojnë . Nëntëdhjetë e nëntë nga njëqind të cilet do të vriten dhe çdo njëri prej tyre do të thonë "ndoshta mua me jepet Shansi, mundësia, që unë do të jem ai që të ketë sukses . (Muslimi ) Në një transmetim tjetër ne kemi qenë të thënë se kushdo që është i pranishëm në kohën kur Eufrati zbulon një mal me ari, nuk duhet të marrim nga ky ari .

5) Shfaqja e Sufjanit[redakto]

Sufjani ( një pasardhës i Ebu Sufjanit ) do të dal kundershtar ndaj Imam Mehdiut nga thellësitë e Damaskut . Sipas një transmetimi të dobët emri i tij do të jetë Urua bin Muhammed dhe Kunija e te cilit do te jetë ‘Ebu-Utba ' . Hadithet në lidhje me Sufjanin specifikojn, se ai është një tiran i cili do të përhap korrupsion dhe ben çrregullim në tokë para se Imam Mehdiu të paraqitet . Ai do të jetë një tiran I tillë, kështuqë ai do të vrasë fëmijë dhe të shqyej hapur barqet e grave . Kur ky dëgjon në lidhje me Mehdiun , do të dërgojë një ushtri që të kapë ta vrasin ate. Megjithatë Toka do të gëlltisë këtë ushtri, para se kjo ushtri ta arrin Imam Mehdiun . Ebu Hurejra ( Allahu qoftë i kënaqur me të) ka transmetuar se Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë: Një njeri do të dali nga thellësia e Damaskut . Ai do të quhet Sufjani . Shumica e atyre që e pasojnë atë do të jenë nga fisi KALB . Ai do të vrasë duke shqyer barkun e grave dhe madje edhe vret fëmijët . Një burrë nga familja ime do të shfaqet në Haram. Lajmi i ardhjes së tij do të arrijë te Sufjani dhe ai do të dërgoj një prej ushtrive të tij . Ai (duke iu referuar Imam Mehdiut ) ka për ti mposhtur ata . Pastaj ata do të udhëtojnë me këdo që mbetet prej tyre, deri sa ata të vijnë në një shkretëtirë, dhe ata do të gëlltiten nga toka . Asnjë prej tyre nuk do të shpëtoj, përveç atij që i kishte informuar të tjerët rreth tyre. ( Mustadarak )

6)Shfaqja e Haris -al-Harath dhe Mansurit[redakto]

Hazreti Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të)raportoi se Pejgamberi ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë: Ka për të qenë një burrë nga Transoxania i cili do të quhet Harith - Harrath dhe një njeri i quajtur Mansur I cili do të jetë në pararojë të tij. Ai do t'i japë strehim familjes së Muhammedit ( duke iu referuar Imam Mehdiut ) ashtu si Kurejshitët i dhan vendbanim Profetit ( Paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ( Mishkat )

7) Një ushtri do të vdesë në Baidah[redakto]

Pasi ju ka shfaqur një ushtri që ka ardhur për të luftuar atë do të vdesë në Baidah ( një pjesë e tokës e rrafësht afër Medine në drejtimin të Mekës ) . -Umme Seleme( Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Profeti ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të),ka thënë Do të ketë kundërshtime dhe mosmarrëveshje intensive me rastin e vdekjes së një Khalifi . Pastaj një njeri nga banorët e Medinës (duke iu referuar Imam Mehdiut ) do të dalë e të iki në Mekë (në mënyrë që ai nuk dëshiron të mirret parsysh në kontest për tu bërë Khalif ) . Disa nga Mekasit do të vijnë tek ai do ta njohin dhe do ta demaskojn atë përkundër dëshirës së tij . Ata pastaj do ta detyrojn atë që të pranojë Bejat(Beslidhje) prej tyre në mes të Gurit të Zi dhe vendit të Ibrahimt (paqja qoftë mbi të). E pastaj një ushtri do të dërgohet nga Siria për të luftuar atë , megjithatë kjo ushtri do të asgjësohet në Baidah , në mes Mekes dhe Medines. Kur njerëzit të shohin dhe të dëgjojnë në lidhje me këtë ngjarje ,evlijat (shenjtorë të devotshëm) prej Sirisë dhe Irakut do të vijn të bëjn Bayat me të . (Ebu Davudi )

8 ) Një yll me bisht të ndritshëm do të ngrihet nga Lindja para shfaqjes së tij. (Al - Iza'ah ) .[redakto]

9 ) Një zë në muajin e Ramazanit do të zgjojë nga gjumi dhe të alarmojë ato që janë të zgjuar ( Ibid)[redakto]

10)Shfaqja e al- A'hraxh el- Kindi , Abka dhe Ashab para Imam Mehdiut ( Ibid )[redakto]

11)Toka do të fundos një fshat afër Damaskut ( Ibid )[redakto]

Ka shumë shenja tjera të cilat do t'i paraprijnë Imam Mahdi . Për më shumë informacion lexoni Librat përkatësek

Shenjat e Imam Mehdiut[redakto]

1)Ai do të jetë nga pasardhësit e Profetit (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) dhe pasardhësi i Fatimes (Allahu qoftë I kënaqur me të). Umme Seleme (Allahu qoftë I kënaqur me të) transmeton: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) duke thënë: "Mehdiu do të shfaqet nga pasardhësit tim, nga pasardhësit e Fatimes . " (Ebu Daud )

2) Emri i tij do të jetë Muhamed ose Ahmed dhe emri i babait të tij do të jetë Abdullah. Ibne Mes'ud (ra ) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: "Nëse nuk mbetet në botë, pos një ditë ,Allahu i fuqishëm në masë të madhe do të zgjasë atë ditë derisa ai do të dërgojë atje një njeri nga unë apo nga anëtarët e shtëpisë sime . Emri i tij do të jetë i ngjashëm me emrin tim, dhe emri i babait të tij në emër të atit tim . " (Ebu Davudi )

3) Ai do t'i ngjajë Profetit (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) në karakter. Hazret Aliu (Allahu qoftë I kënaqur me të)shikoi një herë djalin e tij dhe u shpreh , " Ky biri i imi është Sejjid i cili u emërua nga Profeti ( paqja dhe bekimet qofshin mbi të) dhe së shpejti nga ijet e tij do të dalë një njeri me emrin e Profetit (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) i cili do t'i ngjajë atij në sjellje , por jo në dukje. " (Ebu Davudi )

4) Ai do të ketë ballin me shkëlqim dhe një hundë të lartë urë . Ebu Saeed ka raportuar se Profeti ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: "Mehdiu do të shfaqet prej meje , ballin e ndritshëm , me hundë të gjatë . " (Ebu Davudi ) .

5) Pasi Hazret Aliu ( paqja dhe bekimet qofshin mbi të) është pyetur në lidhje me përshkrimin e tij . Ai u përgjigj: "Ai është një djalosh i ndërtuar mire me lartësi mesatare dhe një fytyrë të bukur, flokët e tij arrijn supet e tij dhe drita e fytyrës së tij është në kontrast me errësirën e flokëve dhe mjekrën e tij . " (Al - Isha'ah )

6) Ai do të jetë i ngadalshëm kur flet (e belbëzonë lehtë ) dhe kur fjalët i vonohen , ai do të të godasë kofshën e tij të majtë me dorën e tij të djathtë . " (El- Isha'ah )

7) Ai do të shfaqet nga lindja . Thawban (Allahu qoftë I kënaqur me të) ka raportuar se Profeti ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: "Tre njerëz do të vriten në vendin ku është thesari juaj . Secili prej tyre do të jetë biri i një Halife , por asnjëri prej tyre nuk do të arrij ta marr thesarin . Pastaj armata me flamujt e zezë do të vijnë nga lindja , dhe ata do t'ju masakrojn në një mënyrë që kurrë nuk është parë më parë . Nëse ndëgjoni për shfaqjen e tij vraponi ti japni atij besatimin tuaj, edhe nëse ju duhet të zvarriteni mbi akull, sepse ai është Halife i All-llahut ,Mehdiu . " ( Ibni Maxhe )

Vetëm disa nga shenjat që do të paraprijnë Imam Mehdiun dhe e Mehdiut vetë janë mbledhur në këtë libër . Mehdiu i vërtetë ,ai i përmendur në hadithe të Profetit (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) si një nga shenjat e Kiametit , është ai në të cilin shenjat e para- përmendura janë gjetur .


Shfaqja e Tij dhe Besa e Popullit[redakto]

Pas vdekjes së një Halife do të ketë mosmarrëveshje intensive, dhe kundërshtime në preference, se cili duhet të bëhet Halife i ardhshëm. Nga frika se ai mund të merret parasysh në këtë mosmarrëveshje, për kontestin e të nominuarit për tu bër Halife , Imam Mehdiu do të ikë nga Medina për në Meke . Mirëpo, për habinë e tij në arritjen e Mekën , disa Mekas do ta njohin dhe e demaskojn kundër vullnetit të tij dhe me të marrë lajmi për të në Xhaminë haram,313 besimtarë siç është përmendur në hadithin e transmetuar nga Imam Hakimi në el- Mustadrak do ta detyrojnë atë që të pranojë Bejat-in ( besëlidhjen) e tyre në mes Rukn ( cep të Qabe përmban gurin e zi ) dhe vendi i Ibrahimit (paqja qoftë mbi te) . Lajmi i besëlidhjes së tij do të përhapet shpejt dhe kështu një ushtri nga Siria do të dërgohet për të luftuar atë. Megjithatë asnjë e keqe nuk do të vijë deri te Imam Mehdiu dhe pasuesit e tij, se do të mbështeten nga All-llahu . Toka do të gëlltisë këtë ushtri para se ajo të mund të mbërrij në afërsi të imamit në një vend të quajtur Baidah ( një copë e sheshtë prej tokës në mes Mekkes dhe Medine ) . Pasi të kenë parë dhe dëgjuar në lidhje me këtë ngjarje, dhe shenjë të jashtëzakonshme ,evlijat ( shenjtorë të devotshëm )e Sirisë dhe Irakut do të vijnë te Imam Mehdiu dhe betohen për besnikëri ndaj tij në mes të Gurit të Zi dhe Makamit (vendi i Ibrahimit e cila është në Qabe ) . (Përmbajtja më sipër mund të gjendet në hadithin e Selemes Umme / Ebu Davudit )

Beteja e parë[redakto]

Beteja e parë e tij do të jetë kundër fisit KALB. Në një periudhë të shkurtër, pasi që shenjtorët (evliat) e shquar të Sirisë dhe Irakut të janë betuar për besnikëri; një njeri nga Kurejshët do të bëj kryengritje, daja I të cilit i përket fisit Kalb dhe ai do të dërgojë një ushtri për të luftuar Imam Mehdiun. Megjithatë kjo ushtri do të tejkalohet dhe mundet. Kjo do të jetë fitorja e tij e parë.

Lufta e Madhe[redakto]

(Autori i el- Isha'ah ka përmendur se kjo betejë do të zhvillohet në kohën e Imam Mehdiut ) . Imam Mehdiu ka për të luftuar beteja të shumta,më e rëndësishme dhe e vështirë duke qenë beteja kundër të krishterëve, në të cilat një numër i madh i muslimanëve kanë për tu martirizuar . Uusajr bin Xhabiri ka thënë: "Një stuhi rëre e kuqe shpërtheu në qytetin e Kufes . Më pas , erdhi një njeri duke bërtitur dhe duke përsëritur të njëjtat fjalë :" O Abdullah bin Mesudi !Ora ka ardhur . " Ai ( Yusayr ) u ul pasi që ai ishte përkulur ( në anën e tij ) dhe i tha: Ora nuk do të arrijë deri sa më asnjë trashëgimi nuk do të ndahet dhe pasuria e plaçkës së luftës nuk do të sjellë kënaqësinë . Ai theksoi me duart e tij drejt Ash - Shamit duke thënë: Një armik do të mbledh forcat e veta kundër pasuesve të Islamit . unë i thashë , A do të thotë Ar - Rum ? Ai tha: Po . Pastaj, gjatë kësaj lufte , luftime të ashpëra do të ndodhin . Muslimanet do të thirren për një ekspeditë vullnetare që do të konkurroj për ta të vdesin ose të kthehen fitimtarë . Ata do të luftojnë deri që nata ti ndan ata . të dyja palët do të kthehen në kampet e tyre ende pa fitimtar dhe kjo ekspeditë pastaj do të asgjësohet . Muslimanët atëherë do të kërkohen ( në ditën e tretë) për ekspeditën vullnetare që do të luftojn që të vdesin ose të kthehen fitimtarë . Ata do të luftojnë deri në natën qe i ndan ata. Të dyja palët do të kthehen në kampin e tyre ende pa fitimtar dhe ekspedita do të humbasë . Në ditën e katërt ,pjesa tjetër e forcave muslimane do të kthehet kundër tyre (pabesimtarëve ) dhe All-llahu ka për ti mposhtur ata (pabesimtarët) . Ata do të pësojnë me shum të vrarë që kurrë nuk nuk është dëgjuar më parë, apo ai tha , Kurrë më pare nuk ka pasur më shum viktima, madje edhe zogjtë fluturues pranë tyre nuk do të kalojë pa rënë poshtë të vdekur’’ . Më pas , bijtë e etërve të atyre ( nga ana e muslimanve ) , të cilët ishin afër njëqind , do të shkojn të numërojë të mbijetuarit, do të gjejn vetëm një të mbijetuar prej tyre. Prandaj, për këtë, fitimi i luftës nuk do të sjellë kënaqësi dhe çfarë do të ndahet nga trashëgimia ? Ndërsa ata po e mbledhin plaçkën e luftës ata do të dëgjojnë se një fatkeqësi edhe më të mëdha që i ka kapluar , që është, një njeri do të bërtas në mesin e atyre që Dexhalli ësht shfaq midis familjeve të tyre që ata lanë pas . Ata do të hidhin atë që kanë në duart e tyre dhe do të kthehen me nxitim te familjet e tyre . Ata do ti dërgojn dhjetë kalorës si një forcë ekspeditë . I Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë: Unë i di emrat e tyre dhe emrat e të etërve të tyre dhe ngjyrat e kuajve të tyre. Ata do të jenë kalorësit më të mirë mbi sipërfaqen e Tokës, ose ( ai tha ) (ata ) do të jenë në mesin e kalorësve më të mirë në fytyrën e Tokës. (Muslimi ) Shkaku i kësaj beteje të madhe do të jenë të krishterët . Të krishterët dhe myslimanët si aleatë do të pushtojnë një armik të tretë . Megjithatë , të krishterët do të veprojë me pabesi se ata do të pretendojnë se kanë fitoren në forcën e fesë së tyre , kështu muslimanët do ti kapin armët dhe do ti luftojnë ata. Dhu Makhbar tha: Unë kam dëgjuar të Dërguarin e All-llahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të ) duke thënë , Ju do të bëni një traktat paqe me bizantinët , atëherë ju do të luftoni një armik pas jush , dhe ju do të jeni fitimtarë , do ti merrni plaqkat e luftës , ju do të ktheheni dhe të uleni në një livadh me kodrina dhe një prej të krishterëve do të ngrejë kryqin dhe thotë: "kryqi ka pushtuar’’ . Njëri nga muslimanët do të bëhet i zemëruar dhe shkatërroj atë , dhe bizantinët do të veprojnë me pabesi dhe do të përgatiten për betejë.

Clirimi i Konstandinopojës (Stambollit)[redakto]

Lufta e madhe midis të krishterëve dhe myslimanëve do të rezultojë, myslimanët do ta pushtojnë Konstandinopojën (e cila është Stambolli i sotëm) pa forcë ushtrie, por nga forca absolute e Tekbirit ( Allahu Ekber) Abu Hurejra njofton se Profeti paqja dhe bekimi qofshin mbi të,ka thanë: A keni dëgjuar për një qytet i cili ndodhet në një pjesë të detit? Pothanë ata. Ai tha : "Ora e fundit nuk do të ndodhë deri sa 70.000 prej bijve të Isakut do ta sulmojn atë . Kur ata vijnë në të, ata ( muslimanët ) nuk do të luftojë me armë, as nuk hedhin shigjetat . Ata vetëm do të thonë: Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut , All-llahu është më i madhi, dhe pastaj njëra nga anët e fortesës do të bjerë poshtë. Ata do të lexojnë për herë të dytë : nuk ka zot tjetër pos All-llahut , All-llahu është më i madhi, dhe pastaj një tjetër e anën e saj do të bie poshtë. Pas kësaj ata do të thonë atë për herë të tretë : nuk ka zot tjetër pos All-llahut dhe All-llahu është më i madhi, dhe pastaj ajo do të jetë e hapur për ta dhe ata do të hyjnë dhe të fitojnë pre . Ndërsa ata do të ndajnë plaçkën e luftës , një lajmëtar do të vijë tek ata me shpalljen : " Vërtet Dexhalli ka dalë . ' Pastaj ata do të lënë gjithçka dhe kthehen. " (Muslimi ) Duhet të theksohet se pushtimi do të marrë vend në një periudhë shumë të shkurtër. Abdullah-b-Busr ka raportuar se i Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: "Në mes të Luftës së Madhe dhe pushtimit të qytetit (Kostandinopoja) do të jenë gjashtë vjet, dhe Dexhalli do të shfaqet në vitin e shtatë , '(Respektuar)

Bekimet në kohën e Imam Mehdiut[redakto]

Përsëri Kur'ani dhe Suneti do të qeverisin popullin , këtë herë nga Khalifa që udhëheq me të drejtë , Imam Mehdiu . Islami do të udhëheq dhe do të jetë vendosur në mënyrë të drejtë në tokë. Shtypjet , tiranitë , dhe errësira që mbizotëronte në të gjithë globin do të zëvendësohen me drejtësi , paqe dhe barazi. Buzëqeshje, e cila u harrua gjatë, do të restaurohen në fytyrat myslimane dhe banorët e Qiellit dhe Tokës do të jenë të kënaqur me të. Të gjithë do të jenë të lumtur në atë masë që edhe zogjtë dhe kafshë të egra do të ngazëllojnë në sundimin e tij. Qielli do të japë shi me bollëk , bagëtia do të jetë në bollëk , toka do të bëhet pjellore ,toka do të bëhet e gjelbëruar dhe të mbijë e të rriten bimësi të bollshme frutash . (Përmbajtja e mësipërme është marrë nga hadithe të ndryshme , të cilat mund të gjenden në Ebu Davudi dhe nga hadithi i transmetuar nga Ebu Said el- Khudri në Musnedin Ahmedi . ) Për shkak të pres së fituar nga shum pushtime të ndryshme do të ketë pasuri aq shumë sa që një vetull as që do të ngrihet në pasurinë e dikujt tjetër. Thirrësit do të shpallin në rrugë , A është dikush në nevojë për ndonjë gjë ? Askush nuk do të përgjigjet me përjashtim të një personi. Në pjesën e fundit të hadithit Ebu Saed Al – Khudri, është përmendur Një thirrësi do të thërrasë : "Kush është në nevojë të pasurisë ?" Vetëm një person do të përgjigjet ( përgjigjëje të thirrjes, të thonë se unë jam në nevojë të pasurisë ), atij do ti thuhet, për të shkuar te thesari dhe ti thoni arkatarit se ju urdhëron Mehdiu për të më dhënë ca pasuri. '’ Urdhëro merr sa të duash’’. ( Ai do të fillojë të vënë atë në teshën e tij , kur ai e kuptoi se askush tjetër nuk ka ardhur dhe se ai ishte i vetmi ), ai do të pendohet dhe thonë se ' unë isha më lakmitari nga radhët e Umetit Muhamedit ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të). Transmetuesi thotë se , ai do të kthejë atë, por ajo nuk do të pranohet dhe do t'i thuhet atij që ne nuk e pranojmë atë që kemi dhënë . ( Ahmedi ) Ebu Said el - Khudri ka raportuar gjithashtu se Profeti ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë në lidhje me Mehdiun , që një njeri do të vijë tek ai dhe thotë: " Më jep , më jep mua ' . Pastaj ai do të përhap teshën e tij për ta mbush atë sa më shumë që ai mund të bart me vete .

Mbretërimi i Tij si një Kalif[redakto]

Ka transmetime të ndryshme lidhur me sundimin të tij si një Halife. Disa tradita tregojnë se mbretëria do të jetë shtatë vjet si në hadithin e Ebu Selemes nga Umme-Davudit, Ai do të sundoj shtatë vjet, pastaj vdes dhe muslimanët do të luten përmbi të. (Ebu-Davudi) Traditat e tjera tregojnë se mbretëria e tij do të zgjasë shtatë, tetë apo nëntë vjet si hadithi i Ebu Said në Mustadrak. Për shkak të traditave të ndryshme periudha e mbretërimit Imam Mehdiut është e diskutueshme. Shumë dijetarë kanë mendimin se shtatë vjet të jetë periudha e mbretërimit të tij, për shkak të faktit se Hadithet të cilat tregojnë shtatë vjet janë më autentike. Dijetarët e tjera si Sheh Rafiud-din, pas një analize të kujdesëshme ka arritur në përfundimin se shtatë vjet më parë mbretëria e tij do të kalojë pa merak, ai do të shpenzojë të tetin vit në përgatitjet për të luftuar Dexhallin dhe të nëntin vit do të jetë me Profetin Isa/Jezusi (paqja qoftë mbi te) .Pas kësaj ai do të vdesë, Profeti Isa/Jezusi (paqja qoftë mbi te) do të lexojë lutjen e funeralit të tij dhe do ta varrosë.

Dexhalli(Gënjeshtari i pandreqshëm)[redakto]

Shfaqja e Dexhallit është shenja më e rëndë si fitne, sprova prej tij do të jetë sprova më e madhe që është parë ndonjëherë mbi faqen e dheut dhe madje edhe ata që jan më të fortit në besim do të tronditen rëndë. I Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: "Ndërmjet krijimit të Profetit Adem (paqja qoftë mbi të) dhe ardhjes së orës së fundit, nuk do të ketë sprovë më serioze se Dexhalli." (Ali Imran-b-Hussein / Muslimi) Për shkak të rrezikut aq të madh dhe ashpërsisë së kësaj trazire, secili Profet prej të parit e deri te i fundit, paralajmëroi popullin e tij dhe ka informuar në lidhje me Dexhallin dhe trazirat e tij. (Enesi / Buhariu, Muslimi) Dexhalli do të shfaqet kur ushtrisa muslimane të ketë pushtuar Konstandinopojen dhe të kenë arritur Sirinë. Duke u shfaqur në lindje e duke lëvizur nga një qytet në tjetrin ai do të kryejë akte të pazakonta dhe të shkaktojë fitne kudo që ai shkon. Para se ne të spjegojm sprovat e tij, shumë pyetje të rëndësishme kanë nevojë për t'u përgjigjur: 'A është ai i gjallë?' 'Cilat janë shenjat që do të paraprijnë atë?' 'Si do ta njohin atë?' dhe kështu me radhë.


Historia e Hazreti Tamim Dari dhe Dexhalli[redakto]

Historia e Tamim Dari-t ësht si vijon , përgjigjet në pyetjen e parë dhe më e rëndësishme ,A është gjallë Dexhalli ? dhe nëse Hazret Tamim Dari me shokët e tij e kanë parë atë , kur ata u dëbuan nga valët e detit në disa ishuj të largët . Fatimah- bint - Qais ka raportuar , " dëgjova zëdhënësin e të Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) të thirr për " Namaz me xhemat . " Shkova në xhami dhe u fala me të Dërguarin e Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të). Kur ai përfundoi lutjen e tij , ai ishte ulur mbi minber duke qeshur , tha, ‘Secili të mbetet në vendin e tij . ' Ai pastaj pyeti: ' A e dini pse ju kam thirrur të mblidheni? ' Ata iu përgjigjën: "All-llahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më së miri. " Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Pasha Allahun , unë nuk ju kam thirrur në mbledhje për shpresë ose për shkak të frikës , ju kam thirrur të mblidheni sepse Tamim Dari i cili ishte një i krishterë , erdhi dhe e përqafoi Islamin . Ai më ka thënë ç’farë I ka ndodhur , kjo përputhet me informimet që ju kisha dhënë juve rreth Dexhallit . Ai më informoi se ai kishte lundruar në det me anije me tridhjetë njerëz të fisit Lakhm dhe Jozam . Atëherë valët e detit i kishin goditur ata për një muaj rresht, që i qoj në një ishull në drejtim ku dielli perëndon. Ata morrën një barkë të vogël anësore dhe zbarkuan në këtë ishull. Aty takuan nje shtazë me qime shum të shpeshta sa që s’ mund ta dallonin se kah është ftyra e kah prapanica prej qimeve të shumta . Ata e pyetën : "Mjerë për ty ! Kush je ti ? " Shtaza u përgjigj , " Unë jam një spiun ‘’e tha’’ Shkoni tek ky njeriu në manastir sepse ai është i etur për të marrë informacione që ju sjellni’’. 'Tamim Dari tha:' Kur pyeti një nga ne për emër, ne ikëm me vrap nga se menduam se ky mund të jetë djalli . Pastaj me ngut vazhduam derisa kemi hyrë në manastir dhe aty gjetëm një njeri trupmadh të cilin ne kurrë nuk e kishtim parë më parë . Ai ishte i lidhur fort, duart ja kishin lidhur për qafës, midis gjunjëve dhe nyjet, ishte i lidhur me zinxhirë hekuri. ' Ne e pyetëm : "Mjerë për ty ! Kush je ti ? ' Ai u përgjigj: "Ju keni mundësinë të më japni informacion që kerkoi.Më tregoni mua në lidhje me veten tuaj . "Ata u përgjigjën :" Ne jemi njerëz Sauditë , kemi hipur në një anije në det , por dallgët e detit luajtën me ne për një muaj dhe na hodhën në këtë ishull . Takuam një kafshë me shum qime dhe na tha: "Unë jam një spiun . Shkoni tek njeriu në manastir . ' Pra, ne erdhëm me ngut . Ai e pyeti : " Më tregoni për drunjët në Baisan. A japin fryte ato ? '. 'Po' Ne iu përgjigjëm . Ai tha: "Ja ! Së shpejti ato nuk do të japin më fryt. " Ai pyeti , 'Më tregoni mua për liqenin e Tiberias . A ka ujë në të? ' Ne u përgjigjëm: " Ai është plot me ujë . ' Ai pohoi , " Së shpejti uji i tij do të zhduket ". Ai pastaj pyeti , " Tregomëni mua për burimin në Zugara . A ka ujë në të dhe banorët e saj a vadisin me ujin e burimit ? ' ' Po, kjo është plotë ujë, dhe banorët vadisin prej ujit të saj . Ai pyeti , 'Më nformoni mua për Pejgamberin analfabetë . Ç’ka është kah bën ai? ' Ne i thamë : "Ai sapo ka ikur nga Meka dhe ka ardhur në Jethrib . ' Ai pyeti , 'A luftuan Aarabët me të? ' 'Po' Ne iu përgjigjëm . Ai pyeti : " Si i trajton ai ata " Ne informuam atë se Profeti kishte korrë fitore prej atyre arabëve që e kundërshtuan atë dhe ata tani iu bindën atij . Ai tha: "Ja ! Është më mirë për ta nëse ata i binden atij . Sa për veten time unë jam padyshim Anti- Krishti dhe për mua është afër të vij një urdhër për të dalë. Unë pastaj do të dalë dhe të udhëtoj nëpër botë. Unë s’kam për ta lënë asnjë fshat në të cilin unë nuk do ta vizitoj brenda 40 netëve , përveç Mekkes dhe Taibah ,hyrja atje do të jetë e ndaluar për mua. Sa herë që unë tentoj për të hyrë në njërën prej tyre , një engjëll me një shpatë në dorën do të ndeshet me mua dhe të më pengojë mua të kaloj andej . Do të ketë engjëjt në çdo anë për ti ruajtur ato. Apostulli i Allahut goditi minberin e tij me stafin e tij dhe tha: "Kjo është Taibah d.m.th.Medina. Ja ! A nuk ju thoja unë ? ' ' Po ', iu përgjigjën ata . ' Ja , ai është në detin sirian ose detin e Jemenit ; ose më saktë ai është nga drejtimi lindor. Ai pastaj theksoi me dorën e tij në drejtim të lindjes . " (Muslimi )

Shenjat që do të paraprijnë atë:[redakto]

Ardhja e Imam Mehdiut[redakto]

Në dritën e shumë haditheve Ulemaja e Ehlis-Sunetit janë të mendimit se Imam Mehdiu do të vijë përpara Dexhallit dhe Dexhalli do të paraqitet në pjesën e mëvonshme të mbretërimit të Imam Mehdiut.

Skamje e madhe buke[redakto]

Do të jetë një zi buke për tre vjet para paraqitjes së tij. Në vitin e parë të urisë,do të bjerë shi një e treta e shiut më pak dhe toka e bën një të treten e të lashtave të saj më pak. Në vitin e dytë qielli do të pakësoj dy të tretat e shiut të tij dhe toka do të pakësoj dy të tretat e të lashtave të saj. Në vitin e tretë nuk do të bjerë një pikë e vetme e shiut dhe asnjëgjë e vetme s”do të rritet dhe kështu të gjitha kafshët me thundra dhe dhëmbë thumbues do të vdesin. Tesbih do të mjaftoj për urine e besimtarëve. (Asma-b-Jezid-Mishkat)

Prindërit e Dexhallit[redakto]

Babai i tij do të jetë i gjatë dhe i hollë me hundën e theksouar si një sqep ndërsa nëna e tij do të jetë e trashë me dy duar të gjata. Ata do të mbeten në dynja tridhjetë vjet pa patur fëmijë. Pas tridhjetë viteve ju lind djali me një sy me dhëmbë kafshues, me përfitim të vogël, zemra e të cilit do të mbetet e zgjuar, ndërsa sytë fjetur. (Abu Bakar-Tirmidhiu)

Shenja të përgjithshme që do të paraprijnë Dexhallin[redakto]

Nga hadithi I Umme Sharik I cili mund të gjendet te Muslimi ne mund të konkludojmë se arabët do të jenë më pak në numër. Në të njëjtën kohë, ne mund të konkludojmë nga hadithi i Xhabir-b-Abdullah i cili mund të gjendet në An-Nihaya se mësimi fetar do të jetë I ulët në popull dhe shumë pak do të ketë njohje për parimet e doktrinat fetare dhe injoranca do të mbizotërojë. Shenjat në Dexhallin

Përshkrimi fizik i Dexhallit[redakto]

Dexhallin është djalë i ri (1)burrë I trashë (2)i bardhëllemë(3)në çehre, me një gjoks të gjerë(4) dhe dhëmbë thumbues(6) . Përngjashëm me Uzah bin Qatad nga fisi i Khuza'a.Kokën e ka të mbuluar(7) me flok kacurrela (8) me shkronja " Ka‘’Fa Ra (9)të shkruar në mes të syve të tij që çdo besimtar do të jetë në gjendje të shohë qartë dhe ta lexonjn qoftë i shkolluar apo analfabet , ai ka një ballë(10)të ndritshëm dhe mangësi në të dy sytë . Syri i tij i majtë ka një bebëz(11) ënjtje , ndërsa ai është qorr(12) nga e djathta . Ai ka një ecje(13)të shpejtë dhe nuk ka fëmij(14)

 fusnota :
1 ) Nauas - b - Samaan / Muslimi               
2 ) Ibne - Umeri / Buhariu / Muslimi 1            
3 ) Abdullab - b - Mugaffal / Kanzul - Ummal         
4 ) Ebu Hurejra / Musnad Ahmed                
5 ) Ebu Bakara / Tirmidhiu                
6 ) Nauas - b - Samaan / Muslimi               
7 ) Hudaifah / Muslimi                  
8 ) Nauas - b - Samaan / Muslimi
9 ) Hudaifah / Muslimi
10) Ebu Hurejra / Musned Ahmed
11) Hudaifah /Muslimi
12) Ibne Umeri / Bukhari / Muslim
13) Ubiadah / Ebu Daud
14) Ebu Said el- Khudri / Muslimi

Shfaqja e Dexhallit[redakto]

Kostandinopoja pushtohet me Tekbir, muslimanët do të fillojnë të marrin plaçkën e luftës . Ndërsa ata janë duke shpërndarë plaqkën e luftës, një zëdhënës do të bëj shpallje se’’ Dexhalli ësht shfaqur dhe duke shkaktuar fitne në shtëpitë tuaja’’. Me të dëgjuar këtë njoftim muslimanët lëjnë plaqkat e nisen drejt Siris(1) .Rrugës do të njoftohen se kjo kishte qenë thashetheme e rreme. Megjithatë pas arritjes në Siri, Dexhalli do të dali me të vërtetë . Ai do të dalë nga një rrugë midis Sirisë dhe Irakut(2) dhe shfaqja e tij do të bëhet në Isfahan (3) në një vend të quajtur Jahudah.Kalëron një gomar(4)të bardhë , dy veshët e të cilit do të jenë dyzet pëllëmbë gjerë . 70.000 çifut nga Isfahani (qytet në Iran) do ta pasojnë atë me kofano mbi kokat e tyre . Gjithashtu të shoqëruar edhe nga shejtanët( 6) dhe magjistarët(7)hebre.Ai do të pretendon fillimisht profetësinë(8) dhe pastaj pretendon Perëndinë. Udhëton me shpejtësin e reve që janë të shtyra nga erërat. Ai do të udhëtojë në lindje dhe perëndim të hyj në çdo vend ,vret , plaçkit,shkatërron dhe performon rite të pazakonshme kudo që të shkoj(9)

 fusnota:
1) Ebu Hurejra / Muslimi
2) Nauas-b-Samaan / Muslimi
3) Anas / Al-Fathur-Rabbani
4) Ebu Hurejra / Baihaki
5) Anas / Muslimi
6) Xhabiri-b-Abdullah / An-Nihayah
7) Ibn Abbas / Kanzul-Umaal
8) Ebu Umamah / Ibn Maxhah

Trazira e Dexhallit[redakto]

Mashtrimet e Dexhallit[redakto]

Dy engjëj që gjasojnë dy profetë , një në të dy anët do të shoqërojë atë . Kjo do të jetë për të provuar njerëzimin. Prandaj Dexhalli do ti pyes: " A nuk jam Unë Zoti juaj ? A nuk jap unë jetë dhe vdekje ? " Njëri prej engjëjve do të përgjigjet : "Ti je një gënjeshtar . " Megjithatë askush nuk do të jetë në gjendje për të dëgjuar këtë përgjigje përveç engjëllit tjetër. Engjëlli i dytë adreson engjëllin e parë, do të thotë: " Ju jeni duke thënë të vërtetën . " Çdo organ do të dëgjojë atë që ky ëngjëll thotë dhe do të mendojnë se një engjëll është duke dëshmuar se Dexhalli është All-llahu edhe pse në realitet ky engjëlli i dytë e adresoi engjullin e parë duke rënë dakord me përgjigjen e tij se ju jeni duke thënë të vërtetën, që Dexhalli sigurisht që është një gënjeshtar . ( Transmetuar nga Safeena - Musnedin Ahrnad ) Ai do të vijë te një beduin, prindërit e të cilit kanë vdekur dhe do t'i thotë atij , "A do të besoni se unë jam Zoti juaj , nëse unë të sjellë prindërit tuaj përsëri në jetë . " Ai do të përgjigjet : "Po. " Djajtë që e shoqërojn atë do të marrin formën e prindërve të tij dhe pasi ata i ngjajn prindërve të tij do t'i thojnë atij , "Oh fëmija im, beso në të dhe ti ndjekë atë, ai është Zoti yt . " Beduin do të mashtrohet dhe detyrohet për të besuar atë . (Abu Umamah / Ibne Majah ) Ai do të vijë te një tjetër beduin dhe i thotë , "A do të besoni në mua si Zotin tuaj sikur të sillja devenë tuaj përsëri në jetë ? " "Po" , ai do të përgjigjet . Ai do të bëjë një figur për atë si deveja e tij , e cila do të ketë një erë të bukur dhe një pirg të madh . ( Asma - b - Jezid / Mishkat ) Ai do të ketë ujë dhe zjarr me vete . Sa për atë që njerëzit do të shohin si uji, në realitet do të jetë zjarri , të cilët do të digjen, dhe për atë që njerëzit do të shohin si zjarr në realitet do të jetë i ftohtë, ujë i ëmbël . Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka këshilluar se: " Kushdo që takon Dexhallin dhe sheh ujin dhe zjarrin , ai duhet të bie në zjarr dhe jo në uji , se zjarri në realitet është uji dhe uji në realitet është zjarri . (Hudaifah / Mishkat )

Besimtarët në Allahun do të përballen me vështirësi, ndërsa besimtarët e Dexhallit përkohësisht do të gëzohen[redakto]

Ai do të vijë te njerëzit dhe ti thojë atyre se ai është Allahu dhe ata do të besojnë atë.Qielli mbi urdhër të tij do të derdh shi dhe toka do të rritë të lashtat për këta njerëz. Kafshët e tyre do të kullosin në tokën e tij dhe iu kthehen atyre në mbrëmje me gjirin plotë qumsht dhe barkun e tyre të plotë. Ai pastaj do të vazhdojë për te disa njerëz të tjerë ti thërras ata, por ata do të refuzojnë të besojnë atë. Ai do të largohet pa i detyruar ata dhe të vazhdoj me misionin e tij. Megjithatë, kur këta besimtarë të vërtetë të zgjohen në mëngjes ata do të gjejn se ata janë pa para dhe të gjitha pronat e tyre janë shkatërruar. (Nawwas-b-Samaan/Muslim)

Toka do të zbulojë thesar në komandën e tij[redakto]

Duke kaluar nga një vend në rrënoja, ai do ta urdhërojë atë për të mzjerrë thesarin e fshehur,menjëherë toka do të nxjerrë jasht thesarin e fshehur.Toka menjëherë do të qesë jasht thesarin e saj dhe thesari në fjalë do të përcjellë atë kudo që ai shkon si bletët pas bletës mbretëresh,(Nawwas-b-Samaan/Muslim)

Dexhalli përballet me Opozitën[redakto]

Me të dëgjuar rreth Dexhallit një besimtar i vërtetë do të shkoi tek ai . Megjithatë rrugës për te ai do të ndalet nga ushtarët e Dexhallit dhe pyetet se ku është duke synuar për të shkuar. Me të përgjigjur se ai do të takohet me personin i cili pretendon se ai është All-llahu , ushtarët duke dyshuar atë do ta pyesin, Mos ti nuk beson në Zotin tonë ( Dexhallin ) ? Ai do të përgjigjet se nuk ka asgjë të fshehur në lidhje me Allahun Zotin tonë, kështuqë si mundem unë të marrë Dexhallin si Zotin tim.Të zemëruar në përgjigjen e tij ata do të vendosin për ta vrarë atë. Por papritur njëri prej tyre do të thotë: A nuk na ka ndaluar Zoti ynë ( Dexhalli ) për ta vrarë askënd pa lejen e tij ? "Kështu ata e dërgojn atë te Dexhalli. Me të pare Dexhallin ai do të bërtasë : " O njerëz ky është Dexhalli që Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) e ka përmendur dhe I ka paralajmëruar besimtarët " . Dexhalli do të urdhërojë që ta vrasin . Ai do të vendoset mbi barkun e tij dhe rrahet rëndë . Ai do të pyet: "A ju ende nuk besoni në të? " "Jo ! Ju jeni Dexhalli gënjeshtar "përgjigjet . Besimtari i vërtetë atëherë do të pritet në dy copa ,Dexhalli do të eci në mes të dy copave të trupit të tij e I thotë , " Çohu ". Besimtari i vërtetë ringjallet qohet siq ka qenë një copësh . Megjithatë, përsëri ai do të pyetet , " A besoni tani në mua ? " Ai do të përgjigjet : " Kjo vetëm më ka shtuar njohuritë e mia për ju se ju jeni me të vërtetë Dexhalli . " Besimtari pastaj do të bërtas , "O njerëz ai nuk do të jetë në gjendje të bëjë asgjë me ndonjë njeri pas meje . "I zemëruar Dexhalli në refuzimin e tij rrëmben atë vendos thikën në mes të qafës së tij dhe fytit për të therë atë, por ai do të jetë i pasuksesshëm se All-llahu do të krijoj bakër në atë zonë dhe thika s’do gjen asnjë mënyrë për të depërtuar . Dexhalli e rrëmben për këmbë dhe duar e hedh atë në zjarr . Megjithatë ,zjarri do të kthehet në një kopsht të këndshme për të. Ky person do të jetë dëshmori më i madh në sytë e All-llahut dhe të arrijë pozitën më të lartë për shkak të vdekjes së tij të parë , e cila ishte shkaktuar nga prerja e trupit në dy copa . ( Ebu Said el- Khudri / Muslimi)


Dredhit e Dexhallit[redakto]

Mjekët dhe kirurgët nuk janë në gjendje për të rikthyer shikimin atyre të lindur të verbër ose të kurojn lebrozën. Dexhalli do të jetë në gjendje për të kuruar të verbërin, rivendosur shikimin e tyre dhe kuron lebrozën. (Abdullah-b-Mugaffal-Kanzul-Unimal)

Lakmia e Dexhallit[redakto]

Ai do të ketë një mal me bukë me vete, por ai do të japë bukë vetëm për ata që besojnë dhe e ndjekin atë. (Xhabiri-b-Abdullah-An-Nihaya)

Dexhalli joshë gratë[redakto]

Dexhalli do të bëjë një ndalesë në një vend të quajtur Markanat, pranë Taifit. Me të dëgjuar në lidhje me ardhjen e tij gratë do të nxitojnë drejt tij,burrat do të jenë të detyruar të lidhin nënat e tyre, bijat dhe motrat nga frika që ato do të besojnë në të dhe të ngatërrohen në fitne. (Ibne Umeri-Musnad Ahmed)

Strehë e Sigurt ësht Mekka dhe Medina[redakto]

Dexhalli do të mbetet në tokë për 40 ditë, e para, e cila do të zgjasë një vit, e dyta një muaj,e treta një javë, dhe pjesa e mbetur prej 37 ditëve janë si ditët tona normale.Lëviz nga një qytet në tjetër duke shkaktuar fitna(1). Më në fund ai do të vazhdojë drejt Mekës dhe Madines(2), por ai s’do të jetë në gjendje për të hyrë në këto qytete të shenjta, Xhamin Tur dhe Xhamin al-Aksa(3). Çdo here që ai përpiqet për të hyrë në këto vende të shenjëta, engjëjt mbrojnë këto qytete të shenjta, me shpata në dorën e tyre do të ndeshen me të. E ndjekin Dexhallin duke u vendosur ai pas Uhudi(4). Ndërkohë, tërmetet do të godasin Medinen tri herë dhe të gjithë hipokritët do të jenë të detyruar të largohen(5)

 fusnota:
1) Nauas-b-Samaan / Myslimi
2) Fatimja-b-Qais / Myslimi
3) Junaid-b-umaija / Al-Fathur-Rabbani
4) Ebu Hurejra / Bukhariu
5) Amr-b-Sufjan / Ad-Darrul-Manthur

Vdekja e Dexhallit[redakto]

Duke humbur shpresën për të hyrë në këto vende të shenjta, Dexhalli do të kthehet në drejtim të Sirisë. Imam Mehdiu tashmë ka organizuar një ushtri myslimane.Do të nisë të udhëheq lutjen e mëngjesit, kur profeti Isa/Jezusi (paqja qoftë mbi të) do të zbresë dhe të vrasë Dexhallin. (Usamah / Ibne Maxhe)

Mbrojtja prej Dexhallit:[redakto]

Recitimi i sures - Kehf[redakto]

Recitimi i Sures el- Kehf (Kur’an kaptina 18) është një roje e sigurt nga trazirat e Dexhallit. Pejgamberi (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë, "Kushdo që memorizon dhjetë vargjet e para të Sures Kehf, do të jetë i sigurt nga Fitna e Dexhallit." (Ebu Derda / Muslimi) Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: "Kushdo që takon Dexhallin mes jush, atëherë ai duhet të recitojë atij vargjet e para të Sures Kehf." (Nauas-b-Samaan / Muslimi)

Duke kërkuar strehim në Allahun[redakto]

Kushdo që kërkon strehim te Allahu dhe mbrojtje nga Fitna e Dexhallit, veçanërisht në namaz, Inshallah do të mbrohet. Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) lutej në namazin, "Oh All-llah më mbromjë nga dënimi i varrit dhe më mbrojë mua nga Fitna e Dexhallit." (Aisha / Buhariu / Muslimi)

Qëndroni sa më larg atij[redakto]

Kur Dexhalli shfaqet duhet të qëndroni sa më larg atij që të jetë e mundur.Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: "Ata të cilët dëgjojnë rreth Dexhallit duhet të qëndrojnë larg prej tij. Pasha All-llahun!Një person do të takohet me atë duke menduar që ai të jetë një besimtar, por duke parë bëmat e tija të mahnitshme ai do të bëhet pasues i tij. "(Ali Imran-b-Hussain / Ebu Davud)

Njohja e Cilësive të Allahut[redakto]

Ne duhet të kërkojmë njohuri islame veçanërisht njohuritë e vetive të Allahut. Duke poseduar njohuri të atributeve të Allahut nuk do të mashtrohemi nga Dexhallit. Kjo njohuri na mëson se Allahu është i përsosur, nuk mund të shihet , nuk ka nevojë për ndonjë gjë, ndërsa Dexhalli është i papërsosur, mund të shihet nga besimtarë dhe jo-besimtarë dhe ka nevojë për ushqim dhe ujë.

Kthimi i Profetit Isa/ Jezus (paqja qoftë mbi të)[redakto]

Historik i shkurtër i Profetit Isa/Jezusi (paqja qoftë mbi të)[redakto]

Për shkak të faktit se Judenjtë/çifutët ishin treguar të shurdhër dhe të verbër ndaj fjalëve të Perëndisë dhe të devijuar nga mësimet e rrugës së drejtë Musas/Moisiut (paqja qoftë mbi të). Allahu nderoj Isan/ Jezusin( paqja qoftë mbi të) me pejgamberllëkun dhe e dërgoi atë si një lajmëtar për bijtë e Izraelit . Duke pasur të gjitha vështirësitë Profeti Isa/Jezusi (paqja qoftë mbi të) shpenzonte tërë ditën dhe natën duke përcjellë mesazhin e Allahut. Për fat të keq , pavarësisht nga përpjekjet e tij të jashtëzakonshme bijtë e Izraelit nuk iu përgjigjën të pranojnë mesazhin. Duke parë se të varfërit dhe të dobëtit janë të prirur në drejtim të tij,nga frika që ata do të humbasin udhëheqjen e tyre, çifutët fshehurazi u përpoqën ta vrisnin . Mirëpo Allahu e shpëtoi Profetin Isa/Jezu (paqja qoftë mbi të) nga skema e tyre e ligë, dhe i dha atij dinjitetin më të madh duke e ngritur atë të gjallë në qiell. Allahu thotë në Kuran ’’Madje për shkak të thënies së tyre:’Ne e kemi mbytur mesihun Isain birin e Mejremes,të dërguarin e Allahut’.Po ata as nuk e mbytën as nuk e gozhduan(nuk e kryqëzuan në gozhda),por atyre u përngjau.Ata që nuk u pajtuan rreth( mbytjes së) tij,janë në dilemë për të(për mbytje) e nuk kanë për të kurfarë dije të saktë,përveq iluzojnë.E ata me siguri nuk e mbytën atë.-Përkundrazi. Allahu e ngriti atë pran Vetes.Allahu është I plotëfuqishëm I vetëdijshëm. " (Kuran kaptina 4 Sure Nisaë ajeti 157 dhe 158) Allahu thotë në Kuran: " Ku Allahu tha ,Isas/Jezusit; unë do të marr ty tek unë dhe do të pastrojë ty prej jobesimtarëve " ( Sure A'li - Imran ) Këto ajete qartë dëshmojnë se Judenjtë/çifutët nuk vritën Profetin Isa/Jezu (paqja qoft mbi të) dhe se ai ishte ngritur i gjallë në qiell . Kjo është për shkak të vargjeve të lartpërmendura dhe shumë haditheve autentike ne Muslimanët besojmë se Profeti Isa/Jezu (paqja qoftë mbi të) është i gjallë në qiell në këtë moment kohe. Ne besojmë më tej për shkak të vargjeve të mëposhtme dhe hadithve autentike se Profeti Isa/Jezu(paqja dhe mëshira qofshin mbi të) do të kthehet para Kiametit dhe kthimi i tij është një shenjë e madhe e Kiametit . Allahu thotë në Kuran : "Dhe ai ( i biri i Merjemes ) do të jetë një shenjë e njohur për (ardhjen ) e orës . " (Sure Zuhruf ) Ibne Abasi ka thënë se kuptimi i këtij ajeti është se Isai (paqja qoftë mbi te) zbritet para Kijameti,është një shenjë e Kiametit . ( Ibne Abasi / Musned ) Allahu thotë: "Nuk ka me pasë asnjë pjes e vetëme nga njerëzit e librit që me siguri do të besojnë në Isanë/Jezusin para vdekjes së tij dhe në ditën e kijametit ai do të jetë një dëshmitar ndaj tyre . " (Sure Nisa ) Ky ajet tregon qartë se para abdikimit të Profetit Isa/Jesus (paqja qoftë mbi të) gjithë nga njerëzit e librit do të besojnë në të. Çifutët do të zhduken si hebrenj pas vdekjes së tij, por për momentin ka shumë çifutë. Konkluzioni është i qartë se Profeti Isa (paqja qoftë mbi të) nuk ka vdekur .; Nëse po , tërë Judejtë do të ishin besimtarë qka ata nuk janë. Ai do të kthehet para Kiametit dhe atëherë që të gjithë njerëzit e librit do të besojnë në të. Xhabiri (ra ) transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Një grup i pasuesve të mi nuk do të pushojë së luftuari për fitore deri në Ditën e Ringjalljes. Ai tha , atëherë Jezusi , i biri i Merjemes( ) , do të zbresë nga qielli . Imami i tyre do të thotë , " Eja dhe na prij në lutjen tonë" Ai do të përgjigjet : "Disa prej jush jeni sundimtarë me të drejtë për shkak të nderit hyjnorë mbi këta njerëz. " ( Muslimi) Ebu Hurejra (ra ) transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Pasha Atë në duart e të cilit është jeta ime , me siguri biri i Merjemes ( paqja qoftë mbi të ) do të zbres në mesin tuaj si sundimtar i drejtë . Ai do të të shkatërroj kryqin , vras derrat dhe të shfuqizojë taksën . " ( Buhariu) Hazret Hudaifah -b- Osaid raportoi :Profeti i Shenjtë ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të) papritmas erdhi tek ne, ndërsa ne ishim duke folur . Ai e pyeti , "Çfarë jeni duke folur? " Ata iu përgjigjën: " Ne ishim duke folur rreth orës së fundit". Pejgamberi (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë , " Ajo kurrë nuk do të vijë derisa të shihni dhjetë shenja paralajmëruese , " Ai pastaj përmendi tymin , Dexhallin , bishën ,lindja e diellit nga ku perëndon , zbritjen e Isait birit të Merjemes, dhe Jexhuxhët e Mexhuxhët. (Muslimi)

Detyrat e Profetit Isa/Jezusit paqja qoftë mbi te[redakto]

Profeti Isa/Jezus ( paqja qoft mbi të) do të ketë tre detyra kryesore, kur ai zbret në Tokë për herë të dytë:

1)E para dhe më e rëndësishëmja do të jetë që ai do të asgjësoj Dexhallin.

2)Të mbroj muslimanët nga fiset barbare të Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve duke i stacionuar ata në malin Tur dhe pastaj për tu lutur për shkatërrimin e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve.

3)Të mbretëroj si nje Khalifh sipas Kuranit dhe Sunetit dhe të ngrit lart Islamin.

Zbritja e Profetit Isa/Jezus paqja qoft mbi të dhe Vrasja e Dexhallit[redakto]

Dexhalli , pasi ka dështuar për të hyrë në qytetin e shenjtë të Medinës, vazhdon rrugën për në Siri duke mbledhur forcat e tij . Imam Mehdiu do të ket mobilizuar ushtrinë muslimane dhe do të jetë gati të udhëheq muslimanët në lutjen e mëngjesit ( Ebu Umamah / Ibni Maxhah) kur Pejgamberi Isa/Jesus (paqja dhe mëshira qoftë mbi të) do të zbresë te minarja e bardhë ( Navas-b-Samaan/Muslimi ) në lindje të Damaskut , i veshur me dy rroba ngjyrë shafrani , duke u mbajtur me duart e tij mbi krahët e dy engjëjve . Të gjithë ata që janë të pranishëm do ta njohin atë, pasi ai do të duket tamam si e përshkroi Profeti ( paqja dhe bekimet qofshin mbi të) .I ngjan Sahabiut Urua bin Mesudi ( Ebu - Hurejra/ Muslimi)ngjyra e lëkurës së tij do të jetë e bardhë kuqërremtë ( Ibne Abasi / Buhariu) , ai do të jetë trup ndërtuar mirë dhe flokët e tij do të jenë të butë dhe të gjata deri te veshët e tij . Kur ai ul kokën e tij , rruaza të djersës do të bien prej flokëve dhe kur ai ngre kokën e tij, rruaza sikur perlat do t'i shpërndaj prej flokëve . ( Nauas-b-Samaan/Muslim ) . Çdo kafir, të cilët ndiejn frymën tij të ëmbël do të vdesë dhe fryma e tij do të arrijë aq larg sa syri I tij mund të shoh. Imam Mehdiu duke e falur namazin,me të parë profetin Isa/Jezus (paqja qofshin mbi të), Imam Mehdiu do të marrë disa hapa prapa kështu që Pejgamberi Isa/Jezusi (paqja qoftë mbi të) mund të udhëheqë namazin mirëpo Pejgamberi Isa/Jezus (paqja qofshin mbi të) do të vënë duart e tij mbi shpinën e imamit dhe do të thotë: Shkoni përpara dhe ti udhëheqë namazin se ikameti është bërë për ju kështu Imam Mehdiu do të udhëheqë namazin . ( Ebu Umamah / Ibni - Maxhah) . Pasi luten Profeti Isa/Jezu (paqja qoftë mbi të) do të thotë , Hapni portat’’ . Porta do të hapet dhe Dexhalli do të jetë në pritje pas porte i shoqëruar me një ushtri prej 70.000 çifutëve, secili i armatosur me një shpatë dhe mburojë . Dexhalli me të parë Profetin Isa/Jezus (paqja qoft mbi të) në mesin e muslimanëve do të fillojë të shkrihet si kripa në ujë dhe do të iki . Profeti Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) do t'i thot: Ti do të mbetesh gjallë deri sa unë të të godasë me shtizën time , Ai do të ndjek atë e ta nxen në portën lindore të Luddit ( Ludd është një mal në Siri ). Disa thonë se ai është një fshat në Jeruzalem , dhe disa thonë se ai është një fshat në Palestinë ) dhe pastaj Pejgamberi Isa/Jezusi (paqja qoft mbi të) do ta vras atë me një shtizë të vogël. Muslimanët më pas do ta asgjësojn ushtrinë e Dexhallit . Çifutët nuk do të jenë në një gjendje për tu fshehur askund në atë ditë . Çdo herë ata përpiqen për tu fshehur prapa ndonjë guri , muri , peme (me përjashtim të një peme Boxthorn-Hardhi manaferre ) , apo kafshe . All-llahu do të bëjë këto gjëra të flasin duke thënë: O rob i Allahut është një çifut duke u fshehur pas meje, ejani vriteni atë .Dituria në zbritjen nga qielli i Profetit Isa/Jezus paqja qoftë mbi të[redakto]

Dijetarët e Ehis Sunetit - kanë dhënë shumë arsye të ndryshme në kthimin e Profetit Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) në këtë botë ose ardhja e dytë. Disa janë të shënuara më poshtë :

1) Çifutët besojnë se ata kishin vrarë Profeti isa/Jezus (paqja qofshin mbi të), Allahu do ta dërgoj para përfundimit të kohës për të vërtetuar se ata nuk e kishin vrarë atë dhe se ai është i gjallë . Ai është ai që do të vrasë çifutët dhe Dexhallin liderin e tyre . ( Fathul - Bari )

2) Disa ulema kanë thënë se Profeti Isai/Jezusi (paqja qoftë mbi të) ka shumë virtyte të pasuesve të Profetit Muhamed (paqja dhe bekimi qofshin mbi të)në Bibël.Kështu që ai iu lut Allahut që ta bënte atë pjestar i Umetit të profetit Muhamedit (paqja dhe bekimi qofshin mbi të). Allahu iu përgjigj lutjes së tij dhe ai do të kthehet për herë të dytë si një nga përcjellësit e Profetit Muhamed paqja dhe bekimi qofshin mbi të(Ibni - Khethir)

3) Është Ligji i All-llahut se çdo gjë që është krijuar nga Toka duhet të jetë varrosur në tokë dhe jo në qiell. Kështu, ai do të kthehet në Tokë për herë të dytë,të vrasë Dexhallin , të jetojnë për një periudhë kohe dhe pastaj ai do të vdes nga një vdekje natyrale dhe do të varroset me Pejgamberin paqja dhe bekimi qofshin mbi të. (Ashratus-Sa'ah). Profeti Isa (as) dhe Jexhuxhi Mexhuxhi(Gog Magog) Një periudhë të shkurtër pasiqë Profeti Isa (paqja qofshin mbi të) ta ketë vrarë Dexhallin, dy fise të fuqishme Jexhuxhët dhe Maxhuxhët do të paraqiten, duke shkaktuar vrasje, grabitje dhe shkatërrim kudo që të shkojnë.Shfaqja e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve është edhe një shenjë tjetër e madhe e Kiametit. Nëpërmjet lutjes së Profetit Isa/Jezus ata do të shkatërrohen. (Nauas-b-Samaan-Muslimi). Më shumë detaje në lidhje me ta vijon më poshtë.

Profeti isa/Jezusi paqja qoftë mbi të, si një sundimtar[redakto]

Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Pasha ate në duart e të cilit është jeta ime , me siguri biri i Merjemes do të zbres nga qielli, në mesin tuaj si sundimtar i drejtë . Ai do ta thyej kryqin , vrasi derrat , dhe të shfuqizojë taksën . Pasuria do të jetë në bollëk të tillë që askush nuk do të kujdeset për të dhe një sexhde e vetme në një lutje do të jetë më e mirë se bota dhe gjithçka që është në të. " ( Ebu Hurejra / Bukhariu , Muslimi) Hadithi i mësipërm tregon qartë se kur Profeti Isa/Jesus (paqja qoftë mbi të) rikthehet në botë për herë të dytë ai nuk do të mbretërojë si profet, ai nuk do të sjellë një Sheriat ose Diin të ri, sepse Islami është feja e fundit ,Kur'ani është libër I fundit I zbuluar dhe Profeti jonë Muhamedi (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) është profeti i fundit. Nuk ka asnjë profet që do të vijë pas tij, Kur'ani e ka bërë shumë të qartë këtë fakt . Allahu thotë në Kur'an: " Muhamedi ( paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) nuk është babai i asnjërit prej jush , por është i Dërguari i Allahut dhe i fundit prej Profetëve ( Sure - Al - Ahzab ) Kur Profeti Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) kthehet për herë të dytë ai do të mbretërojë si një Khalifh dhe jo si profet,do ndiqi Kuranin dhe Sunetin dhe sundon sipas saj . Ai do të thyej një kryq që adhurojnë krishterët ( që tregon se ai do të përfundoj Krishtërimin) , ngre dhe përhap Islamin nëpër botë . Ai gjithashtu do të vrasë derrat që të krishterët e konsiderojnë Hallall për të ngrënë ( dhe përdorim ) dhe shfuqizimin e xhizjes ( tatimit) . Nën mbretërimin e profetit Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) askush nuk do të paguaj këtë taksë , ai nuk do të pranojë asgjë më pak se Islamin prej jobesimtarëve dhe ata të gjithë do të besojnë në të . Kur'ani thotë: " Nuk do mbetet një pjes e vetëme nga njerëzit e librit ( hebrenjtë dhe të krishterët ) të gjithë do të besojnë në të, dhe në ditën e kijametit ai do të jetë dëshmitar për ta . " ( Sure - An- Nisa ) Së dyti do të ketë një bollëk në pasuri , aq shumë në mënyrë që ajo do të rrjedhë si ujë dhe nuk do të mbetet dikush që mund t'u jepen këto para , kështu që kjo taksë do të shfuqizohet

Bekimet në kohën e Pejgamberit Isa paqja qoftë mbi të[redakto]

Të gjitha llojet e mirësive shpirtërore dhe të kësaj bote do të zbresin në Tokë në kohën e tij . Pasuria do të rrjedhi si uji , të gjithë do të jenë të pavarur dhe të ketë pasuri të tepërta dhe pronë në atë masë që askush nuk do të jetë në nevojë të Zeqatit dhe Sadakas.Kështu që marrja e Zeqatit dhe Sadakas do të anulohet. Të gjitha zemrat do të jenë të lira nga mjerimi , keqdashja , zilia dhe xhelozia . Çdo kafshë e egër do të bëhet e butë . Devetë do të kullosin me luanët dhe getopardët me bagëtinë . Një vajzë e vogël do të lozi me një luan sikur të ishte një qenush dhe luani nuk do ta lëndoj atë. Helmi do të largohet nga të gjitha kafshët helmuese , një djalë i vogël do të vërë dorën e tij në gojën e një gjarpëri , por ai nuk do ta lëndoj atë. Çakallët do të jetojn me delet , sikur të ishte një qen rojtar I deleve . Paqja, harmonia dhe qetësia do të mbizotërojnë në botë . Njerëzit do të jenë në marrëveshje të plotë , luftërat do të pushojnë .Toka do të jetë e mbushur me paqe,një periudh e artë dhe ajo do të jap shumë bimësi , si në kohën e Profetit Adem ( paqja qoftë mbi të) . Pjelloria e tokës do të rritet në atë masë që , nëse një farë është mbjellë në një shkëmb bima do të mbin . 700 lloje të grurit do të rriten pa lëvruar tokën . Toka do të prodhojë fryte me bollëk, sa që një grup i madh i njerëzve do të ulen për të ngrënë një kalavesh rrushi ose një shegë dhe ata do të ngopen të gjthë dhe lëvoren mund ta përdorin si një çadër. Do të ketë bekim në qumësht të mjaftueshëm. Qumështi i një deve të vetme do të jetë e mjaftueshme për të kënaqur urinë e një grupi të madh njerëzish. Një lopë do të prodhojë sa që është e mjaftueshme për një fis të njerëzve, dhe një dele do të prodhojë qumësht i cili është e mjaftueshme për një familje të njerëzve. Kuajt do të jenë të lirë se ata më nuk do të përdoren në luftë dhe demat do të jenë shtrenjtë , pasi që ata do të jenë të nevojshm për të lëvruar tokën . Jeta do të jetë shumë e këndshme dhe e kënaqshme pas zbritjes së tij dhe muslimanët do të jetojnë në rehati në mbretërimin të tij si një Khalifh. ( Nawwas-b-Sarnaan-Muslim/Abu Umamah - Ibne Maxhe)

Martesa e tij[redakto]

Shumë hadithe specifikojë se pas zbritjes se tij nga qielli ai do të martohet,të ketë fëmijë dhe të qëndrojë në tokë për një periudhë prej 19 vjet pas martesës së tij. (Al-Fitan Nuaim bin Hammad)

Vdekja e tij[redakto]

Profeti Isa/ Jezusi ( paqja qoftë mbi të), pas kthimit të tij në Tokë për herë të dytë do të jetojë për një periudhë kohore (disa dijetarë kanë përmendur 40 vjet, në dritën e një hadithi i cili mund të gjenden në Ebu Davudin) dhe më pas do të vdesë, vdekje natyrore.Muslimanët do të performojn Xhenazen tij (lutjet e varrimit) dhe në përputhje me hadithin e transmetuar nga Abdullah bin Amr në Mishkat ai do të varroset pranë Profetit të Shenjtë Muhamedit ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të.) Shih gjithashtu librin The Prophet I'sa (Jesus) by Shaykh Rashid Ali Seth[=Profeti Isa (Jezusi) ( paqja qoftë mbi të)].Analizë krahasuese nga një perspektivë Krishtere, Islamike dhe Kadiani (Ahmadijja) nga Sheikh Rashid Ali Seth.

A ishte Mirza Ghulam Mesia i premtuar siç pretendonte ai?[redakto]

I ushqyer nga britanikët Mirza Ghulam Ahmedi mashtruesi nga Kadiani Verior (India) bëri shumë pretendime qesharake në jetën e tij. Përveç kur pretendoi të jetë një profet dhe rilindas, ai gjithashtu pretendoi të jetë Mehdiu dhe Mesihu i premtuar por ai nuk ishte asgjë, pos një gënjeshtar. Kështu që u pa e nevojshme që të përfshijë një përmbledhje të shkurtër e cila do të veprojë si një krahasim mes Mirza Ghulam dhe Mesisë së vërtetë në mënyrë që asnjë musliman mos të mashtrohet për të besuar atë.


Mirza Ghulam dhe Mesiu I vërtet[redakto]

Ne mësojmë nga hadithi i Nauas bin Sam'an (R.A) , të cilat mund të gjenden te Muslimi dhe nga hadithi i Ebu Umamah Al - Bahilee (R.A), të cilat mund të gjenden te Ibne Maja në lidhje me Mesinë e Premtuar me sa vijon :


1 )Emri Premtuar Mesias është Isa/Jezusi dhe emri i nënës së tij ishte Merijam paqja qoftë mbi ta .


2 )Mehdiu dhe Dexhalli tashmë duhet të jenë shfaqur para zbritjes së tij nga qielli.


3) Ai do të zbresë nga qielli tek minarja e bardhë në lindje të Damaskut i veshur me dy rrobat e ngjyrosura lehtë në të shafrant dhe me duart e tij do mbahet në krahët e dy engjëjve .


4) Çdo kafir i cili ndien erën e frymës së tij do të vdesë dhe fryma e tij do të arrijë aq larg sa syri I tij mund të shoh.


5) Ai do të vrasë Daexhallin në portën lindore të Luddit .


6) Fiset barbare të Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve do të paraqiten në kohën e tij dhe Mesia i premtuar do të mbledhë besimtarët në malin Tur për mbrojtjen e tyre .


7) Ai do të lartësoi Islamin duke thyer kryqin , duke sjellë përfundimin e krishterimit.


8)Hebrenjtë dhe të krishterët do të besojnë në të, para vdekjes së tij .


9) Ai do të vrasë derrat se të krishterët e konsiderojnë hallall për të ngrënë, dhe jo-muslimanët nuk do të duhet të paguajnë taksa .


10) Luftërat do të pushojnë në kohën e tij , sepse të gjithë do të jenë në pajtim të plotë me njëri-tjetrin.


11) Do të ketë pasuri aq shumë sa që marrja e Sadakas(Lëmoshës) do të anulohet sepse gjithkush do të ketë pasuri të mjaftueshme për vete.


12) Në kohën e tij të gjitha kafshët e egra do të bëhen të buta dhe helmi do të hiqet nga të gjitha kafshët helmuese. Një fëmijë do të vërë dorën e tij në gojën e një gjarpëri dhe ai nuk do ta dëmtojë atë , një vajzë e vogël do të jetë në gjendje për të luajtur me një luan dhe ai nuk do të lëndoj atë.


13)Do të mbijë toka me bimësi dhe do të prodhojë fryte në bollëk të tillë, sa që një grup i madh i njerëzve do të mblidhen për të ngrënë një kalavesh rrushi ose një shegë dhe kjo do tiu mjaftojë atyre .


14) Nga hadithi i Ebu Harithit te Muslimi ne mësojmë se Mesihu i Premtuar do të kryej haxhin dhe umren, nga një vend të quajtur Rauha .

15) Nga hadithi i Abdullah bin Amr, ne mësojmë se ai do të varroset pranë Profetit të Shenjtë Muhamedit paqja dhe bekimi qofshin mbi të .


Mirza Ghulam si ka plotësuar ASNJË nga kushtet e mësipërme. Emri i tij ishte Ghulam Ahmad dhe jo Isa/Jezusi , ai ishte bir i Chiragh dhe jo Merjemes . Mehdiu dhe Dexhalli nuk u paraqitën para tij dhe kështu nuk kishte asnjë lidhje me vrasjen e Dexhallit . Ai nuk zbriti nga qielli dhe as ndonjë kafir s’vdiq nga fryma e tij. Fiset Jexhuxh e Mexhuxh nuk u paraqitën në kohën e tij as çifutët dhe të krishterët s’besuan në atë para vdekjes së tij . Ai nuk ngriti Islamin por ofendoi atë duke pretenduar të jetë Mehdiu ,Mesihu dhe Profet . Ai nuk shfarosi derrin por kënaqej të ngrënit mish derri . Luftërat nuk pushuan në kohën e tij se myslimanët ishin duke luftuar me anglezët në Indi. Pranimi i Sadakas nuk u anulua as helmi nuk u hjek nga kafshët helmuese në kohën e tij . Ai kurrë se ka kryer haxhin apo umren dhe ai vdiq në një tualet . Unë jam i sigurt deri tani se ju keni ardhur lehtësisht në përfundimin se Mirza Ghulam Ahmedi nuk ishte Mesia i premtuar, por një mashtrues dhe gënjeshtar , i cili synimin dhe qëllimin në jetë e kishte që të kënaq qëndrimin britanik.


Shih gjithashtu librin : Who was the Imposter of Qadiyan? Qadiyanism-Ahmadiyya-Mirzaiyat: Kush ishte mashtrues nga Kadijani? Kadijanizmi - Ahmadija - Mirzaijat.

Jexhuxhët dhe Mexhuxhët (Gogu dhe Magogu)[redakto]

Shfaqja e fiseve të fuqishme Jexhuxh dhe Mexhuxh është gjithashtu një shenjë e madhe e Kiametit . Allahu thotë në Kur'an : "Kur Jexhuxhi dhe Mexhuxhi lirohen (nga Diga e tyre ) ata shumë shpejt vërshojnë nga secili grumbull gurësh " (Sure El- Enbija ) Allahu thotë në Kur'an: " ( Dhulkarneini a.s.) tha:" Kjo është mëshirë prej Zotit tim , por kur premtimi i Zotit tim të vijë, ai do të rrafshoi (digën) për toke. Zoti im kurrë nuk e then premtimin e dhënë . " ( Surja El-Kehf ) Zejnebja -b- Zahash thotë: " Pasi Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të )u zgjua nga një gjumi I tillë që fytyra e tij ishte e kuqe dhe këto fjalë ishin në gjuhën e tij , " Nuk ka asnjë të denjë për adhurim përveç Allahut . Shkatërrimi është mbi arabët në llogari të së keqes e cila iu ka afruar atyre . Sot një vrimë sa kaq është hapur në murin e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve. (Profeti paqja dhe bekimi qofshin mbi të, tregoi me gisht tregues dhe gishtin e madh madhësinë e vrimës ) " (Buhariu / Muslimi) Në hadithin e gjatë të Nauas -b- Saman ka qenë e përmendur , "Dhe Allahu do të dërgojë Jexhuxhët dhe Mexhuxhët e ata do të vijnë nga çdo vend i lartë. " (Muslimi )


Jexhuxhë Mexhuxhët dhe Dhulkarneini[redakto]

Disa mijëra vjet më parë fiset barbare të Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve u burgosën pas një murë hekuri të ndërtuar nga Dhulkarneini .Përmendur në Kur'an në sure El-Kehf . Dhulkarneini ishte një mysliman arab( Fathul Bari ), i cili ka jetuar në kohën e Profetit Ibrahim (paqja qoftë mbi të) dhe jo Aleksandri i Madh si është zakonisht i njohur . Dhulkarneini është njëri nga katër sundimtarët që sunduan tërë botën (tre të tjerët kan qenë Profeti Sulayman paqja qoft mbi të , Nimrodi dhe Buktnasri ) ai ishte një mbret i devotshëm besimtar, I pajisur me të gjitha format e forces përmes të ciliave ishte në gjendje të demonstroj pushtetin e tij dhe ti përmbush misionet . Pasi ai kishte kryer një ekspeditë në tri drejtime : në perëndim e largët, deri në lindje , dhe pastaj në një drejtim veriorë . Udhëtimi i parë në drejtim nga perëndimi , ai pushtoi tokat kudo kalonte dhe vendosi ligjet e All-llahut derisa arriti në vendperëndimin e diellit. Atje takoi njerëz që nuk besonin në Allahun. Duke pasur parasysh një zgjedhje, ti ndëshkoj ata për kufrin e tyre apo të bëhet shpirtbutë duke i ftuar ata në Islam ; ai zgjodhi këtë të fundit dhe i adresoi ata me fjalët, Ata keqbërësit të cilët bëjnë padrejtësi për veten e tyre duke kundërshtuar Allahun do të dënohen me vdekje në këtë botë, dhe pastaj zjarri i ferrit është vendbanim i tyre . Sa për ata që pranojnë ftesën dhe të besoni në All-llahun ata do të trajtohen mire e butë dhe në ahiret xhenneti është vendbanim i tyre i përhershëm për të pushuar. Pas udhëtimit drejt perëndimit ai bëri përgatitje për udhëtim drejt lindje . Pushtoi tokat nëpër të cilat kalonte duke vendosur ligjet e All-llahut aty. Ai vazhdoi të udhëtojnë në drejtim të Lindjes derisa arriti vendlindjen e diellit. Në këtë zonë të lindjes ai pa një komb që rrezet e diellit iu bienin pa ndonjë pengim dhe ata u trajtuan si njerëzit e më parshme në perëndim . Pas udhëtimit në lindje ai e filloi udhëtimin e tij verior, ai udhëtojë deri sa arriti në mes të dy maleve , sa ishte këtu ai, erdhi një fis i cili u ankua tek ai për fiset Jexhuxh dhe Mexhuxh. Jexhuxhët dhe Mexhuxhët banonin pas maleve ,plaçkitëshin ata ,bënin gjakderdhje dhe pastaj ikshin . Duke vrojtuar fuqinë e Dhulkarneinit ata e pyetën për të vendosur një barrierë në këmbim të një page për mbrojtjen e tyre nga fatkeqësia, gjakderdhja , që ata shpesh pësonin në duart e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve. Duke refuzuar të pranojë asnjë pages ai ndërtoi një murë hekuri me ndihmën e tyre të cilin Jexhuxh Mexhuxhët nuk mund të kalojnë apo ta shpojnë . ( Kurtubi / Ibne - Kethir )

Muri i Dhulkarneinit[redakto]

Shumë mendime të ndryshme janë shprehur për vendndodhjen e murit të hekurt të Dhulkarnainit . Duke lexuar shumë libra në këtë temë kam ardhur në përfundim se më e mira që kam lexuar ishte "Tregimet e Kur'anit "nga Sheikh Hifzur -Rahman dhe kështu kamë zgjedhur të ndajnë me ju një përmbledhje të shkurtër të asaj që ai ka shkruar . Ai shkruan "Jexhuxhët dhe Mexhuxhët shkaktuan shkatërrim dhe gjakderdhje në një zonë të gjerë , për këtë shkak të opresionit të tyre shumë mure u ngritën në kohë dhe vende të ndryshme nga mbretëri të ndryshme. Katër më të famshëmit janë : 1 )Murit i Madh Kinez, i cila u ndërtua nga mbreti kinez Fagfor 3460 vjet pas Profetit Adem të ishte vënë në Tokë. 2)Muri në Azinë Qendrore pranë Buhara dhe Tirmidh në një vend të quajtur Derbent . 3)Muri në Dagistan Rusi njihet edhe si Derbent pranë detit Kaspik . 4 )Muri i cili ështe në drejtim perëndimi të tretë në rajonin e Kaukazit . Për shkak se këto mure janë ndërtuar për një qëllim dhe janë të vendosur të gjithë në veri ,ka qenë gjithmonë shumë e vështirë për të përcaktuar saktësisht murin e ndërtuar nga Dhulkarnaini . " Ai, më tej shkruan: "nga më i madhi i katërve është Muri i Madh i Kinës dhe askush nuk është i mendimit se ky mur është ndërtuar nga Dhulkarneini se ai është në drejtim të Lindjes , ndërsa Kur'ani tregon murin e Dhulkarneinit se është në drejtim të veriut ". Kështu, mbeten muret 2, 3, dhe 4 . Ai shkruan , " Historianët si Masudi , Istakhari dhe Hamaui janë të mendimit se muri i Dhulkarneinit është muri me numër 3 ose 4 . Ata që kanë thënë se është muri numër dy,e kanë ngatërruar çështjen për shkak të lokacionit të Derbentit i cili ndodhet afër Buhara dhe gjithashtu në Degistan . Ai shkruan në fund , Prej të dyve, historianët janë të mendimit se ai është muri 3 ose 4 ,njohësi i hadithit Allama Anwar Shah Kashmiri ne librin e tij ‘Aqeeda - TUL –Islam’ mban mendimin se muri i Dhulkarneinit është muri numër 4 ,ai në rajonin e Kaukazit . " ( Tregimet e Kuranit ) Pas kësaj përmbledhje të shkurtër unë gjej veten të prirur në mendimit e Allama Alusit. E unë e përfundoj me fjalët e tij , Ne nuk e dimë vendndodhjen e këtij muri dhe është shumë e mundshme që dete dhe male të mëdha qëndrojën mes nesh dhe murit , në mes Jaxhuxhë Mexhuxhit dhe pjesës tjetër të botës .


Tentimi për t'u liruar[redakto]

Ebu Hurejra ( r.a.) ka transmetuar se çdo ditë Jexhuxhë Mexhuxhët përpiqen të dalin në liri përmes murit të Dhulkarneinit, derisa ata të arrijnë fundin e saj në masën që ata në fakt mund të shohin dritë në anën tjetër . Ata pastaj kthehen në shtëpi duke thënë: Ne do të shpojmë nesër. Megjithatë , Allahu shkakton murin të kthehet në trashësin e tij origjinale dhe të nesërmen ata të fillojnë të gjithë përsëri nga e para . Ky proces vazhdon çdo ditë aq sa të dojë All-llahu që ata të mbeten të burgosur . Kur Allahu dëshiron për ta që të lirohen , atëherë në fund të asaj dite ata do të thonë: Nëse dëshiron Allahu(Insha-Allah) , ne do të shpojmë nesër . Të nesërmen ata do ta gjejnë muri siq e kishin lënë atë ditën e mëparshme dhe pas këtij depërtimi në pjesën tjetër ata do të dalin të lirë . (Ahmed , Tirmidhi , Ibni Maxhe ) Shënim: Disa ulema kanë shkruar se ky hadith është i dobët dhe ka qenë marrë nga hebrenjtë se ajo bie në kundërshtim me këtë ajet nga Kur'ani , Ata nuk janë në gjendje të kalojnë atë ose ta shpojn atë ( Surja El-Kehf . ) Megjithatë , nëse konstatohet se ky është një hadith merfu ,ky ende nuk e kundërshton Kur'anin sepse Kur'ani iu referohet kohës kur Dhulqarneini ka ndërtuar murin dhe së dyti fjala’’ NAKB do të thotë një vrimë e plotë në përmjet të cilës ata janë në gjendje për të dal të lirë . Dijetari i madh i Hadithit Ibne Haxhrit al - Askalani duke dhënë referenca nga Ibne Hibban dhe Abd -b- Humeidi e ka përmendur këtë hadith dhe nuk ngriti ndonjë dyshim se ky hadith ësht Merfu , por e ka përmendur pozitivisht se Ibn Arabi ka thënë tri mrekullitë janë të dukshme nga ky hadith dhe pastaj përmendi tri mrekullitë :

1)Kurrë nuk ndodh të ju shkoj ndër mend këtyre fiseve që duhet të vazhdojnë punën gjatë gjithë natës . Para së gjithash , ata janë në numër kaq të madh sa që ata lehtë mund të delegojë punën në mesin e tyre dhe të punojnë me ndërrime . Mirëpo , All-llahu nuk e lejonë këtë mendim të ndodhë me ta .

2 ) Kjo nuk do të ndodhë me ta , se ata thjesht mund të kalojnë nga mali ose ti vëjn shkallët në mur, gjë që ata mund ta bëjnë përmes ndihmës së pajisjeve që ata posedojnë në numër të madh . Sipas një tregimi nga Uehb -b- Munabbah është e ditur se këto fise janë agrikulturist dhe zejtarë, posedojnë lloje të ndryshme të pajisjeve. 3) Për të thënë , " Insha -Allah (nëse dëshiron Allahu ) " kurrë nuk iu shkoj ndër mend, kjo do të ndodhë për ta vetëm kur Allahu dëshiron që ata të lirohen. (Fathul - Bari)

Mitet[redakto]

Shumë mite tregohen për Jexhuxhët dhe Mexhuxhët . Njëra është se njerëzit e zakonshëm besojnë se Jexhuxhët dhe Mexhuxhët nuk janë qenie njerëzore , por një lloj i qenies së tretë. Sa interesante kjo mund të jetë për të besuar se ata janë një qenie e tretë, por realiteti është se ata janë qenie njerëzore ashtu si ti dhe unë, përbëjnë nëntë të dhjetat e njerëzimit dhe janë nga pasardhësit e Profetit Nuh .

Profeti i Shenjtë (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Jexhuxhët dhe Mexhuxhët janë bijtë e Profetit Adem (paqja qoft mbi të) dhe një njeri nuk do të vdesë derisa njëmijë të jenë lindur prej tyre. ( Abdullah-b-Amr/Fathul - Bari ) . I Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " All-llahu njerëzimin e ka ndarë në dhjetë pjesë. Nëntë të dhjetat përbëjnë Jexhuxhët dhe Mexhuxhët ndërsa një e dhjeta e mbetur përbën pjesën tjetër të njerëzimit . " ( Abdullah-b-Amr/Fathul-Bari ) . Hazreti Abu Saiid Hudri transmeton se i Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Në Ditën e Gjykimit , Allahu do ti thotë Ademit (paqja qoft mbi te) të zgjedhë Xhehnemlinjët nga pasardhësit e tij . Ademi (paqja qoft mbi të) do të pyesi , " O Allah , kush janë ata? " All-llahu do të thonë , " 999 nga 1000 janë Xhehnemli ndërsa një është Xhenetli . " me të dëgjuar këtë Sahabët të tmerruar nga frika pyetën," Kush do jetë ky NJË Xhenetli? "Profeti ( paqja dhe bekimet qofshin mbi të) u përgjigj: "Mos u pikëlloni se 999 do të jenë prej Jexhuxhë Mexhuxhëve, ndërsa ju do të jeni NJË Xhenetli . " ( Buhariu / Muslimi) Një mit i dytë është që njerëzit besojnë se " Jexhuxhët dhe Mexhuxhët janë krijuar nga Ademi (paqja qoftë mbi të ,) pa Havën (Evën) (paqja qoftë mbi të) sipas një transmetimi të Ka'ab , "Ata janë prej bijve të Ademit . Ademi (paqja qoftë mbi të)kishte një ëndërr erotike,sperma ju përzie me dheun dhe ata u krijuan nga ai dhe . " ( Fathul - Bari ) Duhet të theksohet se ky transmetim është shumë i dobët dhe i dënueshëm siç është gjykuar prej shumë haditheve se Profetët e Allahut nuk kanë ëndrra erotike , sepse ëndrrat erotike janë nga djalli dhe Profetët e Allahut janë të mbrojtur nga djalli . Së dyti, ekziston një hadith i cili mund të gjendet te Fathul-Bari që deklaron qartë se ata janë nga pasardhësit e Profetit Nuh (paqja qoftë mbi të).Profeti Nuh (paqja qoftë mbi të) ishte patjetër nga bijtë e Ademit ( paqja qoftë mbi të) dhe Havës (paqja qoftë mbi të).

Pamja fizike e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve[redakto]

Ka shumë transmetime të ndryshme në lidhje me pamjen e tyre . Këto transmetime të ndryshme sugjerojnë se Jexhuxhët dhe Mexhuxhët janë tre lloje . 1) Disa janë aq të gjatë sa pema Arz- që është rreth 36 metra 2) Disa janë katër pashë në gjatesi,e katër pashë të gjerë . 3) Disa i kanë vesht e mëdhenjë sa që njëri u mjafton meu shtri të flejn mbi te, dhe me tjetrin për tu mbuluar.Disa konstatojnë se ata janë dy pashë të gjatë kurse më I gjati ndër ta është tre pashë i gjatë . ( Fathul - Bari ) Duhet të theksohet se të gjithë rrëfimiet e mësipërme janë të dobëta dhe nuk duhet të merren seriozisht . Hadithet autentike si hadithi i Nauas -b- Saman te Muslimi sugjeron se ata janë njerëz shumë të fortë dhe të fuqishëm të cilët askush nuk e ka fuqinë për të luftuar me ta . Gjithashtu ësht transmetuar se ata kanë fytyr të gjerë, sy të vegjël , flokë gri dhe fytyrat e tyre janë si mburoja e mbuluara me lëkurë . ( Musnad Ahmed )

Shfaqja e Jexhuxhëve dhe Mëxhuxheve para Kiametit[redakto]

Në një periudhë të shkurtër pas vrasjes së Dexhallit, Profeti Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) do të informohet për lirimin e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve .I bindur në komandën e Allahut,Ai (paqja qoftë mbi të) do të mbledh muslimanët në malin Tur për mbrojtjen e tyre , se askush nuk do të jetë në gjendje të luftoj Jexhuxhët dhe Mexhuxhët. Jexhuxhët dhe Mexhuxhët do të dalin nga çdo vend i lartë, duke bërë shkatërrim dhe gjakderdhje kudo që të shkojnë . Tufa e parë e tyre do të vijë te liqeni I Tiberiadës për të pirë ujë, dhe pijnë tërë ujin e tij . Tufa e fundit do të vijnë e të thonë: " Ky liqen dikur ka pasur ujë. " Marshojnë, kryejn plaçkitje dhe vrasin në të majtë e në të djathtë dhe mbrrijnë në malin Khamr ( një mal në Jeruzalem ) dhe thonë : "Kemi vrarë banorët e Tokës , tani le të vrasim banorët e qiellit . " Kështu, ata do të gjuajnë shigjetat e tyre drejt qiellit . All-llahu do ti kthej shigjetat e mbuluara me gjak dhe këta budallenjtë do të mendojnë se ata kanë vrarë ata që janë në qiell .Ndërsa Profeti Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) dhe shokët e tij do të mbeten të ngujuar deri sa kreu i një kau bëhet më e vlefshme se 100 monedha ari . Profeti Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) dhe shokët e tij do të luten për shkatërrimin e tyre. All-llahu , duke u përgjigjur lutjes së tyre do të dërgojë insektet mbi qafën e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve, kështuqë në mëngjes ata do të gjenden të vdekur si një trup i vetëm i vdekur. Në transmetimin e Ebu Said el- Kudri i cili mund të gjendet në Tadkhira e Imam Kurtubi-të , ësht përmendur se ; besimtarët duke mos qenë në gjendje për të dëgjuar zhurmën e tyre në mëngjes do të thonë : "A do sakrifikojë jetën e tij dikush të shohim se çfarë është situata . " Vullnetari, një besimtar do të zbresë nga mali duke menduar ai kurrë nuk do të kthehet I gjallë. Megjithatë, për të papriturën e tij ai do të gjej se ata janë të gjithë të vdekur dhe ai do të bërtasë : "Myzhde ! Armiku juaj ka vdekur , " Profeti Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) dhe shokët e tij do të zbresin nga mali , por do të gjejnë se toka është e mbushur me kufomat e tyre të qelbura . Përsëri Profeti Isa/Jezus (paqja qoftë mbi të) me shokët e tij do ti kthehen me lutje Allahut. Allahu do të dërgojë zogj me qafë si qafat e deveve-baktarian të cilat do të bartin kufomat t'i hedhin ku All-llahu dëshiron . Pas kësaj, Allahu do të dërgojë shi që toka të pastrohet.(Nauuas-b-Samaan/Muslimi)

Rrëshqitjet e dheut[redakto]

Do të jenë tri rrëshqitje të tokës para Kiametit si kurrë më parë syri të ketë parë . Një në Lindje , një në Perëndim dhe një në Arabi . Toka do të gëlltisë gjithçka mbi të, dhe si rezultat , shumë njerëz do të vdesin . Megjithatë , të gjithë do të ringjallen në bazë të qëllimeve të tij . Kjo do të ndodhë kur e keqja mbizotëron. Hudhaifa -b- Usaid al - Ghifari raportoi :I dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) erdhi në mesin tonë papritur , siq ishim të zënë në diskutim, Ai (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha : " Çfarë jeni duke diskutuar " Ata ( shokët ) thanë : "Ne po flasim rreth orës së fundit". Për këte Ai ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë: " Kjo nuk do të vijë derisa të shihni dhjetë shenja para se ajo të ndodhë , Ai (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) përmendi: Tymi, Dexhalli , Shtazën,Lindja e diellit nga perëndimi, Zbritja e Isas/Jezusit biri i Mejremes (paqja qoftë mbi ta ),shfaqja e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve, dhe Rrëshqitja e dheut do të ndodhë në tri vende , një në Lindje, një në Perëndim dhe një në Arabi.Në fund të të cilit një zjarr do të digjet duke ardhë nga Jemeni , i cili do ti shtyj njerëzit në vendin e tubimit të tyre ."(Muslimi). Umme Salmah ka raportuar se kam dëgjuar, i Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimiet qofshin mbi të) duke thënë: "Pas meje do të ndodhin një rrëshqitje në Lindje , një rrëshqitje në Perëndim dhe një rrëshqitje në Gadishullin e Arabisë. " Unë pyeta: " O i Dërguari i Allahut a do të jap Toka rrugëdalje për ca njerëz të devotshëm sipër saj . " Profeti (paqja dhe bekimet qofshin mbi të), u përgjigj: "Ndodh kur banorët e saj tejkalojnë kufinjët e të bërëit keq dhe mëkate ". ( Tabrani fil - Eusat )

Tymi[redakto]

Allahu thotë, Pra, prisni për ditën kur qielli sjell një manifest tymi përreth njerëzve, ky është një ndëshkim i dhimbshëm. (Surja-Dhukan) Wasila-Bb-l-Asqa raporton se, kam dëgjuar Pejgamberin (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) duke thënë: ora e fundit nuk do të vijë derisa të shihni dhjetë shenja. (Njëra prej dhjetë të përmendurat është tymi) (Muslimi) Është evidenc e qartë nga ajeti i mësipërm dhe hadithet, se tymi është një shenjë e madhe e Kiametit. Ai do të ngritet dhe do të mbulojë të gjithë botën.Tymi do të ndikojnë në të dy, besimtarët dhe jo-besimtarët, qëndron për një periudhë prej 40 ditësh dhe netësh. Besimtarët do të ndikohen pak sikur vuajn nga të ftohtitë, ndërsa tymi do të hyjë në trurin e jo-besimtarëve dhe t'i bëjë ata të pandërgjegjshëm (1). Fusnota: 1) Hudhaifa-bin-al-Yaman/Tabari.


Opinioni i Ibn Masudit[redakto]

Mendim i Ibn Masudit (r.a) lidhur me vargun në të cilën tymi ka qenë i përmendur, është se ai fuqimisht pretendon se ky nuk është tymi i cili është përshkruar si një prej shenjave të Kiametit . Nga ana tjetër,Profeti i Shenjtë (paqja dhe bekimi qofshin mbi atë) duke u lodhur me vuajtjen dhe rebelimin e kurejshitëve kishte përdorur një uri prej 7 vjetësh për ata, si ajo që u krijua mbi Egjiptasit në ditët e Profetit Jusuf ( paqja qoftë mbi të), dhe si e tillë uria goditi mekasit , të cilët ishin shtrënguar aq shumë sa që ata ishin të detyruar për të ngrënë ngordhësira dhe lëkurat e kafshëve . Me pak fjalë, njerëzit e Mekes filluan të vdesin nga uria . Si një vepër e uris dhe thatësis intensive të pandërprerë , një lloj tymi është parë në hapësirën ndërmjet qiellit dhe Tokës , dhe gjithashtu pluhuri , i cili ngrihej në qiell nga Toka, sidomos në ditët e gjata me thatësi. Dukej kjartë si një tym në sytë e zhveshur. Kjo gjë është përshkruar këtu si një tym . ( Buhariu) Ibn Masud pretendon se , " Pesë gjëra kanë ndodhur , tymi , mposhtja e romakëve , ndarja e hënës , humbja e të pafeve në Betejën e Bedrit dhe ndëshkimi . " ( Buhariu) Së pari duhet theksuar Ibn Kethiri që shkruan se në mesin e Sahabëve është i vetmi Ibn Masudi që mban këtë pikëpamje. Shumica e dijetarëve në dritën e haditheve të mësipërme dhe shumë të tjerë janë të mendimit se tymi i përmendur në ajet është një i cili ka për ti paraprirë Kiametit . Kjo gjithashtu përputhet me mendimin e Ibne Abasit dhe Hazreti Aliut. ( Ibne Kathir ) Aliu ( R.A ) ka thënë: "Ajeti i Duhas ende nuk ka ndodhur " ( Ibne Abe Hatim ) Ibn Abasi , Ibn Omeri , Hasani , dhe të tjerë thoshin: tymi i përmendur në ajetet është tymi para Kiametit, i cili do të hyjë në veshët e Kufarëve dhe Hipokritëve, ndërsa do të ndikojë te muslimanët si një i ftohtë . Gjithë bota do të jetë si një shtëpi në zjarr. Kjo nuk ka ndodhur ende . Kjo ka për të ndodhë . ( Lawami -ul- Anwaar ) Abdullah -b- Abu- Mulaika ka transmetuar se;Unë shkova një mëngjes për te Ibn Abasi . Ai tha: Unë nuk kam fjetur tërë natën. Unë e pyeta , Pse ? Ai u përgjigj: Më kan informuar mua se u shfaq një yll me një bisht.Pata frikë se tymi do ta pasoj ate kështuqë, nuk më zuri gjumi deri në mëngjes . ( Tabari / Ibne Kathir ) Është e qartë nga transmetimi më lart , i cili është autentik , siç Ibne Kethiri ka përmendur se Ibn Abasi ishte i mendimit se tymi është prej shenjave të shumëpritura . ( Ibne Kathir ) Së dyti Ibn Kathir shkruan se Ibn Masudi nuk pretendon se këtë e ka thënë Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) , ndërsa mendimi se tymi është prej shenjave të shumëpritura është e lidhur përsëri te Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) kështuqë, principi kryesor i hadithit është mjaft i qartë , Ajo që është e lidhur me Profetin (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) është dhënë prioritet mbi atë që nuk është . (An- Nihaya)

Lindja e diellit nga perëndimi[redakto]

Lindja e diellit nga perëndimi është gjithashtu një shenjë e madhe e Kiametit, vërtetuar nga Kurani dhe Suneti . Allahu thotë në Kur'an: "Ditën kur disa shenja të Zotit tënd do të vijnë , asnjë e mirë nuk do të vlejë për një person nëse beson atëherë, në qoftë se ai nuk besonte më parë, e as nuk fiton( duke kryer vepra të mira ) me anë të këtij besimi . " (Sure el- En'am ) Ajeti është duke iu referuar lindjes së diellit nga perëndimi , siç është mendimi i shumicës së komentatorëve . (Taberiu / Ibne Kathir ) Imam Tabari duke përmendur opinionet e ndryshme të komentuesve shkruan: " Mendimi më i saktë në lidhje me kuptimin e këtij ajeti është i dukshm nga raportet e transmetuara nga Profeti ( paqja dhe bekimet qofshin mbi të) që Ai (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë: " njeriu do të jetë pa dobi kur dielli lind nga perëndimi . " ( Tabari ) Ebu Hurejra transmeton se Profeti i Shenjtë (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Shpejtoni për të bërë vepra të mira para se të gjashtë ( gjërat të ndodhin ) .: Lindja e diellit nga perëndimi " ( Mishkat )


===Ku shkon Dielli=== dielli per shkak te nderimit te fushes magnetike do te lind ne perndim


Është transmetuar në autoritetin e Ebu Zar se i Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), një ditë tha: " A e dini ku shkon Dielli? " Ata u përgjigjën: "Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më së miri . " Ai (Profeti i Shenjtë (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) vërojtonte , " ai (dielli ) lëvizë derisa ai arrin vendin e tij të pushimit nën fronin . Pastaj ai bie në sexhde Allahut dhe të mbetet atje deri sa ti thuhet :" Çohu dhe shko në vendi prej nga keni ardhur ", dhe ai shkon prapa . " Pastaj ai vazhdon të dali nga vendi i tij I lindjes dhe pastaj lëviz derisa ai arrin në vendin e tij të pushimit nën fronin ku ai bie në sexhde Allahut dhe të mbetet në atë gjendje derisa ti thuhet : " Çohu dhe kthehu në vendin prej të cilit erdhe . ' Dhe ai kthehet e del nga lindja dhe pastaj ai lëviz (në një mënyrë normale ) sa njerëzit nuk vërejnë dallim ( të pazakontë në të) derisa ai arrin në vendin e pushimit nën fronin e Allahut. Pastaj atij do ti thuhet : " Çohu dhe dil nga ku perëndon ", dhe ai do të lind nga vendi i perëndimit të tij . "I Dërguari i Allahut paqja dhe bekimi qofshin mbi të, tha: " A e dini se kur kjo do të ndodhë ? Kjo do të ndodhë në kohën kur nga besimi nuk do të përfitojnë ata që nuk kan besuar më parë ose nuk kanë përfituar ndonjë të mirë nga besimi. " (Muslimi )


Besimtarët luten gjatë natës rrin zgjuar derisa dielli lind nga perëndimi[redakto]

Abdullah -b- Abu- Owfa ka raportuar se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) të thotë: " Vërtet, një natë do të vijë mbi popullin e cila është ekuivalente me tre prej netëve të juaja . Kur të vij, ata që falen gjatë natës do ta njohin atë natë . Njëri prej tyre do të qëndrojnë në namaz , lexon Hizb-in e tij (shuma normale që ai e ka bërë zakon të lexoj Kuran ) dhe pastaj të shkoni për të fjetur.Pastaj ai zgjohet ( për herë të dytë ) lexon Hizb-in e tij në lutje dhe shkon për të fjetur . Në këtë situat njerëzit do të fillojnë të bërtasin,piskasin e të thërrasin njëri-tjetrin . Ata do të thonë , "Çka është kjo?" Prej frikës ata do të vrapojn për në xhami . për habinë e tyre, ata do të shohin se dielli ka lindur nga perëndimi . Kur ai arrin në mes të qiellit ai do të kthehet dhe të vendoset në perëndim . " Ai (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) tha, "Kjo është kur nga Imani nuk do të përfitojnë askush ( që beson pasi ta shohi këtë shenjë ) . " ( An- Nihaya )

Çdokush kthehet ne besim kur ta shohë këtë shenjë[redakto]

Transmetohet nga Ebu Hurejra (ra), "I Dërguari Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë:" Kijameti nuk do të vijë derisa dielli lind nga perëndimi; dhe kur njerëzit e shohin atë, atëherë kushdo që do të jetojë në sipërfaqen e tokës do të kenë besim, dhe se është (koha) kur asnjë e mirë s’vlen për një person të besoj atëherë, në qoftse ai nuk besonte më parë. "(Buhariu) Baza e vërtetë e besimit është që njeriu të besojë në realitetin e paparë prej autoritetit të Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të). Por, kur All-llahu manifeston shenja të tilla befasuese dhe të dukshme të cilat lajmërojn qasjen e orës së fundit dhe me të cilën velloja e padukshme çahet, atëherë besimi bëhet I pakuptimtë. Lindja e diellit nga perëndimi do të jetë shqetësim i madh i natyrës.Mendja e çdo njeriu do të dridhet e të zgjojë atë për të parë vetë fuqinë e madhe të All-llahut. Në këtë kohë besimi në të paparën do të humbas rëndësinë e tij.

Dera e pendimit Mbyllet[redakto]

Pasi dielli është lindur nga perëndimi, dera e pendesës do të mbyllet dhe do të mbetet e mbyllur deri në Ditën e Gjykimit . Nëse ndonjë i pafe përqafon Islamin apo ndonjë mysliman pendohet dhe kërkon falje për mëkatet e tij, në periudhën kohore pas lindjes së diellit nga perëndimi deri në Ditën e Gjykimit , nuk do të pranohen. I Dërguari i Allahut ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Vërtet, Allahu e shtrin dorën e tij në natën kështu që mëkatarët e ditës mund të pendohen, dhe vërtetë Ai e shtrin dorën gjatë ditës në mënyrë që mëkatarët e natës mund të pendohen . ( Ai do vazhdon të bëj këtë ) për aq kohë sa dielli nuk lind nga perëndimi . " (Ebu Musa el- Ashari / Muslimi) Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Allahu e ka ndërtuar një derë të pendimit në perëndim, gjerësia e të cilës është shtatëdhjetë vjet dhe nuk do ta mbyllë deri kur dielli lind nga perëndimi . " ( Safuan - b - Assal / Tirmidhi ) Hadithet më sipër kanë specifikuar në mënyrë të qartë se kufiri ekstrem i pranimit të pendimit është derisa dielli lind nga perëndimi . Pasiqë, ai lind nga perendimi nuk do të pranohen . Ibni Haxheri ka përmendur hadithe të shumta, të cilat vërtetojnë se dera e pendesës do të mbetet e mbyllur deri në Ditën e Gjykimit, dhe pastaj shkruan , Këto transmetime të dhëna përkrahin njëri-tjetrin , duke rënë dakord plotësisht në atë që , kur dielli lind nga perëndimi dera e pendimit do të jetë e mbyllur dhe nuk do të hapet më pas. Dhe kjo nuk është specifike vetëm për atë ditë , por do të zgjasi deri në Ditën e Gjykimit. ( Fathul - Bari )

Kafsha[redakto]

Shtaza është gjithashtu një shenjë e madhe e Kiametit . Allahu thotë në Kur'an: " E kur kundër tyre do të bëhet fjala (e dënimit ) realitet. Ne do t’u nxjerrim një shtazë nga toka që do t’iu flasë(ose do ti lëndoj),sepse njerzit nuk ishin të bindur në argumentet Tona( Sure En Neml ajeti 82) Abdullah -b- Umeri tha: "Unë memorizova një hadith nga i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) të cilën nuk e kam harruar . Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), duke thënë:"së pari nga shenjat që do të vijë është lindja e diellit nga vendi i perëndimit të tij dhe shfaqja e shtazës mbi njerëzit . Cilado prej këtyre të dyjave ndodh e para, tjetra shfaqet menjëherë pas saj. " (Muslimi ) Duke komentuar ajetin e mësipërm Ibn Kethiri ka thënë se, shtaza do të paraqitet shumë afër fundit të kohës . Kur disintegrimi,korrupsioni,kufri dhe e keqja mbizotërojnë ,e komandat e All-llahut janë injoruar ,Diini ësht ndryshuar dhe bëhet tallje me te, kjo është koha kur All-llahu do të mxjerrë një shtazë prej tokës . ( Ibni Kethir ) Imam Hakimi në dritën e hadithit të mësipërm ka thënë se lindja e diellit nga perëndimi do të ndodhë para shfaqjes së shtazës. Shtaza do të shfaqet në të njëjtën ditë kur dielli ka lindur nga perëndimi , ose shumë shpejt pas kësaj. Ibni Haxhar duke cituar Imam Hakimini përmend , "Urtësia në shfaqjen e Shtazës pasi dielli ka lindur nga perëndimi është se dera e pendesës do të mbyllet në kohën kur dielli lind nga perëndimi . Kështu Kafsha do të dali për të dalluar besimtarët nga jo-besimtarët duke kopmletuar qëllimin e mbylljes së derës së pendimit ."(Fathul-Bari)

Detyrat e Shtazës[redakto]

Detyra e Shtazës do të jetë për të dalluar besimtarët nga jo-besimtarët, me shkopin e Profetit Musa ( paqja qoftë mbi të), kjo shtazë do të tërheqë një vijë në ballin e çdo besimtari të cilit fytyra e tij do ti bëhet e ndritshëm dhe shkëlqen, dhe me unazën e Profetit Sylejman ( paqja qoftë mbi të) kjo shtazë do ta vulosë hundën e çdo jobesimtarit, ku e tërë fytyra e tij do të nxihet. Do të ketë dallim të plotë midis myslimanëve dhe jo-muslimanëve, kështuqë në qoftë se ata ulen në një tryezë për të ngrënë, myslimani dhe jo-muslimani do të dallohen kjartazi. (Ebu Hurejra-Musnad Ahmed / Tirmidhiu) Shtaza gjithashtu do t’iu flasi njerëzve. Ajo do t’iu thotë, "Njerëzimi nuk kishin besim në shpalljet tona." (Ibni Kethir)

Vendi i shfaqjes[redakto]

Shumë mendime janë shprehur sa i përket vendit se prej ku shtaza do të dalë. Disa janë në listë: 1) Do të dalë nga el-Mesxhid el-Haram në Mekke. Ky mendim bazohet në hadithin e transmetuar nga Tabrani në autoritetin e Hudhaifa-B-Usaid. 2) Do të dalë tri herë, nga ndonjë shkretëtirë dhe pastaj të kthehet të fshihet, pastaj në disa nga fshatra dhe më në fund nga el-Mesxhid el-Haram. Ka shumë mendime të tjera, shumica e tyre raportojnë se ajo do të dalë nga el-Mesxhid el-Haram. (Shih Tadkirah dhe Al-Isha'ah)

Lloji i Shtazës[redakto]

Shumë mendime të ndryshme janë shprehur lidhur me natyrën e kësaj bishe se ç’farë lloji i kafshës është. Disa janë të përbashkëta dhe shpjegohen .


Kafsha Xhasasa[redakto]

1)Disa Ulema janë të mendimit se shtaza që vjen para përfundimit të kohës është po e njejta kafshë e cila është përmendur në hadithin e Fatimes -B- Qais . I njohur si Xhasasa ( spiuni ) shihet nga Tamim Dari dhe shoqëruesit e tij nga fiset e Lakhm dhe Jozam në ishullin ku ndodhej Dexhalli . Kjo lidhet me qëndrimin e Sahabi Abdullah -b- Amr -b- al- Aas . ( Komentoi Nevevi prej Muslimit ) Fatimah- bint - Qais ka raportuar , " dëgjova zëdhënësin e të Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) të thirr për " Namaz me xhemat . " Shkova në xhami dhe u fala me të Dërguarin e Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të). Kur ai përfundoi lutjen e tij , ai ishte ulur mbi minber duke qeshur , tha, ‘Secili të mbetet në vendin e tij . ' Ai pastaj pyeti: ' A e dini pse ju kam thirrur të mblidheni? ' Ata iu përgjigjën: "All-llahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më së miri. " Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Pasha Allahun , unë nuk ju kam thirrur në mbledhje për shpresë ose për shkak të frikës , ju kam thirrur të mblidheni sepse Tamim Dari i cili ishte një i krishterë , erdhi dhe e përqafoi Islamin . Ai më ka thënë ç’farë I ka ndodhur , kjo përputhet me informimet që ju kisha dhënë juve rreth Dexhallit . Ai më informoi se ai kishte lundruar në det me anije me tridhjetë njerëz të fisit Lakhm dhe Jozam . Atëherë valët e detit i kishi goditur ata për një muaj rresht, që i qoj në një ishull në drejtim ku dielli perëndon. Ata morrën një barkë të vogël anësore dhe zbarkuan në këtë ishull. Aty takuan nje shtazë me qime shum të shpeshta sa që s’ mund ta dallonin se kah është ftyra e kah prapanica prej qimeve të shumta . Ata e pyetën : "Mjerë për ty ! Kush je ti ? " Shtaza u përgjigj , " Unë jam një spiun ‘’e tha’’ Shkoni tek ky njeriu në manastir sepse ai është i etur për të marrë informacione që ju sjellni’’. 'Tamim Dari tha:' Kur pyeti një nga ne për emër, ne ikëm me vrap nga se menduam se ky mund të jetë djalli . Pastaj me ngut vazhduam derisa kemi hyrë në manastir dhe aty gjetëm një njeri trupmadh të cilin ne kurrë nuk e kishtim parë më parë . Ai ishte i lidhur fort, duart ja kishin lidhur për qafës, midis gjunjëve dhe nyjet, ishte i lidhur me zinxhirë hekuri. " (Muslimi )

Deveja[redakto]

2)Disa dijetarë janë të mendimit ai mund të jetë viç i deves së Profetit Salih (paqja qoftë mbi të). Imam el-Kurtubi mban të njëjtin mendim, ai shkruan në komentimin e tij të Kur'anit, "Mendimi i parë (në lidhje me shtazën) është se ai është viç i deves së Profetit Salih (paqja qoftë mbi të). Ky është këndvështrim dhe mendim më i saktë. All-llahu di më së miri. "


Spjegimi i opinionit[redakto]

Populli i Themudit ishin arabë të cilët kanë jetuar nja dy shekuj mbas Profetit Nuh (paqja qoftë mbi të). në një vend të quajtur Hixhr e cila sot është e njohur si Madaain Salih në veri të Arabisë pranë Tebukut .Të bekuar në dispozitat dhe jetesën e tyre,kishin toka pjellore me kopshte të gjelbëruara e kroje, ata gdhendëshin me mjeshtëri shtëpi të bollshme nga malet . Ata ishin mosmirënjohës ndaj Allahut, sepse ata adhuronin idhujt prej guri që ata kishin gdhendur vetë me duart e tyre. Kështu All-llahu nderoi Salihun (paqja qoftë mbi të) nga radhët e tyre me pejgamberllëkun dhe e dërgoi atë si një lajmëtar për popullin e Themudit për t'i nxjerrë nga errësira në dritë. Salihu (paqja qoftë mbi të) përcolli mesazhin e Allahut ditë e natë, dhe i thirri ata në adhurimin e All-llahut me urtësi dhe me zemërbutësi. Por populli i Themudit vendosi të mbetet i verbër. Së fundmi , ata si komunitetet para tyre, kërkuan për të parë një mrekulli . Ata thanë: " O Salih mxjerrna një deve dhjetë muajshe nga mali e cila pastaj lind një të ri që ka të njejtin trup dhe shtat si nëna . ' Duke parë këtë mrekulli, ata refuzuan të besojnë . Ajo - deveja ishte një shenjë e All-llahut , shumë e madhe dhe e pazakontë në formë, dhe njerëzit ishin të paralajmëruar, se ata do të shkatërrohen nëse ata e trajtojnë atë keq. Të gjitha kafshët e tjera frikësoheshin nga deveja e Profetit Salih (paqja qoftë mbi të), dhe iknin larg sa herë që ajo me viçin e saj vinin për të pirë ujë . Kështu u bë rregull . Megjithatë, pas një periudhe shumë të shkurtër ata e thyen marrëveshjen dhe vendosën për të vrarë devenë e All-llahut . Një grup u fsheh duke pritur për deve të kthehej nga pusi me viçin e saj . Gjuajtën me shigjetë dhe plagosën atë, dhe në fund e vritën duke hapur rrugën për shkatërrimin e të gjithë komunitetit. Më të parë nënën e saj në telashe, viçi i deves iku në male dhe u zhduk . Ky viçi deveje është përmendur në mendimin e dytë.

Kafshë e jashtëzakonshme[redakto]

3)Disa janë të mendimit se kafsha që ka për të ardhë është një kafshë që ka karakteristika të kafshëve të ndryshme. E njëjta gjë është e transmetuar nga Ebu Zubejri. Duke e përshkruar kafshën ai ka raportuar se, "kreu i saj është si i një demi të vogël, sytë si të një derri, veshët si të një elefanti, brirët sikur të një dreri, qafën si të një struci, gjoks si një luan , ngjyra si ajo e një tigëri, krahët si mace,bishtin si kau, këmbët si deve dhe një distancë prej 5-6 metra në mes dy kyçve. "(Tadhkirah)

Gjarpër[redakto]

Disa dijetarë janë të mendimit se është gjarpëri i cili ruajti Qabenë e Shenjtë. Imam el- Kurtubi ofron të jetë mendim i Ibni Abbasit . (Al -Kurtubi ) Nga bindja ndaj urdhërave të Allahut, Ibrahimi (paqja qoftë mbi të) me ndihmën e djalit të tij Ismailit (paqja qoftë mbi të), ndërtuan Qabenë e Shenjtë. Ai gropoi një dhomë brenda Qabesë së Shenjtë e cila ishte në të djathtë të hyrjes dhe shërbente si një vend i sigurtë, për të gjitha dhuratat që jepeshin në Qabe të cilat mbaheshin brenda saj . Në kohën e Xhurhumëve argjendi dhe ari ishin vjedhur shumë herë prej Qabes, kështuqë fisi Xhurhum vendosi për të zgjedhur një burrë në mesin e tyre për të mbajtur roje. Për fat të keq , një ditë rojtari vetë vendosi për të vjedh dhuratat e Qabes . Kur i erdhi shansi ai zbriti brenda dhe filloi të mbledhë duke mbushur thesin . Ndërsa ai ishte i zënë All-llahu dërgoi një gur mbi të ,e mbylli mirë dhe kështu nuk ishte në gjendje për të ikur. Prej asaj dite All-llahu dërgoi një gjarpër për të ruajtur Qabenë . Gjarpëri ka jetuar për mbi 500 vjet duke ruajtur dhuratat e Qabesë. Ekspozuar ndaj faktorëve të natyrës, muret e Qabesë në kohën e kurejshitëve (pak para kohës kur morri profetësinë Profeti paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ishin bërë të dobët dhe një pjesë e perdes ishte djegur. Kështu Kurejshitët vendosën për të rindërtuar Qaben . Megjithatë, ç’do herë qe ata provonin ta shembnin Qaben e Shenjtë gjarpëri s’lejonte. Së fundi ata qëndruan në vendin e Ibrahim (paqja qoftë mbi të) dhe u lutën : " O Allah , nëse ti je i kënaqur në rindërtimin e saj bëje atë të jetë e mundur dhe kujdesu për këtë gjarpër ". All-llahu dërgoi një shqiponjë e cila mori gjarpërin drejt Ajyaad-it. Ky gjarpër është referuar në opinionin e radhës. (Tarikh-Makka)

Opinione të shumt janë shprehur për sa i përket natyrës së kafshës . Megjithatë, gjeta veten të prirur drejt mendimit të Ebu Amr Uthman Ibne Sad el - Mukri ad- Dani.Unë e përfundoj me fjalët e tij , "Ka shumë rrëfime në lidhje me përshkrimin fizik , gjatësis, dhe natyrës së bishës , por shumica e këtyre janë merfu nga Sahabët apo nga ata që vijnë pas tyre . Sa për ato që janë merfu, vetëm pak janë të shëndoshë, kështu ne nuk mund të pohojmë asgjë në drejtim të përshkrimit të saj dhe natyrës, përveq asaj që është vërtetuar nga transmetimet merfu autentike, dhe se ajo është një krijesë të madhe që do të dali nga toka, një shtazë jo njeri, askush nuk do të jetë në gjendje për të shpëtuar atë. Ajo do të vulosë muslimanët duke shkruar 'besimtar' në mes të syve të tij, dhe vulos jo-muslimanët duke shkruar Kafir në mes të syve të tij . " ( As- Sunan el- Waridah fil - Fitan )

Zjarri[redakto]

Shenja e fundit e madhe që të paraqitet para Ditës së Gjykimit është zjarri, që do të dalë nga Jemeni dhe mblidh popullin në vendin e tubimit të tyre . Në hadithin e Hudaifa -b- Usaid-it në lidhje me shenjat e mëdha, Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: " Në fund të të cilit një zjarr do të digjet nga Jemeni dhe ka për të përzënë njerëzit në vendin e tubimit të tyre . " (Muslimi ) Transmetohet nga Ebu Hurejra (ra ),Profeti (paqja dhe bekimi qofshin mbi të), ka thënë: "Njerëzit do të mblidhen në tri mënyra: 1.Mënyra e parë do të jetë nga ata, që do të duan ose kanë një shpresë (për Xhennet) dhe do të kenë frikën (e dënimit) . 2.Grumbull i dytë do të jenë ata, të cilët do të mblidhen hipur: dy në një deve, apo tre në një deve, apo dhjetë mbi një deve . 3.Grumbull i tretë do të jetë pjesa tjetër e njerëzve, të cilët do të nxiten për tu mbledhur nga zjarri, i cili do të shoqërojë ata në kohën e tyre pasdite, kur marrin nje sy gjumë dhe të qëndrojë me ta , ku ata do të kalojnë natën , dhe do të jetë me ta në mëngjes, kudo që ata mund të jenë , pra, dhe do të jetë me ta në pasdite kudo që ata mund të jenë më pas . ( Buhariu)

PËMBAJTJA E LIBRIT[redakto]

  Parathënie
  Mehdiu
  Shenjat që do të paraprijnë atë janë:
  Një shenjë e Përgjithshme
  Beteja në Mina
  Lumi Eufrat do të zbulojë një mal me ari
  Shfaqja e Sufijanit
  Shfaqja e Harth -al-Harath dhe Mansurit
  Një Yll
  Një Zë
  Shfaqja
  Dheu
  Një Ushtri
  Shenjat e Imam Mehdiut
  Shfaqja e Tij dhe Bejat e njerëzve (Bejat=betimi për besnikëri) 
  Beteja e parë
  Lufta e Madhe
  Pushtimi i Konstandinopojës (Stambollit)
  Bekimi në kohën e Imam Mehdiut
  Mrbetërimi i tij si halife,
  Dexhalli (Gënjeshtari i pandreqshëm)
  Tamim Dari dhe Dexhalli
  Shenjat që do të paraprijnë atë janë:
  Ardhja e Imam Mehdiut
  Skamje e madhe buke
  Prindërit e Dexhallit
  Shenja të përgjithshme që do të paraprijnë Dexhallin
  Shenjat në Dexhallin
  Përshkrimi fizik
  Shfaqja e Dexhallit
  Trazirat e Dexhallit janë:
  Mashtrimiet prej Dexhallit 
  Besimtarët në Allahun do të përballen me vështirësi
  Toka do të zbulojë thesar në komandën e tij
  Dexhalli përballet me Opozitën
  Dredhit e Dexhallit 
  Lakmia e Dexhallit
  Dexhalli joshë grat
  Strehë e Sigurt është Meka dhe Medina
  Vdekja e Dexhallit
  Mbrojtjet prej Dexhallit janë:
  Recitimi i sures - Kehf
  Duke kërkuar strehim në Allahun
  Duke Qëndruar sa më larg nga Dexhalli
  Strehë e Sigurt është Meka dhe Medina
  Njohja e Cilësive të Allahut
  Kthimi i Profetit Isa (Jezus): 
  Historik i shkurtër për ,Profetin Isa ( Jezusi)  paqja qoftë mbi të
  Detyrat e Profetit Isa(Jezus )  paqja qoftë mbi të
  Profeti Isa( Jezusi)paqja qoftë mbi të dhe vrasja e Dexhallit
  Hikma ( dituria ) në Zbritjen e Profetit Isa ( Jezuzit)  paqja qoftë mbi te
  Profeti Isa(Jezus) paqja qoftë mbi të dhe Jexhuxhet dhe Mexhuxhët
  Profet Isa (Jezus ) paqja qoftë mbi të , si sundimtar
  Bekimet në kohën e Profetit IsShkaderim.i)  paqja qoftë mbi të
  Martesa dhe vdekja
  A Ishte Mirza Ghulam Mesia i premtuar?
  Jexhuxhët dhe Mexhuxhët (Gogët dhe Magogët)
  Jexhuxhët dhe Mexhuxhët, dhe Dhulkarneini
  Muri i Dhulkarneinit
  Tentimi për të thyer murin që të lirohen
  Mitet
  Pamja fizike e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve
  Shfaqja e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve para Kiametit
  Rrëshqitjet e dheut
  Tymi
  Opinioni i Ibn Mesud-itë
  Lindja e diellit nga perëndimi
  Ku shkon dielli
  Besimtarët luten gjatë natës rrin zgjuar derisa dielli lind nga perëndimi
  Ç’dokush kthehet ne besim kur ta shohë këtë shenjë
  Dera e pendimit mbyllet
  Shtaza
  Detyra
  Vendi i shfaqjes
  Natyra e Shtazës
  Deveja
  Kafshë e jashtëzakonshme
  Gjarpëri
  Zjarri

Dexhal Dhe te Allaut dhe Familja e Allahut Prinderite Dexhallite dhe Familja e Dexhallite Vdekja e Allahut Dhe Vdekja e Dexhallite Dhe CDO gje te Mbaroje me NE funde Shkaderim.e dhe Denim.e vendim Leje Nedim.e Medim.e CDO njeri ka Qene zotat Dhe Dexhallat

Bibliografia[redakto]

 Bukhari, Muhammad Ibne Ismael .
 Muslim, Muslim Ibne al-Hajaj .
 Tirmidhi, Abu Isa Muhammad Ibne Isa .
 Nasai, Abu Abdurrahman Ahmed Ibne Ali. 
 Abu Daud, Abu Sulaiman Ibne al-Ashath. 
 IbneMajah ,Abu Abdullah Muhammad IbneYazid. 
 Sahih lbne Kbuzaimah, Muhammad Ibne Ishaq .
 Al-Mustadrak, Abu Abdullah al Hakim. 
 Kanzul-Ummal, Ali Muttaqi al-Hindi. 
 Musnad Ahmad, Ahmad Ibne Hanbal. 
 Mishkat, Muhammad Ibne Abdullah at-Tabrezi .
 Tabrani, Abul Qasim Sulaiman Ibne Ahmad. 
 Balhaqi, Ahmad Ibne al- Husayn .
 Darequtni, Abul Hasan Ali Ibne Umar. 
 Al- Fathurrabbani, Ahmad Abdurrahman al-Bannah. 
 An- Nihaya, Ibne Kathir. 
 Al- Fitan, Nuaaim Ibne Hammad. 
 Al- Isha'ah, Sharif Muhammad Ibne Rasul. 
 Al-Iza'ah, Muhammad Sadeeq Hasan. 
 Itihaful Jama'ah, Hamood Ibne Abdullah at-Tuwejri. 
 Al-Bidayah Wan- Nihayah, Ibne Kathir. 
 At-Tadhkirah, Imam al- Qurtubi. 
 Tafseer, Imam Ibne Kathir. 
 Tafseer, Imam al –Qurtubi. 
 Tafseer, Imam Tabari. 
 Sharh of Muslim, Imam Nawwavi. 
 Fathul Bari, Ibne Hajar. 
 Qassasul Qura'n, Sheikh Hifzurrahman. 
 Ashratus-Sa'ah, Yusuf Ibne Abdullah Ibne Yusuf. 
 Tarikh Makkah, Abu Abdullah Muhammad Ibne Ishaq al-Fakihi. 
 Akhbar Makkah, Abul-Waleed Muhammad lbne Abdullah al-Azruqi. 
 As-Sunan Al-Waridah Fil-Fitan, Abu Amr Uthman Ibne Sa'd al-Muqri. 

Përktheu nga anglishtja[redakto]

                        Daut Azemi
                       Autor: Ahmed Ali
                     Akademia Islame-Al Ma’hadul Islami


                     Al Ma'hadul Islami - Islamic Academy
              40 Greaves Street, Bradford, England, BD5 7PE Tel: +44 (0)1274 575600
            Teksti origjinal: http://www.inter-islam.org/faith/Majorsigns.html
 Botoi në gjuhën shqipe Shtëpia Botuese FURKAN Shkup
 http://furkan.com.mk/
 Shkup 2014